21.11.10

European Schoolnet: doporučení pro efektivní využívání interaktivní tabule.

Pracovní skupina pro interaktivní tabule při European Schoolnet uskutečnila celoevropský výzkum využívání interaktivních tabulí společně s univerzitou Wolverhampton pod názvem EUSCRIBE.