3.9.20

Štefan Klíma: Chaos vane z Karmelitské. Aneb nejistota pro rodiče i učitele

Ředitel ISŠ a SPgŠ v Mladé Boleslavi Štefan Klíma komentuje na sociální síti Facebook postup ministerstva školství: "Zcela jednoznačně se v manuálech zapomnělo na zaměstnance škol. To potvrzuje současný chaos v uzavírání škol, které dodnes není vyřešené. Tento „horký brambor“ si MŠMT, MZ a hygienické stanice přehazují z jednoho na druhého. Většina škol má připravené roušky, nano filtry, štíty a rukavice i respirátory. Upravili jsme přes prázdniny i prostory školy tak, že v jednom kabinetě budou maximálně čtyři učitelé. Snad i toto opatření, které je organizačně hodně náročné, bude prospěšné a napomůže v provozu školy."


Vážené kolegyně, vážení kolegové, na jaře i v srpnu jsem psal, že školy nutně potřebují scénáře pro různé situace, které nás mohou na podzim potkat. Apelovali jsme v Pedagogické komoře zejména na to, že je potřeba vědět, jaké kroky budou následovat, pokud se škola dostane do určitých situací. Ještě den před zveřejněním manuálů MŠMT toto opakovala celá řada ředitelů, včetně těch, kteří jsou předsedy různých asociací. Pro mě osobně bylo nemilým překvapením, že manuály tyto body neobsahovaly. Zveřejněný dokument sice dává velkou volnost ředitelům škol, za což jsme vděční, ale bohužel opět nevymezuje jasné mantinely. Že je to velký problém, nám ukazují poslední dny.

Ředitel školy obvykle není epidemiolog a ani lékař. Proto sám může rozhodovat na základě manažerských a pedagogických hledisek. Osobně jsem tedy připravil školu podle nejlepšího svědomí a na základě všech možných informací, které jsem nastudoval a s kolegy vyhodnotil jako přínosné pro naši školu, pro žáky a zaměstnance školy.

Od září jsme omezili pohyb žáků po škole. Naši žáci se nestěhují z učeben, mají kmenové třídy. Z nich odchází pouze na odborné předměty. Vyčlenili jsme každé třídě toalety a chodby tak, aby se co nejméně křížili s jinými žáky.

Již dříve jsme v mnoha učebnách měli lavice rozmístěné tzv. do „účka“ (do podkovy). Toto rozmístění od září praktikujeme ve všech učebnách. Samozřejmostí je daleko intenzivnější větrání všech prostor školy.

Dezinfekční dávkovače máme již z jara u každé učebny a v každém sociálním zařízení. Stejně tak máme ve všech dávkovačích dezinfekční mýdlo.

Zcela jednoznačně se v manuálech zapomnělo na zaměstnance škol. To potvrzuje současný chaos v uzavírání škol, které dodnes není vyřešené. Tento „horký brambor“ si MŠMT, MZ a hygienické stanice přehazují z jednoho na druhého. Většina škol má připravené roušky, nano filtry, štíty a rukavice i respirátory. Upravili jsme přes prázdniny i prostory školy tak, že v jednom kabinetě budou maximálně 4 učitelé. Snad i toto opatření, které je organizačně hodně náročné, bude prospěšné a napomůže v provozu školy.

I nadále budeme většinu porad asi realizovat formou on-line video přenosů. Setkávat se v celkovém počtu pedagogických pracovníků budeme pouze při pedagogických radách – na ně jsme rozdělili pedagogické pracovníky do několika skupin.

U hlavního vchodu jsme zřídili recepci, a to z důvodu evidence pohybu osob. To pro případ, že by bylo potřeba vytrasovat styk nakažené osoby. Na recepci bude možné i v případě nutnosti měřit teplotu.

Manuály více méně vůbec neřeší, jak vše zařídit na domovech mládeže. Zařídili jsme dezinfekci, přístroj na dezinfekci prostor, dávkovače mýdel do koupelen. Pokoje máme pro dva až tři žáky. Co víc ale nevím.

Toto jsou všechno kroky (je jich více, ale nelze vše v přiměřeném rozsahu vypsat), které mohl ředitel školy udělat.

Stále nám však chybí jasná pravidla, která stanoví, co se stane, když… Když budeme mít nemocného jednoho žáka, když do karantény půjde část sboru a podobně. Za jaké situace vlastně vůbec půjde sbor do karantény? Jak to bude doopravdy s karanténou žáků a při jakém počtu? Osobně to považuji za klíčové, protože tento stav jednoznačně znejišťuje pedagogické sbory, rodiče i žáky. Rodiče dnes neví, co se bude dít, pokud bude škola uzavřena. Kam s dětmi? Při jak velkém počtu lidí v karanténě bude vlastně škola uzavřena? Jak to bude s jednotlivými stupni škol – tedy jak v MŠ, jak na ZŠ a jak na středních školách?

Chtěl bych poprosit úředníky z MŠMT a MZ, aby opět zasedli a udělali systém čitelným. Ano, může se stát, že za dva, tři měsíce se síla viru změní. Pak bude potřeba přijmout nová pravidla. Moc by nám všem pomohlo, kdybychom (učitelé, rodiče i žáci) věděli, co nás čeká. Pravidla je potřeba dát do souvislosti s pravidly v jiných zařízeních. Jinak nám nebudou nic platná. Věřím, že naštvanost pana Plagy je opravdová a že pomůže k jasným pravidlům.
Možná by to vše pomohlo i k tomu, aby nastavená pravidla žáci dodržovali, protože současný stav je více problematický a ochota se podřídit je nižší než dříve.

Krásné a klidnější dny všem.

Mgr. Štefan Klíma

ředitel školy – ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206


2 komentáře:

Jiří Kostečka řekl(a)...

Že je ministr školství chaotik, víme už drahnou dobu. Mě by v souvislosti s tímto článkem hodně zajímalo, jak si má počínat učitel, který chytí něco, co by jindy považoval za rýmu nebo lehčí zánět horních cest dýchacích, a má teplotu řekněme 37,1. Zůstat doma s tím, že se z toho taky může vyvrbit koroňák? No fajn, ale rýmu chytne půlka sboru třikrát za zimu. Když to na menší škole postihne čtyři kantory ve zhruba stejnou dobu, prostě se to neusupluje.

Myslel někdo na MŠMT na tuhle situaci? A že přijde!

Knut Klapka řekl(a)...

Máte naprostou pravdu, pane Kostečko. Předpokládám však, že ta otázka je řečnická.
Samozřejmě, že se nikdo ani na vteřinu nezamyslel nad učiteli. To je ze strany úřednictva takový celoživotní profesní zvyk. Učitelé jsou mimo jejich obzor a pod jejich rozlišovací schopností.
Situace, kterou jste naznačil, je neřešitelná. Ať učitel udělá cokoli, vždy to bude špatně a vždy to bude důvodem pro nasazení psí hlavy. Tak to ale přece funguje odjakživa; proč by na tom měla chřipečka něco měnit?
Utěšit nás může skutečnost, že úřednictvo zjevně není schopno zamyslet se prakticky nad ničím. Vlastně se předpokládá, že nic není nutno doopravdy řešit a že vždy vše vyhnije tak nějak samo od sebe. Jak je v kraji kocourkovském zvykem.

Okomentovat