Obecné informace o testování:
  • Testování je povinné pro všechny žáky a vyučující, kteří se účastní prezenční výuky ve školách (příp. dalších zaměstnanců školy, kteří přichází do styku s žáky a vyučujícími). 
  • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, není tedy nutná asistence zdravotnického personálu a při samotném aktu ani jiné osoby. 
  • Testování bude probíhat pravidelně, 1x týdně v určený den, dle harmonogramu dodavatelské laboratoře. 
  • Laboratoř dodá do každé školy potřebný materiál k testování – testovací sady, spolu s manuálem k proškolení zaměstnanců a testovaných a zajistí i vyzvednutí odebraných vzorků k analýze v laboratoři. 
  • Organizaci a časové rozložení v určeném dní je na rozhodnutí dané školy, ale musí proběhnout do smluveného času s laboratoří (pro možnost vyzvednutí a zpracování vzorků). 
  • Pokud se některý student nebo vyučující nebude moci zúčastnit testování ve škole v určený den, nebude se moci zúčastnit prezenční výuky do doby, než dodá potvrzení o negativním testu z alternativního zdroje (certifikovaná veřejná odběrová centra – stačí antigenní test). 
  • Pokud bude některý testovaný indikován jako pozitivní, tak se z pravidelného testování vylučuje po dobu 90 dnů od pozitivního testu. Po návratu z karantény (dle určení KHS) se tedy může po stanovenou dobu účastnit prezenční výuky bez testování. 16

Zobrazit komentáře

Načítání