2.9.20

Nový portál edu.cz

 Ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního pedagogického institutu České republiky, Smíchovské střední průmyslové školy
a Česko.Digital byl spuštěn staronový školský portál edu.cz. Doufejme, že neskončí jako jeho předchůdci...Redakcí webových stránek edu.cz je pověřen Odbor vzdělávací politiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V sekci O nás tvůrci uvádějí:

Prostřednictvím této platformy chceme vytvořit jednotný kanál pro komunitní sdílení informací o vzdělávání pro širokou veřejnost, který bude sloužit uživatelům napříč systémem českého vzdělávání. Celý projekt probíhá v partnerské spolupráci s dalšími orgány veřejné správy, aktéry neziskové sektoru a dalšími zainteresovanými komunitami, přičemž obsah chceme dále rozvíjet za pomoci vzájemného konstruktivního dialogu mezi aktéry vzdělávací soustavy s respektem k jejich potřebám.

Tento web je jednotným komunikačním kanálem, jehož cílem je poskytovat dostupné informace pro každého, a zároveň garantovat správnost a aktuálnost poskytovaných informací. Web má rovněž poskytnout prostor ke sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v aktuálních tématech z oblasti školství. Současnou situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 považujeme za vhodný prostor právě pro takové společné získávání nových poznatků i prostřednictvím tohoto webu.


Připomeňme jen, že Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uzavřelo před třemi lety dvě smlouvy o dílo na "Interaktivní multimediální portál MŠMT" a na "Zajištění interaktivního portálu OPVVV" se společností AION CS, s.r.o., na částky 774 400 Kč a 968 000 Kč, které zřejmě vyletěly komínem stejně jako předcházející varianty edu.cz.

4 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

uzavřelo před třemi lety dvě smlouvy o dílo... na částky 774 400 Kč a 968 000 Kč, které zřejmě vyletěly komínem

Pořád se to zkouší a pořád to vychází.
Nakonec je dobře, když se lze opřít o nějaké jistoty.
'Všichni kradou' na vskudku nadčasové.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Aby se to rýmovalo.
'Vskudku... dostaneš na budku!'

mirek vaněk řekl(a)...

No trochu je divné, že portál provozuje střední škola a ne ministerstvo. Ono asi nezvládá ani své stránky, natož portál s informacemi. Takže sice máme jedno školství, ale deset? portálů různých provozovatelů. Učiteli hledej.

krtek řekl(a)...

Ale ta kreativita: www.edu.cz, www.rvp.cz, www.dumy.cz, www.uiv.cz, www.nidv.cz, www.nuv.cz, www.npicr.cz, www.csicr.cz, www.msmt.cz, ...

Okomentovat