31.5.07

Parodie na maturitu 2007: ITZ 2.

Test volitelné zkoušky z informačně technologického základu loňské Maturity nanečisto 2006 byl špatný. Letošní didaktický test Maturity nanečisto 2007 z informačně technologického základu byl vysloveně mizerný, jaká byla ale letošní novinka, tedy praktická úloha? Podrobnosti naleznete v článku na serveru Česká škola.

MI ČR doporučuje formáty pro dokumenty k aplikaci zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webu právě končícího MI ČR se objevilo doporučení k aplikaci § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V § 4 odst. 2 je stanovena povinnost v případě zveřejňování informace v elektronické podobě zveřejnit tuto informaci i ve formátu, jehož specifikace je volně dostupná a použití uživatelem není omezováno.

V těchto případech Ministerstvo informatiky doporučuje využívat následující formáty:

  • Pro dokumenty jako jsou texty (.odt), tabulky a grafy (.ods) a prezentace (.odp):

Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0

  • ­ Pro dokumenty, které jsou zpřístupněny přes internet/intranet nebo použitím webového prohlížeče:

The Extensible HyperText Markup Language (XHTML v1.0)
HyperText Markup Language (HTML v4.01)

  • Pro dokumenty obsahující pouze textové údaje, bez potřeby formátovacích funkcí:

Plain text format (.txt - např. u e-mailových zpráv, kdy formátování není důležité)

  • ­ Pro úřední dokumenty, které není potřeba dále upravovat/měnit:

Portable Document Format/A-1 (ISO 19005-1:2005)
Portable Document Format (PDF Reference v1.5 a vyšší)

28.5.07

Postcards from the Past with Google Tools

 blog it

Education 3.0: je o čem přemýšlet...

Table 1: Educational generations in higher education
Characteristics Education 1.0 Education 2.0 Education 3.0
Primary role of professor Source of knowledge Guide and source of knowledge Orchestrator of collaborative knowledge creation
Content arrangements Traditional copyright materials Copyright and free/open educational resources for students within discipline, sometimes across institutions Free/open educational resources created and reused by students across multiple institutions, disciplines, nations, supplemented by original materials created for them
Learning activities Traditional, essays, assignments, tests, some groupwork within classroom Traditional assignment approaches transferred to more open technologies; increasing collaboration in learning activities; still largely confined to institutional and classroom boundaries Open, flexible learning activities that focus on creating room for student creativity; social networking outside traditional boundaries of discipline, institution, nation
Institutional arrangements Campus-based with fixed boundaries between institutions; teaching, assessment, and accreditation provided by one institution Increasing (also international) collaboration between universities; still one-to-one affiliation between students and universities Loose institutional affiliations and relations; entry of new institutions that provide higher education services; regional and institutional boundaries breakdown
Student behaviour Largely passive absorptive Passive to active, emerging sense of ownership of the education process Active, strong sense of ownership of own education, co-creation of resources and opportunities, active choice
Technology E-learning enabled through an electronic learning management system and limited to participation within one institution E-learning collaborations involving other universities, largely within the confines of learning management systems but integrating other applications E-learning driven from the perspective of personal distributed learning environments; consisting of a portfolio of applications

Podívejte se na www.firstmonday.org/issues/issue12_3/keats/index.html.

Google Teacher Academy

clipped from www.google.com

The Google Teacher Academy is a FREE professional development experience designed to help K-12 educators get the most from innovative technologies.
Each Academy is an intensive, one-day event where participants get hands-on experience with Google's free products and other technologies, learn
about innovative instructional strategies, receive resources to share with colleagues, and immerse themselves in an innovatve corporate environment. Upon
completion, Academy participants become Google Certified Teachers who share what they learn with other K-12 educators in their local region.

 blog it

24.5.07

Parodie na maturitu 2007: ITZ

Před více než rokem jsme rozebírali nedostatky jednotlivých zkoušek Maturity nanečisto 2006. Kritika byla poměrně ostrá ve většině proběhlých zkoušek. Letošní test i praktická úloha volitelné zkoušky Maturity nanečisto 2007 z informačně technologického základu ale předčil veškerá očekávání. Podrobnosti naleznete v článku Parodie na maturitu 2007: ITZ na serveru Česká škola.

E-knihy zdarma

clipped from www.spoofee.com

Some free ebook sites
The National Academies Press: http://www.nap.edu

Read more than 3,000 books online FREE!


University of Adelaide Library's collection of Web books:
http://etext.library.adelaide.edu.au/
The collection includes classic works of Literature, Philosophy,

Science, and History.


University of California, eScholarship Edition:
http://content.cdlib.org/escholarship/
The eScholarship Editions collection includes almost 2000 books from
academic presses on a range of topics, including art, science,

history, music, religion, and fiction.


The Online Books Page: http://onlinebooks.library.upenn.edu/
Listing over 25,000 free books on the Web. The site is hosted by the

University of Pennsylvania Library.Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org


PSU's Electronic Classics Site:
http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jimspdf.htm
Classic works of Literature.

 blog it

23.5.07

Doporučuji pozornosti: K12 Online

Announcing the second annual “K12 Online” conference for teachers, administrators and educators around the world interested in the use of Web 2.0 tools in classrooms and professional practice! This year’s conference is scheduled to be held over two weeks, October 15-19 and October 22-26 of 2007, and will include a preconference keynote during the week of October 8. This year’s conference theme is “Playing with Boundaries.” A call for proposals is below.
 blog it

20.5.07

Bookyards.com: knihovna e-knih, odkazů...

clipped from www.bookyards.com

Our goal/dream is to be "The Library To The World", in which books, education materials, information, reference materials, documents, and content will be provided freely to anyone who has an internet connection. By providing it in a format that will be both easy to use, useful and interesting, we strongly believe that we can then help in some small measure to reverse the trend that the Smithsonian Institute has discovered.
 blog it

20 zdrojů pro výuku

 blog it

Přehled výukových modulů

 blog it

19.5.07

Authors@Google

Autoři na Google přednášejí, videa jsou pochopitelně na YouTube. Spektrum zatím 72 videí je široké od spisovatele Martina Amise, přes držitele Nobelovy ceny ekonoma Josepha Stiglitze, po bývalou americkou první dámu a dnešní senátorku Hillary Clinton.

18.5.07

Projekt euSophos: o co jde?

clipped from www.eusophos.com

Cílem projektu je výzkum nových postupů využití multimédií a Internetu pro podporu distančního vzdělávání, výzkum interakce učitel–student nad reálnými kurzy v rámci pilotního portálu a vizualizace těchto vztahů, výzkum formátů pro popis virtuálních kurzů, výzkum protokolů pro komunikaci mezi vzdělávacími institucemi, výzkum použití multimédií a vzdáleně ovládaných modelů, výzkum ukládání učebních materiálů na distribuované systémy souborů, sběr dat o potřebách a chování uživatelů distančního vzdělání.

 blog it

17.5.07

Nový web Projektové vyučování


Nejoblíbenější projekty


Připravte prezentaci (výukový pořad) pro rodiče, spolužáky a další zájemce, která v uceleném přehledu zmapuje problematiku atomu a atomové energie


Vytvořte prezentační panely (podle zadání pro jednotlivé skupiny) a s jejich obsahem seznamte ostatní. Témata panelů:
• Vlastnosti vody
• Pohyb organismů ve vodě
• Vodní hladina, čistota vody
• Hloubka vody a vodní organismy


 blog it

16.5.07

Web o "přenosných aplikacích"

Citace z webu portable.paxik.net, kde naleznete přehledy aplikací a návody:

Přenosné aplikace (portable applications) jsou takové programy, které můžete spouštět přímo z disku USB flash / přenosná pamět / a které si neukládají žádná data na disk počítače. Můžete tak u téměř libovolného počítače používat svá nastavení, svoje dokumenty, svoji poštu, svůj chatovací program (IM). Stránky můžete prohlížet ve svém oblíbeném a nastaveném prohlížeči, mít přístup ke svým záložkám atd. Přenosné aplikace jsou ideální např. pro studenty, kteří chtějí mít k dispozici své oblíbené programy kdekoli (ve škole, u přátel, v práci) nebo pro lidi, kteří cestují bez svého notebooku. Většina z těchto programů jsou velmi užitečné nejen pro USB disk, ale i pro běžné používání na PC.

Průzkum v oblasti primární prevence ve školských zařízeních - 2006

15.5.07

Ptáme se předškoláků: co se stane, když lidé zestárnou?

clipped from www.boingboing.net
200705121914
 blog it

Možnosti podpory celoživotního učení v programech financovaných Evropskou unií

Možnosti podpory celoživotního učení v programech financovaných Evropskou unií byly prezentovány na VII. mezinárodním kongresu soukromých škol 1. náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ing. Markem Morou.

14.5.07

Dějepis.com: další zdroj pro dějepisce

blog it

Free Java Applets: výukové objekty

clipped from www.cs.brown.edu
Color Theory
These applets demonstrate concepts in color theory, a domain that's important but often overlooked in 3D computer graphics education.
Viewing Techniques
These applets explain the inner workings of the various techniques used to view a synthetic 3D scene
Signal Processing
These applets explain various signal processing concepts and techniques including convolution and image filtering and scaling.
Texture Mapping
These applets show the student how various standard methods of texture mapping work for use in raytracing algorithms.
Scenegraphs
These applets illustrate the basic concepts behind scenegraph data structures which offer a high-level vocabulary with which to describe 3D scenes.
Linear Algebra
These applets introduce students to fundamentals of linear algebra
Lighting and Shading
These applets illustrate important fundamental concepts in lighting and shading for 3D computer graphics.

blog it

13.5.07

Internet Modern History Sourcebook: dobrý zdroj nejen pro dějepisce

clipped from www.fordham.edu
Internet Modern History Sourcebook
 blog it

Jak souvisí Web 2.0 a škola 2.0

clipped from www.spomocnik.cz
Dovolím si vypůjčit pár myšlenek z jednoho příspěvku v blogu Steva Hargadona –známého propagátora reformy školství založené na využití vzdělávacích technologií. V článku velmi výstižně popisuje souvislosti mezi dnes tolik populárním Webem 2.0 a současným vývojem školství, které spěje k něčemu, co může být analogicky označováno jako škola 2.0. Hlavní myšlenkou, stojící v pozadí, je pro autora objevné zjištění, že charakteristika změny mezi Webem 1.0 a 2.0 je vlastně úplně stejná jako současná proměna školy 1.0 na 2.0. Podstatu věci vystihují následující obrázky:
 blog it

9.5.07

Učitelé čelí „kybernetickému teroru“

clipped from www.spomocnik.cz
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou z pozice učitelů obvykle vnímány pozitivně jako prostředky, jež usnadňují a zefektivňují výuku. Stačí však, aby technologie byly využity nesprávným způsobem nebo k nevhodným účelům, a pohled učitelů na ně může projít významnou proměnou. Novým jevem, který pravděpodobně bude stále častější příčinou zaujímání negativního postoje pedagogů k ICT a k internetu, je tzv. „kybernetický teror“ vůči učitelům.
 blog it

Jaký je zájem žáků základní školy o přírodní vědy?

První výsledky výzkumu, který se orientuje na vývoj a ověření nových metod propagace přírodních věd mezi žáky základních a středních škol s cílem podpořit jejich zájem o vědecko výzkumnou činnost v oblasti přírodních věd, především v matematice, fyzice a chemii. Téměř ve všech zemích Evropské unie dokončilo studia v roce 2002 více než 25 % studentů v oborech společenské vědy, obchod a právo. Tyto obory tak v Evropě mají ve vysokoškolských kvalifikacích největší podíl. Přírodní vědy, matematika a informatika zaostávají a počet absolventů téměř všude tvoří méně než 15 %. Nárůst počtu absolventů v oborech přírodní vědy a technika v letech 1998 až 2002 je ale trvalý. Jaká je situace u nás? Podrobnosti naleznete v článku na serveru Učitelské listy.

Veřejná debata k Free2choose – Meze svobody v Pardubicích

V úterý 15. května se bude v Pardubicích konat veřejná debata na téma jednoho z filmových klipů projektu Free2choose – Meze svobody, na kterou Vás tímto srdečně zveme. Debata se bude snažit hledat odpověď na otázku, zda má zřizovatel školy dát výpověď učitelce, která mimo školu obhajuje zločiny komunismu? Debata začne v 19 hodin v Divadle 29 (ul. Sv. Anežky České č.p. 29) a jejími hosty budou: Jaroslava Zemánková (vedoucí odboru školství MÚ Pardubice), Olga Hofmannová (ústřední školní inspektorka České školní inspekce), Václav Snopek (předseda okresního výboru KSČM Pardubice) a František Kostlán (signatář Charty 77).

Vydejte si vlastní knihu snadno a rychle

Digitální technologie snižují kapitálovou bariéru pro vstup na mediální trh. Publikovat na Internetu můžete zadarmo a nemusí to být jen koníček, ale i slušný zdroj příjmu. Provozovat můžete i internetová rádia či televize, díky dostupným digitálním kamerám s vysokým rozlišením se dají natočit filmy s minimálními náklady, na téměř běžném osobním počítači můžete tvořit animované filmy nebo nahrávat hudbu... A nyní můžete i vydávat knihy s nulovým nebo opět jen minimálním počátečním nákladem. Celý článek o službách Blurb, Lulu a Knihovnicka.cz a dalších naleznete na webu Česká škola.

3.5.07

Občanka: Popelka na maturitním plese

Ministerstvo školství hodlá zavést státní část maturitní zkoušky. Žáci by skládali maturitu jako dnes, ale navíc by museli zvládnout státem připravované testy. Kromě češtiny a cizího jazyka, které by byly pro všechny žáky povinné, měli by si žáci vybírat další povinný předmět: matematiku nebo občanku. Poměrně velké diskuse se vedou i na stránkách MF DNES o matematice a o jejím významu v životě člověka. Ve stínu těchto diskusí však zůstává druhý předmět: předmět občanská výchova, neboli občanka. Jak je tento předmět připraven na připravovaný „státní maturitní ples"? Více

 powered by clipmarksblog it

Google pro školy: mail, chat, kalendář, web...

clipped from www.ceskaskola.cz
Společnost Google nabízí nyní balíček online služeb pro školy zdarma. Sada těchto osvědčených, výkonných, snadno použitelných a integrovaných služeb pro komunikaci a spolupráci klade jen malé nároky na správu a díky ní může škola všem svým žákům a pedagogům nabídnout snadno a rychle moderní e-mail, chat, kalendář a stránky s účty přímo ve školní doméně.
 powered by clipmarksblog it

Z workshopu Tomáše Pitnera na Poškole 2007


Web 2.0 ve vzdělávání – předběžný průzkum využití

Průzkum proběhl na workshopu „Web 2.0 ve vzdělávání“ v rámci národní konference POŠKOLE 2007, Sedmihorky, 27. dubna 2007. Účast na workshopu i v anketě byla zcela dobrovolná, workshop se konal v posledním bloku, těsně před koncem konference.
 powered by clipmarksblog it