22.1.20

Zdeněk Sotolář: Jaké jsou skutečné přínosy ČŠI? - Nastal čas ji úplně zrušit.

„Máme nedostatek kvalifikovaných pedagogů – a noví učitelé nenastupují, upozorňuje školní inspektor.“ A zítra vyjde slunce, dodávám stejně objevnou informaci, protože o nedostatku učitelů se ví, problém to je dnes a bude i zítra.

Piráti navrhli odstranit pokuty školkám za přijetí dětí s dočasnými zdravotními obtížemi

Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví dnes prošel druhým čtením s pozměňovacími návrhy skupiny poslanců, mezi nimiž byli Piráti Olga Richterová a Petr Třešňák a poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. Při současné podobě zákona nemůže být dítě – s výjimkou povinného předškolního roku – přijato k předškolnímu vzdělávání ani s lékařským zdůvodněním dočasné kontraindikace, tedy dočasné nemožnosti očkovat. To návrh poslanců mění. Příkladem aktuálního zhoršení zdravotního stavu může být atopický ekzém, leukémie nebo epilepsie, a školky dnes mohou být za přijetí dětí s těmito potížemi pokutovány. Druhý pozměňovací návrh ruší jako podmínku pro přijetí do dětského kolektivu pro předškoláky očkování proti hepatitidě typu B, která nenese epidemiologická rizika. V případě této nemoci je nutnost plošného očkování nadbytečná a rizika plynoucí z očkování převyšují jeho přínosy. Třetí návrh ruší povinnost plného proočkování dítěte jako podmínku toho, aby se mohlo účastnit aktivit jako tábory a školy v přírodě, zatímco běžných aktivit ve škole či v oddíle se přitom i dnes účastnit může.

Jiří Munich: Zdá se, že rapidně klesající podíl přihlášených žáků nemá prakticky žádný vliv na podíl úspěšnosti

Jiří Munich komentuje na sociální síti Facebook neúspěch svého modelu vztahu mezi krajskými distribucemi schopností žáků a jejich mírou úspěšnosti: "Teď se ale koukám, že neúspěch modelu možná jenom odrážel podivnou realitu v datech. Zdá se, že rapidně klesající podíl přihlášených žáků nemá prakticky žádný vliv na podíl úspěšnosti (a to bych čekal, že čím míň žáků do toho půjde, tím vyšší úspěšnost - protože se pro ni spíš rozhodnou ti v matematice jistí)."


21.1.20

Tomáš Bartovský: Starosta Čižinský si na vytipování a výběr ředitelek a ředitelů základních škol na Praze 7 najal nevládní organizaci EDUin

Zastupitel Tomáš Bartovský se na sociální síti Facebook ptá: "Proč má naše radnice zaplatit byť jedinou korunu nějaké neziskovce za práci, za kterou berou plat její úředníci? Jak souvisí uzavření smlouvy s tím, že pracovník EDUinu Michal Kaderka lobboval 30. září na jednání Výboru pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví MČ Praha 7 za plošné vypisování konkurzů na ředitele ZŠ na Praze 7?"


Antonín Jančařík: EDUin vyzval veřejnost, aby se vyjádřila ke čtyřem otázkám, které se týkají maturitní zkoušky z matematiky. Zde je můj pohled

Z odpovědí vybíráme: "Dosažení matematické gramotnosti je ale jen jedním (i když velmi významným) cílem, ke kterému má výuka matematiky směřovat. Proměna vzdělávání je spojená také s cíli v oblasti žákovských emocí, očekávání a hodnotového systému. Jedním z cílů, ke kterým má výuka matematiky na základní škole směřovat, je například rozvoj žákovy důvěry ve vlastní schopnost a dovednosti při řešení úloh. Pokud bych měl jmenovat nějakou oblast, ve které se výuka matematiky míjí cílem, je to právě toto. Mnoho žáků má z matematiky obavy, nevěří svým schopnostem, snaží se matematice vyhnout. To se často projevuje i v případě volby střední školy a přístupu k matematice v rámci středoškolského vzdělávání a třeba obavy z povinné maturity jsou důsledkem tohoto stavu."

Jiří Mach dezinformuje v Právu o platech učitelů

Přestože Jiří Mach píše o školské problematice dlouhá léta, jeho článek převzatý na Novinky.cz z deníku Právo je plný nesmyslů a vyslovených dezinformací. Učitele asi nejvíce pobouří následující tvrzení: "Hrubá mzda roste kantorům už několik let v řadě. Předloni to bylo o 15 procent, přičemž celá částka šla na tarify. Loni to bylo opět 15 procent, ale do základu šly jen dvě třetiny a zbylá třetina na odměny."

Daniel Münich: Máme tu asi problém. Co s ním plánujeme dělat?

Daniel Münich komentuje na sociální síti Facebook výroční zprávu ČŠI za rok 2018/9: "Zdaleka nejhorší vzdělávací výsledky žáků vykazují Karlovarský a Ústecký kraj, které zároveň vykazují vysoké podíly neaprobovaných učitelů. Nebo je problém úplně jinde? A nebo problém není a jde jen o irelevantní čísla?"


Učitelská platforma: Jednotnému testování nefandíme, jsme pro odložení povinné maturity z matematiky

Učitelé v Učitelské platformě podporují, aby poslanci v úterý zachovali stávající stav státních maturit a maturita z matematiky nebyla její povinnou součástí. Studenti gymnázií a lyceí by tak i v dalších letech měli možnost si zvolit mezi matematikou a cizím jazykem.

Jiří Chum: Snažíme se identifikovat silné stránky škol a najít příležitost pro jejich zlepšení, vysvětluje inspektor důvody testování

Některé obce chtějí mít lepší přehled o znalostech dětí na základních školách. Českým dětem dělá problém porozumění textu, ve vyhledávání informací jsou naopak nadprůměrné. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal popisuje, jak testy probíhají a k čemu slouží. Nedostatek finančních prostředků se projevuje v personálním obsazení, máme nedostatek kvalifikovaných pedagogů – a noví učitelé nenastupují, upozorňuje školní inspektor.

Nechte nás sakra učit dobře: Příběh sedmnáctý - Nejhorší je na tom, že mě tihle mají živit!

Hluk narvané školní jídelny základní školy na maloměstě. Dozor manévruje hladové děti v dlouhé frontě. Poprosím žáky a jsem vpuštěn přednostně. Dostávám oběd, prohodím pár slov s přátelskými kuchařkami a mizím v separované jídelně učitelů. Někdy si říkám, jestli je dobře, že se my učitelé takhle vydělujeme. Na druhou stranu – ten klid! Balzám na nervy po náročném učitelském dni. Zanedlouho si však přisedávají kolegové a má relaxace je brutálně ukončena.


20.1.20

Jana Kunšteková: Další jméno, které nesmí být vysloveno, aneb kdo rozhoduje o tom, co smí učitelé číst

O další pokus určit, kdo je způsobilý psát a mluvit do médií a kdo nikoli, se postarala slečna bakalářka Zuzana Schreiberová, ředitelka Multikulturního centra v Praze. Poté, co Učitelské noviny vydaly čtyřstránkový rozhovor s politologem Petrem Hamplem, cítila se natolik pobouřena, že ostře protestovala v redakci a ke stejnému protestu vyzvala ty, kteří „smýšlejí stejně“.

Ondřej Koželuh: Pohádka „O ministerstvu“

Ondřej Koželuh na sociální síti uvádí novou sérii: "V následujících třech příspěvcích budu střídat různé literární styly a žánry, přičemž podle vašich reakcí (lajky, komentáře, sdílení) pak další tři týdny budu psát v tom podle vás nejlepším 😊, každopádně po úspěších školkových článků budu pokračovat v humorném pojetí 😊."

Ivan Malý, Ondřej Čihák: Učitel nesmí být majitelem historické pravdy, ale průvodcem žáků po historii, věří didaktik dějin

„Dějepisné vzdělávání v rámci školní docházky je důležitou součástí, protože formuje identitu mladého člověka, socializuje ho do společnosti, kultury a státu,“ říká host Leonarda Plus didaktik dějin Jaroslav Pinkas z Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Jak učit o událostech, které se v různých zemích, nebo částech společnosti, vykládají různě. Pořad Leonardo Plus moderoval Ivan Malý.


Bořivoj Brdička: Jak vypadá na kompetence orientovaná výuka?

Druhá ze dvou zpráv o výsledcích projektu The Canopy kalifornského Christensen Institute. Tato na základě definice kompetenčně orientované výuky odhaluje, do jaké míry ji naplňují ty americké školy, které ji aplikují.

Nechte nás sakra učit dobře: Co ukázala anketa? Problém není v ředitelích

Nedávno jsme na stránkách Nechte nás sakra učit dobře zveřejnili výzvu k účasti na anketě, která by negativní jevy ve školství trochu kvantifikovala. I přesto, že anketa apriorně předpokládala respondenty, kteří ve školství řeší problém (spokojení učitelé v ní často neměli na co odpovídat), záměrem bylo zjistit, z čeho vlastně systémová nespokojenost pramení. Do ankety se nakonec zapojilo na 35 učitelů a učitelek, a přestože nemůžeme doložit relevanci tohoto výzkumu (předpokládáme, že pokud už někdo investoval čas to vyplnění odpovědí, nevymýšlel si v nich), výsledek byl velmi zajímavý a my za váš čas děkujeme.


Kateřina Perknerová: Školní předmět Technika je zatím v rukou nadšenců. Bude to stačit?

Doba, kdy většina dětí na otázku, co je ve škole baví nejvíc, odpovídala, že přestávky a tělocvik, může být brzy ta tam. Na výsluní se dere předmět Technika, který by si mohl oblíbit každý kluk i děvče. Alespoň to tak vypadá podle zkušeností Základní školy Svisle v Přerově. Právě ta patří mezi 53 ZŠ, jež mají za sebou první pololetí jeho pilotního ověřování.

19.1.20

Oliver Adámek: Místo uniforem progresivní škola? Čižinský odvolal ředitelku ZŠ, rodiče se bouří, učitelé hrozí odchodem

Praha 7 prožívá kauzu odvolání ředitelky úspěšné školy. Rada starosty Čižinského vypsala konkurz na nového ředitele ZŠ Fr. Plamínkové, přestože školu nedávno pozitivně hodnotila školní inspekce a odvolání ředitelky nedoporučila školská rada. Učitelé i rodiče ostře protestují, školu známou pro nošení uniforem a vysokou úroveň jazyků má podle městské části nový ředitel vést progresivně. V Holešovicích tak možná sledujeme zmenšenou verzi souboje o podobu českého vzdělávání.

Iveta Křížová: Do školy až v devět, apelují odborníci. Podle psychologů je brzký začátek výuky přežitek

Poruchy spánku, deprese, obezita. S těmito neduhy se potýká stále více českých dětí. Jedním z viníků je podle psychologů začátek školního vyučování moc brzy ráno. Osmá, někde i dřívější hodina je zastaralá, rytmus dnešní společnosti se posunul, tvrdí zastánci změny z řad školských expertů i lékařů. Do školy by se podle nich nemělo chodit dříve než v půl deváté.

Zdeňka Neudertová: Asistenti ve speciálních školách aneb Celá situace je velmi choulostivá a od ministerstva školství až nezodpovědná.

Ředitelka Mateřské školy speciální Louny Mgr. et. Bc. Zdeňka Neudertová reaguje na článek v prosincovém čísle měsíčníku Informatorium 3-8 nazvaný Financování asistentů pedagoga se změní. Takto veřejně vše vzešlo z MŠ speciální Louny, neboť reagovalo několik rodičů, mimo jiné i tatínek, kterému odpověděl pan Václav Pícl.

18.1.20

Reakce Učitelských novin na tiskovou zprávu EDUin nazvanou Týdeník pro učitele dal prostor extremistickým názorům

Pravidelným a dlouhodobým čtenářům našeho týdeníku je bezpochyby znám fakt, že UN se již řadu let vyjadřují mimo jiné jednak ke kontroverzním společenským otázkám, jednak k tématům, která nejsou a priori školská, ovšem vždy více či méně nějak se vzděláváním souvisejí. Anebo snad chce někdo tvrdit, že publicisticky zpracovaná témata například z oblasti historie, zeměpisu či literatury nemají se vzděláním nic společného? Nepohodlná fakta, nekorektní názory nebo opomíjená očitá svědectví se v UN běžně objevovala, a to u fenoménů, jako jsou třeba inkluze, migrace, rasismus, extremismus, multikulturalismus nebo nacionalismus. Pokud zástupci neziskové organizace EDUin tento jednoznačně prokazatelný fakt ignorují, znamená to, že buď naši tiskovinu prakticky neznají, anebo záměrně lžou a manipulují. Důkazem budiž i tvrzení, že UN popírají vliv lidské činnosti na klimatické změny. Nic takového jsme nikdy nenapsali, pouze jsme nenalezli objektivní vědecký fakt (nikoliv jen hypotézu, jakkoliv široce podporovanou), který by jednoznačně potvrzoval, že současné klimatické výkyvy jsou primárně, a to slovo zdůrazňujeme, způsobeny průmyslovým nebo zemědělským působením člověka.

Zdeněk Sotolář: Ideologové z neziskovek útočí

EDUin ostře zaútočil na Učitelské noviny, které si dovolily vykročit z trpěné role pouhého servisního plátku.

E-kniha pro vás: Hejného metoda - příručka pro MŠ

Příručka vznikla v rámci projektu Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů. V příručce najdete dvanáct metodických listů, které se výrazným způsobem rozpracovávaly a proměňovaly v rámci pilotáže. Byly připraveny série gradovaných aktivit, kterou pilotní učitelé vyzkoušeli na svých mateřských školách. Svou práci dokumentovali různým způsobem – vlastními poznámkami z realizované aktivity, fotografiemi, videozáznamy.

Portál Math4U – Chceme (se) učit i bavit?

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) spustila výukový portál Math4U, který má pomoci středním školám s výukou matematiky. Portál kofinancovaný z programu Erasmus+ je pro uživatele bezplatný, má sekce pro studenty, učitele a celé třídy a nabízí 4200 příkladů a 150 tréninkových her v pěti jazykových verzích.

17.1.20

MŠMT: Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se publikací nakladatelství TAKTIK

Z odpovědí vybíráme: "V současné době probíhá odnětí schvalovací doložky učebnicím MŠMT nakladatelství TAKTIK přepracované verzi učebnice Nová Literatura 1 a Nová Literatura 2, která byla na základě souhlasného stanoviska recenzentek těmto učebnicím udělena dne 16. dubna 2019."

Martin Macháček: Připomínky k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030

Z připomínek vybíráme: "Vliv na přetíženost, nepraktičnost a rádobyvědeckost dnešní výuky mají i mnohé učebnice, pracovní sešity a další učební materiály. Vydavatelé v dobré víře zadávají jejich napsání vysoce kvalifikovaným odborníkům, ti pak (také v dobré víře) bohužel často vytvoří spíše něco jako vysokoškolská skripta, plná pravdivých, vědeckých, ale pro praktický život neužitečných faktů, které děti okamžitě zapomenou. Chyba je zde především na straně MŠMT, které takovým učebnicím dává schvalovací doložku."