20.6.16

ČŠI: Rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti - sekundární analýzy výsledků PISA

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření PISA zaměřenou na rozdíly mezi školami v matematické gramotnosti.

V této následné sekundární analýze se ČŠI zaměřila na žáky plnící povinnou školní docházku, tedy na žáky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií. Tyto obory vzdělávání jsou velmi odlišné a jejich rozdílnost je všeobecně známá, proto cílem analýzy není porovnávat je mezi sebou, ale v první části si všímá rozdílů mezi školami s velkým zastoupením slabých žáků a školami s velkým zastoupením výborných žáků ze stejného oboru. Pro účely analýzy se zavedly čtyři skupiny testovaných škol: méně úspěšné základní školy (ZŠ MÚ), méně úspěšná víceletá gymnázia (GV MÚ), velmi úspěšné základní školy (ZŠ VÚ) a velmi úspěšná víceletá gymnázia (GV VÚ).Žádné komentáře:

Okomentovat