13.6.16

Dopis vládě české a politikům všem

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zahájil v dubnu kampaň #KonecLevnychUcitelu žádající navýšení platů pedagogických i nepedagogických pracovníků nejméně o 10 %. Při vyjednávání o podobě státního rozpočtu na příští rok musí být zcela zjevné, že financování vzdělávání je skutečnou prioritou. Už nám nestačí pouhé přísliby budoucích řešení.

Odmítáme navrhované kompromisy a prosazujeme navýšení objemu mzdových prostředků pro zaměstnance škol a školských zařízení v roce 2017 o 10 %.

Stojíme si za svými argumenty, které jednoznačně dokládají, že naše školství je dlouhodobě podfinancované a platy zaměstnanců škol jsou ostudně nízké. I Evropská unie vyzývá ke zvýšení atraktivnosti učitelské profese, k čemuž se ostatně Česká republika u Evropské komise zavázala. Pouze pětiprocentní nárůst platů k tomu výrazně nepřispěje.

Chceme-li uspět a výrazně zlepšit platové podmínky zaměstnanců našich škol, potřebujeme podporu celé společnosti. Vítáme, že se do kampaně zapojují nejen školy, ale i rodiče žáků, studenti a širší veřejnost, kteří na sociálních sítích dávají najevo, že si práce učitelů a všech pracovníků škol váží. Zvýšení jejich platů považují za spravedlivé a zasloužené.

V příloze je ke stažení otevřený list Jana Ámose Komenského všem politikům – plakát.

Formou nadsázky tak chceme připomenout, že investice do vzdělávání je investicí do budoucnosti. Šiřte prosím tento vzkaz mezi vaše kolegy, rodiče a širokou veřejnost.

Podpořte nás i Vy!

Žádné komentáře:

Okomentovat