4.9.20

Libor Šmejda: Inkluze ve školství – realita aneb konec jedné pohádky?

Místo skutečného společného vzdělávání funguje současný systém jen jako pouhá společná docházka do běžné třídy. Inkluzi by ale měl být nadřazen mnohem důležitější cíl = přivést každého žáka k jeho osobnímu maximu.

Inkluze ve školství – realita aneb konec jedné pohádky?

Učitelé na školách vykonávají práce speciálních pedagogů, aniž by měli příslušné odborné vzdělání nebo zkušenosti, nejsou vzděláváni na práci s dětmi s různými druhy a stupni postižení. Žákům podprůměrným dnes musíme věnovat obrovský objem času a práce bez efektivních výsledků, což je pochopitelně na úkor práce s běžnými žáky, natož podpory talentovaných žáků.

Současný stav inkluze připomíná spíše demontáž fungujícího systému speciálního školství. Celý systém vzdělávání by se měl zaměřit výrazně na práci se žáky průměrnými a také talentovanými - to jsou ti, kteří mohou být vzorem a kteří společně potáhnou třídu výše.

Inkluzi připravují úředníci, nikoliv odborníci

Pro inkluzi je nejtypičtějším rysem nárůst administrativy. Ta je tvořena „experty“ od kancelářského stolu s minimálními praktickými zkušenostmi a ministerskými úředníky. Zdržuje od práce a bere do společného vzdělávání chuť. Systém společného vzdělávání také trpí špatnou metodikou pro nastavení potřebných podpůrných opatření. Vyhláška o inkluzi se často upravuje, podmínky pro práci s dětmi se mění za pochodu.

Ředitelé škol musí věnovat velký podíl své práce zajištění výkazů, kontrole čerpání poskytnutých financí, personálním problémů spojených s nedostatkem asistentů pedagoga. To vše nad rámec své běžné práce a hlavě na úkor pedagogického řízení škol, což je jejich stěžejní úkol.

Inkluze v praxi: často dochází k paralýze výuky

Žáci s výchovnými problémy mnohdy paralyzují výuku a učitele dostávají do role bezbranných statistů zahrnovaných četnými nadávkami. Školy to pak řeší tak, že některé inkludované děti vydrží ve společné třídě jen část vyučovací hodiny. Pak se jdou učit s asistentem někam do kabinetu, v horším případě někam na chodbu. To ale inkluzi přímo odporuje. Přitom správně nastavená a prováděná inkluze dětem pomáhá být lepšími, ohleduplnějšími a vlídnějšími lidmi.

Velká finanční náročnost inkluze

Měli bychom se také zbavit také představy, že inkluze je věc snadná, laciná a rychle řešitelná. Bez trvalé a systémové podpory a trvalého zajištění velkých finančních zdrojů budeme přešlapovat na místě. Stručně a jasně: „kvalit finského školství nelze dosáhnout snadno, rychle a za lacino“.

Tyto jevy zásadně ovlivňují úroveň a kvalitu školství. Jsou jedním z mnoha důvodů pozvolného snižování úrovně vzdělanosti, nepřipravenosti systému společného vzdělávání a neefektivního vynakládání finančních prostředků.

Příklady ze zahraničí

V mnoha zemích je systém nastaven tak, že děti se speciálními potřebami mají oddělenou třídu, kde je učí specializovaní pedagogové, a to s přihlédnutím na jejich potřeby. Společně s normálními žáky mají pak některé předměty a přestávky. Takže se mohou opravdu zařadit do společnosti a v případě, že to skřípe, odvedou žáka do jeho třídy.

Proto je třeba usnadnit vznik speciálních tříd v běžných školách. Výuku žáků se závažnějšími diagnózami musí zajišťovat speciální pedagogové ve třídách s menším počtem žáků.

Co lze udělat pro úspěch inkluze:

  • posílit roli ředitelů škol při rozhodování o individuální integraci žáků ve škole
  • přehodnotit, zpřesnit a zpřísnit pravidla pro začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména s těžkým či kombinovaným postižením, v hlavním vzdělávacím proudu běžných škol
  • zásadně posílit význam speciálního školství a pracovišť speciální pedagogické péče
  • usnadnit vznik speciálních tříd v běžných školách, výuku žáků se závažnějšími diagnózami zajišťovat prací speciálních pedagogů ve třídách s menším počtem žáků, za pomoci asistenta
  • odbourat zvýšenou administrativu spojenou s inkluzí na školách (duplicitní výkaznictví, administrativní náročnost)
  • zajistit dlouhodobé zdroje financování pro financování zvýšených výdajů na inkluzi a cíleně využívat evropské granty a dotace
  • ministerstvo školství nesmí v oblasti inkluze podléhat vlivu neziskových organizací a pseudoodborníků bez zkušeností mimo resort školství

Prozatím tedy mají problém téměř všichni – učitelé, rodiny, speciální pedagogové i samotné děti.Chápu rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, stejně jako chápu pohled rodičů výjimečně nadaných dětí. Přestaňme tedy dělat z inkluze politikum a "aktivistické" téma a řešme celý problém odborně a profesionálně!

Mgr. Libor Šmejda, MBA, ředitel ZŠ v České Lípě

Zdroj: TOP09.cz

23 komentářů:

Anonymni z 21:30 řekl(a)...

Je to pravda předvolební, ale vypadá to rozumně. Akorát TOPka už to asi nezmění...

Unknown řekl(a)...

Problém je organizační, byrokratický... Toto je hrůza českého školství. Kéž by se to podařilo vyřešit. To ale nedopustí různí aktivisté.

Jana Karvaiová řekl(a)...

A to pan poslanec ještě netuší , že se chystá 3? 4? novela inkluzivní vyhlášky. A zase je jen a pouze šetřivá.
Prostě každá sranda něco stojí.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Prostě každá sranda něco stojí.

Ukázkový podvod!
Halasné prosazení čistě politického nesmyslu, jakože teď jsme na kápli,
a pak v tichosti utažení šroubů.

Silvie A. řekl(a)...

Zdroj: TOP09.cz

To už teda musí být hodně zle, když i pražská kavárna začíná předstírat, že dostali rozum.

Dagmar K. řekl(a)...

Na škole jsme od začátku zvolili taktiku tříd běžných i speciálních. Přibrali speciální pedagogy, kteří učí i PSPP v běžných třídách. Dnes máme naplněnou kapacitu po strop. Díky zkušené a prozíravé ředitelce. Jenže to chce hodně odvahy.

mirek vaněk řekl(a)...

Najednou se zjišťuje, že papír snese všechno, všechno něco stojí a učitelé nejsou supermani. Po volbách zase všichni budou kantorům přidávat práci a nechají si to dobře zaplatit.
Inkluze není zas taková blbost, ale musí se dělat řádně, musí na ni být kapacity a peníze. I zde platí méně bývá více.

Eva Adamová řekl(a)...

Největší blbost je masivní upřednostnění individuální integrace oproti skupinové integraci aneb uplatňování intergrace na úrovni třídy namísto integrace na úrovni školy.

Na naší škole máme momentálně čtyři děti, které individuální integraci nezvládají. Starají se o ně dvě asistentky. Kdyby tyto děti vytvořily speciální třídu, ve které by se o ně staral speciální pedagog, a jak píše paní Dagmar na některé předměty by docházeli do běžných třídy, bylo by to finančně fifty fifty, organizačně snažší a především přínosnější pro tyto děti.
Teď už je jen otázka, zda je to vůbec legislativně možné a co všechno by musel ředitel udělat, aby zřízení speciální třídy dosáhl.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Podstatné je, že prosazovatelé zmatlané inkluze uléhají na kutě s pocitem dobře odvedené práce za vyšší zkompetentňovací ideály. To jest páchání dobra za jakoukoli cenu.
Už jsou k dispozici nějaké měřitelné zlepšení bývalého údajně neutěšeného stavu, a nebo stále jen standardní chvástání se v médiích?
A jak u valachovic, dobrý?

Silvie A. řekl(a)...

Už jsou k dispozici nějaké měřitelné zlepšení bývalého údajně neutěšeného stavu

Zatím se jenom ví, že brněnští řidiči autobusů na inkluzi nedají dopustit.
Nebo aspoň ten jeden ...

Jana Karvaiová řekl(a)...

Jelikož jste neznalí, tak vás poučím. Od letoška musíme každý rok žádat o zřízení speciálních tříd. I když je máme už cca 12 let. Takže mě napadá, že možná třeba už za rok se někdo rozhodne, že tahle škola má utrum.

Že je systém drahý a navíc úplně blbě udělaný - to se psalo před jeho zavedením. nezajímalo to nikoho kompetentního a kdo nesrazil podpatky, byl reakcionář nejhoršího kalibru ( třeba já,ale bylo nás hodně, abychom byli slyšeni). Já čekala, že se to začne hroutit tak za pět let. A ono to začalo už po roce. A dodnes se jen škrtá. Vždy mě rozesmívá Důvodová zpráva, ta urputná snaha o tvrzení, jak jde jen o: technickou záležitost, sjednocení terminologie a nyní údajné snížení administrativy. To by se jeden posmál! A do toho ještě takový správná češtin jako - zrušuje se apod.
Pedagogické intervence bez finanční injekce a přidání úvazku o hodinu bez nároku na zvýšení platu. To prostě nemá chybu. Další novelu očekávám koncem letošního školního roku, kdy nejspíš dojde na rušení předmětů speciálně pedagogické péče.

Zatím shrnuto:
- učitel nemusí být speciální pedagog, stačí dobré srdce
- SVP žák je předhozen asistentovi, kterému stačí výuční list a kurz
-pedagogická intervence se má rušit
-předmět speciální péče má být poskytován jen zrakově, sluchově logo postiženým a těžkým SPU ,ostatní mají utrum

Cca do tří let budou školy POVINNÉ poskytovat vše, co dosud, jen na to nedostanou ani kačku.
učitelé všech škol, po....te se!

Silvie A. řekl(a)...

Cca do tří let budou školy POVINNÉ poskytovat vše, co dosud

Ano, ale pokud v příštích parlamentních volbách Tomiova SPD ještě trochu posílí, tyhle starosti pominou.

Josef Soukal řekl(a)...

Tzv. inkluze, tzv. strategie, tzv. manuály, tzv. zkvalitnění maturitní zkoušky... - je něco, co tzv. ministr školství zvládl?

Nicka Pytlik řekl(a)...

Prý se po zavedení té 'inkluze' žádná katastrofa nekonala, halasila kapitání zdejšího zkompetentňování ve sdělovacím prostoru.
A co teď? Pořád nic? Co do budoucna?
A měřitelné zlepšení se tedy už dostavuje?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ad paní Jana Karvaiová: "učitelé všech škol, po....te se!"

Ano, paní kolegyně.
Před 25 lety jsem psal i mluvil do médií v ten smysl, že pokud tenhle stát nezačne řešit problémy školství od učitelů namísto od rodičů a dětí, české školství se zhroutí. Už je to téměř tady.

Kašlali na nás a dusili nás od padesátých let. Po roce 1989 COSI přidali na učitelských platech, ovšem teprve poté, co se školství začalo potácet. Jakž takž VIDITELNĚ přidali teprve poté, když učitelé zhruba mé generace odkráčeli nevratně do důchodu, protože nehodlali za daných podmínek riskovat předčasný odchod do hrobu.

Nikoho nezajímá, že současný model inkluze po česku je hrůza. Kdo s ním nesouhlasí, je šmahem - a sprostě! - označen za rasistu.

Nějakou dobu to tady ještě setrvačností poběží. Co bude kolem roku 2025, nechci raději vidět. Jen aby bylo jasno: Koroňák ovšemže toho všeho není příčinou: ten jen odhalil v plné nahotě dlouholetou prohnilost naší školské politiky, podporovanou levičáckými aktivisty a neziskovkami, které nevědí, co činí.

Co když učitelé pozmění výchozí citát na "Učitelé všech českých škol, vy...te se na to"? Co když učitelé dají najevo, že tu nejde jen o platy, ale i o zacházení, o úctu společnosti, o důvěru, o nepřetěžování, o nedělání si z učitelů srandu?

A co když v těchto intencích začnou učitelé důsledně konat? Pochopí pak tento národ konečně něco?

Nicka Pytlik řekl(a)...

podporovanou levičáckými aktivisty a neziskovkami, které nevědí, co činí.

Co činí, vědí moc dobře, a proto to také až tak urputně dělají!

Silvie A. řekl(a)...

A co když v těchto intencích začnou učitelé důsledně konat? Pochopí pak tento národ konečně něco?

Učitelé nezačnou konat a ani by to nemělo smysl. Učitelstvo je rozpolceno stejně jako celá společnost. Například přímo zde, na PedInf, se 95 procent diskutujících vyjádřilo, že si nedovedou představit fungující školství BEZ ministerstva.

Národ už dávno pochopil, že vzdělání není potřeba. Že role škol není vzdělávat, ale ohlídat děti přes den.

BTW, jaké jsou nezbytné kvalifikační předpoklady na ministra školství? Jaké jsou nezbytné kvalifikační předpoklady na poslance Parlamentu? Na novináře? Na moderátora televize? Jaké jsou nezbytné kvalifikační předpoklady na VOLIČE ??

Navzdory vzletným prohlášením politiků, současná česká společnost je společností pologramotných dementů.
Navzdory knižně vydaným "snům" pana premiéra o školství, stát ponechal školství v péči nesvéprávného chaota a aktivistů, kteří jej ovládají.

Hanba českým mocipánům!

Unknown řekl(a)...

Inkluze po česku je naprosto nepodařený projekt. A že se k němu paní poslankyně nějak nehlásí?

Jiří Kostečka řekl(a)...

Ad Silvie A. 6. září 2020 18:43

"Navzdory vzletným prohlášením politiků, současná česká společnost je společností pologramotných dementů."
- JKos.: To zas ne. Pevně věřím ve zdravý český rozum. Ten byl a bohdá i bude to jediné, co nás (kromě smyslu pro humor a statečnosti našich předků) vždy dokázalo a snad i dokáže dějinně zachránit.

"Navzdory knižně vydaným "snům" pana premiéra o školství, stát ponechal školství v péči nesvéprávného chaota a aktivistů, kteří jej ovládají."
- Jkos.: To zas ano. "Chaot ovládaný aktivisty" je pro Plagu ještě hodně slabé označení. Přidám svoje: "Nekompetentní nula" je snad označení, které by měl politik na úrovni ministra unést a zareagovat na ně, pokud je vůči němu vznese učitel s 39letou praxí.
Ale co s tím, jestliže nezareaguje? Co my, učitelé z praxe, s tím můžeme dělat?

Silvie A. řekl(a)...

zdravý český rozum. Ten byl a bohdá i bude to jediné, co nás (kromě smyslu pro humor a statečnosti našich předků) vždy dokázalo a snad i dokáže dějinně zachránit.

Rozum a smysl pro humor mají ještě šanci. Ale statečnost našich hrdinských předků nás už nezachránila - takovým Gabčíkovi a Kubišovi by se asi nelíbilo Česko zaprodané za protektorát, tentokrát bruselský.

Knut Klapka řekl(a)...

"Pevně věřím ve zdravý český rozum"

Názory na kovid a roušky ho v posledních týdnech tedy zrovna nepotvrzují.

"Co my, učitelé z praxe, s tím můžeme dělat?"

Vůbec nic. Teď už je jasné, že pokud se na nás tak brutálním způsobem vysrali (omlouvám se, ale jiný výraz by fakt nebyl výstižný) v situaci, kdy je ohroženo zdraví a životy, nebude to jiné vůbec nikdy. Zrovna tak je jasné, že většina učitelů z praxe s tím ani nic dělat nechce. Věrni staleté tradici ohnou hřbet, mlčí a táhnou. Najevo nedají nic - to leda ti, co vždy pohotově přiskočí, aby podpořili vrchnost.

"Co bude kolem roku 2025, nechci raději vidět."

Bude dokončen přechod k anglosaskému modelu. Katastrofální veřejné školství pro početnou chudinu ve stylu Džungle před tabulí - tam bude moci učit kdekdo včetně maturantů, a oč méně bude záležet na tom, zda se žáci něco naučí, o to víc tam bude řádit byrokracie a buzerace. A pak rozšiřující se sektor kvalitnějších soukromých placených škol s kvalifikovanými a dobrými učiteli, pardon, průvodci, kam dají své potomky ti, co si to budou moci dovolit. Většina toho, co se momentálně děje, směřuje k vytvoření poptávky po těchto soukromých školách. Proto ten zdánlivě absurdní rozvrat veřejného neplaceného školství (až bude dokončena redukce učiva o 50 procent, proces se stane nevratným). U neziskovek je to nejspíš různé. Někteří naivkové patrně opravdu nevědí, co činí, leč mnozí to vědí velice dobře. A už také vědí, že tučné trafiky je neminou.

Jana Karvaiová řekl(a)...

Pokud máte konkrétní připomínku k návrhům novel, můžete připomínky posílat PK nebo ASP , nejdéle do 14.9.
Poslední novelu se nám už podařilo lehce ovlivnit, třeba to teď bude ještě lepší.

Jiri Janecek řekl(a)...

Vedle už ohraného "zvyšme platy" a "nasypme víc do školství", přicházejí politici na další lacinou cestu, jak se zalíbit učitelům - experty dávat do uvozovek, aspoň teda u věcí, které se tak nějak neosvědčují.

Pana Šmejdu neznám, ale pokud by dokázal poslat do prdele Kartouse a spol. za každou kravinu, kterou v nějaké besedě vypustí z huby, pak bych mu i fandil.

Bohužel věta "Inkluzi by ale měl být nadřazen mnohem důležitější cíl = přivést každého žáka k jeho osobnímu maximu." a příklad jiného senátora ze stejné partaje/dlouholetého ředitele ukazuje, že ne...

Okomentovat