25.6.15

Zdeněk Sotolář: Kariérní systém učitelů: nová reality show českého školství

Podstatou mnohých reality show je postupné vyřazování účastníků. Tak nějak to plánuje i kariérní řád, který byl nedávno představen v celé ohyzdné kráse. Co se tedy chystá na českého učitele?

Vyvolení

Podle kariérního řádu budou učitelé rozděleni do čtyř stupňů. V prvním (KS1) bude po dva roky tzv. adaptačního období automaticky každý absolvent, do druhého povinně postoupí všichni: „Nesplnění podmínek pro postup do KS2 znamená ukončení pracovního poměru na dané škole.“  Naopak benefitem postupu do KS2 bude, že až jeho získáním vzniká učiteli nárok na pracovní poměr na dobu neurčitou.

První dva stupně určené pro všechny nepřinášejí žádný finanční bonus. Následující „dobrovolné“ stupně už přinášejí finanční bonusy (a snížený úvazek). KS3 fixních 3000, 2000 v rukou ředitele. KS4 fixních 5000 a dalších 5000 v rukou ředitele. Slušné peníze? Jenomže: „Cílový podíl učitelů s vyšším kariérním stupněm je stanoven na 20 % učitelů.“ Kariérní řád vzkazuje 80% většině, že má prostě smůlu. Byla totiž předem vyřazena.

Dalším rizikem cesty za učitelskou kariérou je skutečnost, že postup do KS3 a KS4 bude zpoplatněn: navrhovaná nevratná (!) částka za atestaci je 12 000 KČ.  Chceš příplatek za to, že jsi dobrý učitel? Tak si zaplať. Jako proslulá hláška „Nechci slevu zadarmo.“   

O nás bez nás

Kariérní řád byl připravován bez otevřené veřejné diskuse, která by bývala mohla korigovat nesmyslná řešení. Informace přibývaly jen po kapkách. Dnes před námi leží definitivní výstupy projektu.  Vidíme stejnou chybu jako při přípravě rámcových vzdělávacích programů. Důsledkem byly pochybnosti, nepochopení a odmítání. MŠMT se zdá nepoučitelné. Vytryskla na nás mrazivá tříšť neúplných informací a kolují opět horké „zaručené“ zprávy o tom, že výchovní poradci dostanou automaticky trojku, že učitelé dostanou přidány tisíce

Dalším krokem bude samozřejmě proškolení, ale to není totéž jako průběžná diskuse. Můžeme si jen poklábosit nad hotovou věcí. Jistě, pane ministře?

Papíry, papíry, papíry…

„Dokladové portfolio je zásadním a povinným podkladem pro atestační řízení při přechodu mezi jednotlivými kariérními stupni kariérního systému.“ Bude potřeba dokládat 12 kompetencí celým balíkem tzv. relevantních dokladů. Pro přechod do druhého stupně to mohou být například: „Doklad o využívání učebnic. Plán pracovního dne s rozvržením činností a uvedením potřebného materiálového vybavení. Příklady učiva vytvořeného na základě transformace nových poznatků v oboru. Příklady řízení chodu třídy. Doklady, které prokazují informovanost rodičů o vzdělávacím obsahu ŠVP. Doklady o účasti na akcích pořádaných profesními asociacemi.“  Takových relevantních dokladů (artefaktů!) uvádí metodika pro učitele na stovku! Formalismus z toho čiší na sto honů. Máte pocit, že těch papírů bude moc? Mýlka. Nejdřív totiž musíte zpracovat arch učitele k prokázání kompetencí SU (standardu učitele) a plán profesního rozvoje učitele (PPR).

A naučit se tohle ptydepe! Jenom pro učitele vznikly Metodická příručka Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR a Metodika pro učitele k přípravě a vedení dokladového portfolia v kariérním sytému.

Kudy ven?

Dítko z produkce NIDV je sice už na světě, ale ještě není vše odklepnuto, ještě není vše ztraceno. (Budou na tohle někdy peníze?  ̶- V horším případě to spustí i bez peněz?) Takové dítě bychom měli vylít opravdu i s vaničkou. Důrazně odmítnout další experiment na celé učitelské obci. Nehrát hru na Vyvolené.

Článek vyšel v Učitelských novinách, převzato z webu Učitelského profesního sdružení.

1 komentář:

Josef Soukal řekl(a)...

Místy vizionářské.

Okomentovat