2.7.15

Povinný rok předškolní výchovy nic neřeší a školek je dostatek, ukázaly studie

Jaký dopad by mělo zavedení povinné předškolní docházky tak, jak ho plánuje MŠMT? Neexistují efektivnější způsoby, jak do českých mateřských škol dostat děti, které tam v tuto chvíli nechodí a přitom předškolní péči potřebují ze všech dětí nejvíce? Je potřeba zvyšovat současné kapacity školek? Na tyto a další otázky se zaměřil projekt „Kudy vede cesta“, který byl od 1. července 2013 do 30. června 2015 realizován společnostmi Tady a teď a Demografické informační centrum.