7.6.16

Česká školní inspekce: Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Mezinárodní šetření čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) stejně jako další mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zaměřené na matematiku a přírodovědu patří k projektům, které organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement). V roce 2011 se objevila jedinečná příležitost zjišťovat znalosti a dovednosti na stejném vzorku žáků 4. ročníku ze všech tří uvedených oblastí, tedy ze čtení, z matematiky a z přírodovědy, protože se obě šetření, pětiletý cyklus PIRLS a čtyřletý cyklus TIMSS, uskutečnila v jednom roce. Šetření PIRLS se tehdy zúčastnili žáci ze 45 zemí a do šetření TIMSS se zapojili žáci 4. ročníku z 52 zemí.

Ke stažení:


Žádné komentáře:

Okomentovat