12.9.20

Ze sociálních sítí: Drogy brandobolské mládeži přiveze disfunkční Revolution Train🥺

Protidrogová prevence? Naše město ji již tradičně odbude statisícovou investicí do Revolution Trainu, pojízdné atrakce, která rádobyinformuje mládež o drogových rizicích. 🚋Piráti dlouhodobě upozorňují na to, že jde o projekt presentující často zavádějící informace, o projekt z dnešního pohledu projekt překonaný. Přesto za něj naše město vyplatí sto tisíc korun za jedno zastavení. A to i přes to, že některé městské školy na něj žáky nechtějí vyslat. 👍

Protidrogová prevence? Naše město ji již tradičně odbude statisícovou investicí do Revolution Trainu, pojízdné atrakce, která rádobyinformuje mládež o drogových rizicích. 🚋Piráti dlouhodobě upozorňují na to, že jde o projekt presentující často zavádějící informace, o projekt z dnešního pohledu projekt překonaný. Přesto za něj naše město vyplatí sto tisíc korun za jedno zastavení. A to i přes to, že některé městské školy na něj žáky nechtějí vyslat. 👍

Projekt zcela odmítá ZŠ Na Výsluní, která dlouhodobě spolupracuje se Semiramis a i ostatní školy dávají větší důraz na vlastní preventivní programy, kde dlouhodobě spolupracují s neziskovými společnostmi a kde se činnost přizpůsobuje konkrétním potřebám škol. Školy mají již své zkušenosti, jak se k problematice drogové prevence stavět a umějí na ni vynakládat prostředky výrazně účelněji.

A v čem jsou s Revolution Trainem problémy?

“Opakovaně předkládaný preventivní projekt pod názvem Revoluční vlak („Revolution Train“) obsahuje množství zavádějících a často nepravdivých informací o projektu a jeho předpokládaném dopadu. Podle dostupných vědecky ověřených informací lze předpokládat, že tento projekt bude co do preventivních výsledků neúčinný, neboť staví na chybném a mnoho let překonaném tzv. odstrašujícím principu/přístupu. U tohoto přístupu byla výzkumy opakovaně jednoznačně prokázána velmi nízká účinnost. Vzhledem k vysokým nákladům (jednalo by se o historicky vůbec nejdražší projekt protidrogové prevence v ČR) je projekt ekonomicky velmi neefektivní a svou realizací by mohl odčerpat veřejné zdroje a tudíž ohrozit existenci jiných, skutečně prověřených a efektivních programů. Projekt „Revolution Train“ lze charakterizovat jako předražený, vědecky nepodložený a kontraproduktivní experiment na české populaci.”😢

Tak projekt hodnotilo už v roce 2007 Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky VFN a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, A.N.O. – Asociace nestátních organizací, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a redakce časopisu Prevence, které toto vyjádření vydaly jako společné stanovisko.

Revolution Train nedoporučuje mimo jiné i třeba vedoucí školství, mládeže a sportu středočeského kraje.

Proto jsou Piráti proti tomu, aby se naše město tohoto projektu účastnilo a považujeme za lepší řešení, aby se zvýšily prostředky na protidrogovou prevenci přímo v našich školách. Pro takové účely také existuje oficiální seznam protidrogových organizací, certifikovaných MŠMT.

Tedy abychom to shrnuli, z městských peněz se platí ultra drahý projekt s nízkou účinností za situace, kdy MŠMT jako gestor primární prevence hrazení takové atrakce z veřejných zdrojů rozhodně nedoporučuje. 😡

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Přesto za něj naše město vyplatí sto tisíc korun za jedno zastavení.

Pytlici mají za to, že to rozhodně nebudou jediné státní správou a samosprávou nejen ve školství ale naprosto vyhozené peníze.
Zdá se, že v té dnešní překotně se měnící době úplně stačí, aby se kdejaké trdlo označilo za experta na školství a všichni pitomci mu sypou prašule horem dolem, a ještě se holedbají, jak zdařile to ošéfovali.

Okomentovat