4.9.20

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodiku pro nařizování karantény ve školách v souvislosti s covid-19

Cílem metodiky je pomoci pracovníkům krajských hygienických stanic při rozhodovacích procesech v rámci nařizování karantény ve školách a školských zařízeních nebo uzavření a omezení provozu škol a školských zařízení v rámci společného postupu podle stejných základních principů v celé České republice. Materiál připravil resort zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství. Platit začne od pondělí 7. září 2020.


„Situace, které školy a hygieny v souvislosti s koronavirem řeší, jsou zcela bezprecedentní. Proto nastavujeme pravidla, podle kterých budou hygienické stanice směrem ke školám postupovat v případě výskytu infekce ve školském zařízení. Metodika sjednotí postup hygieniků a ředitelům škol nabídne předvídatelný scénář, co se v takové situace stane,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Ředitelé škol i rodiče musí mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění covid-19 ve školách. Věřím proto, že tento materiál přinese jasno do dosud ne zcela přehledné situace, kdy jednotlivé krajské hygienické stanice přistupovaly ke školám rozdílně,“ řekl ministr školství Robert Plaga ke zveřejněnému materiálu upravujícímu postup krajských hygienických stanic ve školách a školských zařízeních.

V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd.

Každý takový případ je třeba řešit zcela individuálně. „Jednotlivé situace se mohou odlišovat na základě řady více proměnných, jako je například typ a velikost školy, prostorové podmínky školy, počet žáků ve třídě apod. Významně odlišná může být rovněž aktuální lokální epidemiologická situace. Z těchto důvodů není možné stanovit univerzální postup. Přesto je možné vytvořit určité základní společné principy nařizování karantén v těchto zařízeních, které lze využít při rozhodování krajských hygienických stanic. V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění COVID-19 ve škole, se nařizuje karanténa u žáka, pedagoga a ostatních pracovníků podle konkrétních kritérií,“ vysvětlil koordinátor metodiky, člen epidemiologické a klinické skupiny na Ministerstvu zdravotnictví a České vakcinologické společnosti pan profesor Roman Chlíbek.

„Základní myšlenkou celé metodiky je, aby karanténní opatření zasáhla školu co nejméně, pokud je to možné. Zavření školy nastane až skutečně při větším výskytu nákazy. Pokud se bude jednat o jednotlivce, karanténa se bude týkat nejbližšího okruhu lidí, tedy třídy, družiny apod. Na vzniku metodiky se podílely všechny krajské hygienické stanice, kterým za to patří velké poděkování,“ doplnila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

V případě, že dojde k potvrzenému výskytu onemocnění covid-19 nebo nařízení karantény ve škole a školském zařízení u více jak 30 % pedagogických pracovníků a dětí/žáků/studentů, kterému předchází narůstající trend nemocnosti, je riziko přítomnosti možných zdrojů nákazy a dalších přenosů nákazy tak veliké, že je doporučeno nařídit uzavření či omezení provozu školy nebo školského zařízení (jednotlivé budovy či pracoviště). Je tedy možné a důvodné omezovat provoz školy i částečně, na konkrétní budovy, pokud škola či školské zařízení působí ve více budovách. Ve výše uvedené situaci by další provoz celé školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) představoval nepřiměřené epidemiologické riziko a ohrožení veřejného zdraví, rozhodnutí o uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) vydává místně příslušná krajská hygienická stanice.

V méně závažných situacích nebo v případě, že provoz školy není možný z důvodu personálního nedostatku pedagogů díky jejich karanténě, provede místně příslušná krajská hygienická stanice individuální posouzení a doporučí po dohodě s ředitelem školy případný jiný režim uzavření školy nebo školského zařízení (budovy či pracoviště) – škola postupuje podle § 24 odst. 2 nebo 3 školského zákona, resp. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Ke stažení: 
Metodický-návod-pro-nařizování-karantény-ve-školách-a-školských-zařízeních04_09_2020.pdf (167,72 KB), případně na Pedagogicke.info

13 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Rozvolněná ministerská trdlovitost nakonec povede k zavření škol šmahem.
Dítka nebude mít kdo učit ani distančně. Kovíd je sfiňa...

Eva Adamová řekl(a)...jedno nakažené dítě ve třídě = několik dětí z blízkého okruhu půjde do karantény a několik dalších ze třídy rodiče nepošlou do školy karanténa nekaranténa, ošetřovné neošetřovné, se vší pravděpodobností půjde do karantény i učitel nebo v případě 2. stupně a středních škol i více učitelů

dvě nakažené děti ve třídě = ve třídě nebude ani noha, ale většina dětí nebude v karanténě, protože nebyly v dosahu 2 m více než 15 minut, což bude platit i pro učitele

Objeví-li se další nakažené dítě v jiné třídě, nebude pak ani noha v celé škole, ...
Školy budou prázdné hygiena nehygiena, metodický pokyn nemetodický pokyn.


Knut Klapka řekl(a)...

"Dítka nebude mít kdo učit ani distančně."

Dosud nenakažení učitelé pojedou dnem i nocí, aby splnili své poslání. A ti nakažení taky. Výjimku budou mít jen při pobytu na jipce.

"Školy budou prázdné hygiena nehygiena, metodický pokyn nemetodický pokyn."

No tak je kázeňsky potrestáme, ne? Všichni budou mít neomluvené hodiny a snížené stupně z chování.

Unknown řekl(a)...

Není těch 30% nakažených učitelů špatná cifra? Domnívám se, že v českém prostředí se jedná o 130%. To je správně.

Znám kolegyně, které jsou schopny pracovat distančně i s horečkou 40 stupňů Celsia, popřípadě jsou schopny docházet do budovy školy i s koronavirem. "Bez nich to prostě nejde."

Evidentně o nějaké prevenci pro učitele jsem ještě neslyšel. Z toho plyne, že na učitelích nikomu nezáleží. Je dobré toto vědět před volbami.

Knut Klapka řekl(a)...

"Evidentně o nějaké prevenci pro učitele jsem ještě neslyšel. Z toho plyne, že na učitelích nikomu nezáleží. Je dobré toto vědět před volbami."

Před volbami nebo po volbách. Nula od nuly pojde. Tohle nesouvisí s konkrétní vládou, dokonce ani se společenským uspořádáním ne. To se táhne už od invalidních vojáků a toho zmetka opata Felbigra hluboko v 18. století. Jen je to ještě zhoršeno destruktivní a nevratnou feminizací.

Tomáš Barták řekl(a)...

Na konci srpna jsem pobytu ve školách dával "týden, maximálně dva". Uvidíme,co buď dál.
Ptám se: Jsou manuály, doporučení hygieny ... realizovatelné?

Vladimír Stanzel řekl(a)...

Už vidím, jak místně příslušná KHS každý takový případ řeší zcela individuálně. Nestíhají ani trasování a budou se individuálně zabývat případy ve školách? Zlatý voči.

Unknown řekl(a)...

Knut Klapka

Pravdou je, že za 1.republiky byl ten přístup jiný. V novodobé historii se vše zvrhlo po roce 1948. A táhne se to v českém prostředí dodnes.
Je tedy třeba se hluboce zamyslet nad heslem všech politických stran a hnutí:"Školství je prioritou."

Tomáš Barták
Manuály jsou již v tuto chvíli neplatné. Jde jen o kus popsaného papíru. Vývoj je velmi rychlý. MZ a MŠMT na tento trend nejsou schopny efektivně reagovat. Roušky na chodbách a ne ve třídách? Kolega z Bavorska mně psal, že žáci a učitelé mají roušky a respirátory i ve třídách. Dával jsem pandemii taky 14 dnů.

Vladimír Stanzel řekl(a)...

K tématu respirátorů pro děti: https://neovlivni.cz/respiratory-pro-deti-jak-radi-vlada-nejsou-nebo-si-priplatite/

Nicka Pytlik řekl(a)...

respirátory pro děti nejsou na trhu v podstatě k mání.
A pokud ano, tak za astronomické částky.


To jsou ty rovné přístupy ke vzdělání i zdravotní péči.
Zase to odnese chudina. Elity si svoje dítka zaopatří náležitě.

nakonec dala raději přednost dodávkám respirátorů a roušek z Číny

Asi že enormně vysoká kvalita!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici tu metodiku nečetli, ale právě zaslechli ve zpravodajství, že škola přejde do karantény, pokud onemocní třetina žáků a učitelů.
Znamená to tedy, že...
a) třetina součtu příslušníků obou skupin,
b) třetina žáků a současně i třetina učitelů,
c) třetina žáků nebo třetina učitelů?
A co nepedagogičtí pracovnici? Bez nich se to obejde?

Unknown řekl(a)...

1/3?

33,3% možná již zítra budou 2/3. Kde ty cifry MZ a MŠMT berou? Vypadávají jaksi svévolně z rukávu. Tedy až do posledního žáka a posledního učitele. A jak jsme u těch čísel, tak prevence MZ a MŠMT pro učitele se rovná číslu 0.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Prý je třetina vlády v karanténě...
Neměla by se tedy vláda zavřít?

Okomentovat