19.6.16

E-kniha pro vás: Výsledky maturitního testu Matematika v lidsky čitelném formátu (jaro 2016)

Tento materiál byl zpracován po komplikovaném převodu dat z tabulek ve formátu PDF, v němž byla data zveřejněna na stránkách státní maturity. Způsob zveřejnění ztížil další práci a mohl způsobit, že přes důkladnou kontrolu někde zůstala chyba, která povede k dezinformacím. To je jeden z důvodů, proč Infozákon (zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) nařizuje v podobných situacích zveřejnění ve strojově čitelném formátu. Zpracování vychází z oficiálního znění testu a z takzvaného klíče správných řešení – obojí je dostupné na stejných stránkách. Čtenářům doporučujeme, aby si znění testu stáhli: kvůli přehlednosti a nedostatku místa jsme vynechávali prázdná místa, bodové hodnocení úloh, a občas jsme dokonce přesouvali část zadání do volného prostoru či přímo do tabulek s výsledky.


Žádné komentáře:

Okomentovat