15.9.20

Kamil Kopecký, René Szotkowski: Český učitel ve světě technologií (výzkumná zpráva)

Nový výzkum Český učitel ve světě technologií se zaměřuje na velmi aktuální téma, které se stalo důležitým a celospolečensky diskutovaným právě v současnosti – v době koronavirové epidemie, kdy byla velká část škol nucena přejít z prezenční výuky do online prostředí. V našem výzkumu se zaměřujeme na české učitele ve světě technologií – a to nejenom online, ale také offline. Zjišťujeme, jak se učitelé v oblasti technologií orientují, jak jednotlivé technologie využívají, jak sami sebe ve vztahu k technologiím hodnotí, jak technologie vnímají, jaké jsou v používání technologií rozdíly mezi jednotlivými stupni apod. Věnujeme se však také bezpečnosti – zajímá nás, zda jsou technologie ve školách využívány bezpečně, jak mají školy zabezpečeny své počítače a sítě, zda musí čelit bezpečnostním hrozbám apod.
Odkazy:Žádné komentáře:

Okomentovat