9.9.20

Lukáš Bartoň: Návrh změny vyhlášky č.27/2016 výrazným způsobem mění parametry a nárok na některá podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Místopředseda školského výboru Sněmovny PSP Lukáš Bartoň komentuje na sociální síti Facebook návrh novely vyhlášky č.27/2016: "Důvodová zpráva uvádí, že změny povedou ke snížení administrativní náročnosti pro školy. Není to pravda. Se zajištěním pedagogické intervence budou muset ředitelé škol navýšit přímou pedagogickou činnost pedagogických pracovníků. Budou se tedy měnit pracovní smlouvy a pravděpodobně to bude mít i dopad na výkaznictví, protože z přímé pedagogické činnosti se v rámci nového systému financování počítá tzv. PHmax školy."


Na vládě se v meziresortním připomínkovém řízení objevil návrh změny vyhlášky č.27/2016, který poměrně výrazným způsobem mění parametry a nárok na některá podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Bohužel o tom ze strany MŠMT až dodnes nepřišla ani do školského výboru žádná informace...

O jaké zásadní změny jde?

a) Na asistenta pedagoga ztratí nárok některé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Týká se to například žáků se specifickými poruchami učení nebo závažnou vadou řeči a zdá se, že se to má týkat i žáků s tělesným postižením. Asistent pedagoga zároveň nebude nadále poskytován jako podpůrné opatření na základních uměleckých školách nebo vyšších odborných školách. Navržené změny jsou zcela v rozporu se zákonem garantovaným nárokem žáků na nezbytnou podporu ve vzdělávání a navíc plošně diskriminují některé skupiny žáků na základě druhu jejich znevýhodnění. Postup je rovněž v rozporu s připravovanou strategií vzdělávací politiky (Strategie 2030+), která zdůrazňuje principy rovných šancí a rovného přístupu ke vzdělávání...

Co to bude znamenat pro školy? Školy budou muset snížit počet asistentů pedagogů a mnohdy tak ze systému odejdou schopní lidé, kteří se na škole stali nedílnou a důležitou součástí pedagogického týmu. Zároveň tím budou školy vrženy do situace, kdy budou muset rodičům vysvětlovat, proč najednou jejich děti na asistenta pedagoga ztrácí nárok...

b) Školy ztratí finanční nárok na podpůrné opatření pedagogická intervence a budou si ho muset hradit ze svého. Opatření navíc budou moci poskytovat pouze pedagogičtí pracovníci s výjimkou asistentů pedagoga. Reálně tedy dojde k výraznému poklesu v poskytování tohoto opatření, protože školy na to zkrátka nebudou mít dostatečné personální kapacity. Jde přitom o jedno z nejvíce využívaných podpůrných opatření, které umožňuje dlouhodobou a systematickou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami...

Důvodová zpráva uvádí, že změny povedou ke snížení administrativní náročnosti pro školy. Není to pravda. Se zajištěním pedagogické intervence budou muset ředitelé škol navýšit přímou pedagogickou činnost pedagogických pracovníků. Budou se tedy měnit pracovní smlouvy a pravděpodobně to bude mít i dopad na výkaznictví, protože z přímé pedagogické činnosti se v rámci nového systému financování počítá tzv. PHmax školy.

Jak dál?

Vzhledem k tomu, že jde o zcela zásadní systémové změny, které budou mít dopad na mnoho žáků, učitelů a dalších pedagogických pracovníků, otevřeli jsme dnes toto téma na schůzi školského výboru ve Sněmovně. 22. září uspořádáme schůzi podvýboru pro regionální školství, kde bude jedním z témat návrh této vyhlášky. Zároveň se budeme snažit komunikovat s MŠMT možné úpravy vyhlášky tak, aby došlo k minimalizaci negativních dopadů vyplývajících z aktuálního znění...

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

budou muset ředitelé škol navýšit přímou pedagogickou činnost

A budou mít ředitelé peníze na zaplacení přespočetných hodin?
Pořád je to dvojnásobná sazba?

Okomentovat