17.3.16

Janek Wagner: Kolik by stála inkluze jako v Norsku?

Diskuze mezi zastánci inkluze a kritiky způsobu jejího zavádění v českých školách jsou v poslední době stále vyhrocenější. Rétorika se sice průběžně mění, osobní útoky jsou místy nepřijatelné, mediální zákopy jsou jasně vymezeny. Podle zastánců společného vzdělávání se vlastně nic zásadního nestane, podle ministerstva školství jsou finance zajištěny... Aktuálně frčí inspirace Norskem. Zkusme použít pro kontrolu a zchlazení nadšení obyčejné kupecké počty v jednoduché case study.


V článku Ludmily Pubalové: Inkluze po Norsku jsou uvedeny parametry jedné norské školy

Celkem Žáci se SVP Mentální postižení
ZŠ Lillehamer 330 žáků 7 žáků 2 žáci
Personální zajištění 30 pedagogů
20 ostatních pedagogických pracovníků
+ tým sjednaných specialistů

Pokusme se spočítat pouze platy všech zúčastněných pedagogických a nepedagogických pracovníků a porovnejme je s existujícími normativy. Tým specialistů je minimalizovaný na tři (podle článku jich v Norsku je více), normativ používáme aktuální pražský pro danou velikost školy, mzdy jsou průměrné či předpokládané s propočtem na tzv. superhrubou mzdu:


Normativ/plat Celkem
ZŠ  330 žáků (základ pro výpočet normativu) 31 250 Kč 10 312 500 Kč
Personální zajištění 30 pedagogů 24 834 Kč 11 994 480 Kč
20 ostatních pedagogických pracovníků 15 000 Kč 4 824 000 Kč
+ tým sjednaných specialistů 28 000 Kč 1 350 720 Kč
Celkové platy 18 169 200 Kč
Deficit -7 856 700 Kč

Samozřejmě jde jen o hrubý výpočet. Z výše uvedeného ale přesto vyplývá, že normativ na žáka by musel být vyšší o tři čtvrtiny... Připomínám, že tady nepomůže žádná reforma financování regionálního školství s platbou na učitele či třídu. Navíc i ministryně školství nedávno uznala, že by platy učitelů měly být vyšší o 50 %.

Další komentář netřeba.

1 komentář:

Zdeněk Sotolář řekl(a)...

O tom Kartous ve svém zasnění Severem nemluvil. Ani pseudoodborná společnost paní Laurenčíkové. A vůbec nikdo. Takové poměry vyhláška 27 vůbec nepředpokládala a nezakládala a její harpagonské variety je přímo likvidují. O tom byla kritika inkluze, o inkluzi po česku, ne v odmítání inkluze jako takové, jak tvrdili inkluzionisté tvrdé ruky.

Okomentovat