19.9.13

Stanovisko MŠMT k projektu ŠIK (Školní informační kanál) společnosti ŠIK CZ, s.r.o.

Na MŠMT proběhla v srpnu 2013 jednání mezi zástupci společnosti ŠIK CZ, s.r.o. a zástupci MŠMT týkající se projektu ŠIK a jeho fungování v oblasti primární prevence rizikového chování. Na základě těchto jednání zveřejňuje MŠMT stanovisko k projektu ŠIK.