2.9.20

MŠMT: Vydání aktualizovaných RVP pro střední odborné vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a změny rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání v oblasti profilových zkoušek maturitní zkoušky; č.j. MSMT-31622/2020-1.

K 1. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání.

Změny rámcových vzdělávacích programů se týkají:
  • Aktualizace odborné složky RVP v souladu s § 4 odst. 2 školského zákona, který ukládá, že RVP musí odpovídat nejnovějším poznatkům vědních disciplín, jejichž základy a praktické využití má vzdělávání zprostředkovat a také z důvodu měnících se potřeb trhu práce, které jsou způsobovány digitalizací, robotizací a modernizací technologických postupů.
  • Doplnění vazby na NSK (nová kapitola 3.3 Vazba na NSK), kde jsou u jednotlivých oborů vzdělání uvedeny úplné profesní kvalifikace a profesní kvalifikace, které souvisí s daným oborem vzdělání a odkazy na registr NSK (www.narodnikvalifikace.cz). Tato kapitola má školám pomoci se orientovat v NSK a motivovat je při tvorbě školních vzdělávacích programů, aby umožnily (školy nebo učitelé) žákům rozšířit znalosti o další příbuznou oblast prostřednictvím profesní kvalifikace.
  • Úpravy Ekonomického vzdělávání, ve kterém došlo k zohlednění aktualizovaného standardu Finanční gramotnosti schváleného Ministerstvem financí.
  • Zapracování dříve vydaných Opatření ministra do textu.
  • Zrušení Národního programu vzdělávání.
Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy (ve vazbě na aktualizace RVP) a zahájit podle nich vzdělávání nejpozději od 1. září 2022 počínaje prvním ročníkem.
Dále došlo k promítnutí změn souvisejících s novým modelem maturitní zkoušky vyplývajícím z novely školského zákona č. 284/2020 Sb., které nabydou účinnosti od 1. října 2020, tj. tak, aby byly platné již pro jarní zkušební období 2021. Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy nejpozději do 1. října 2020.

Do profilové části maturitní zkoušky byly všem oborům vzdělání s maturitní zkouškou mezi povinné zkoušky doplněny zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Dále byla zrušena ta opatření, která vybraným oborům vzdělání s maturitní zkouškou stanovovala povinnost konat 3 zkoušky v profilové části maturitní zkoušky. V platnosti zůstala ta opatření (z opatření č. 1 až č. 4 z června 2017), která rušila opatření z července 2012 a navyšovala počet hodin matematického vzdělávání. A dále v platnosti zůstala opatření (č. 5 až č. 7 z prosince 2017), která u vybraných oborů vzdělání upravovala obsah vzdělávací oblasti Matematické vzdělávání.

Aktualizované rámcové vzdělávací programy jsou zveřejněny na webových stránkách www.edu.cz.

Opatření PM - aktualizace RVP SOV.pdf


Žádné komentáře:

Okomentovat