2.8.20

Štefan Klíma: Nečekejte na zázraky, dělejte je sami…

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v týdnu jsem psal o tom, že školy nutně potřebují scénáře pro různé situace, které nás mohou na podzim potkat. Ministr školství slíbil, že je obdržíme 17. srpna. Věřím, že se nezapomene na to, že různé typy a stupně škol potřebují různé scénáře.

Jako ředitel střední školy však nečekám na to, co přijde shora, ale hledám informace, jak to dělají v jiných zemích a připravuji školu podle svého rozumu. Ano, nejsem epidemiolog a ani lékař. Přesto jsem se rozhodl, že provoz školy upravím tak, abychom minimalizovali možnost rozsáhlejší nákazy v naší škole. Dovoluji si nyní předložit úpravy, které jsou možné v naší školy. Vůbec netvrdím, že takovéto úpravy půjdou všude. Také netvrdím, že jinde nevymysleli řešení ještě lepší. Berte prosím následující text pouze jako motivační námět pro ostatní.

Naše škola, to jest cca 420 žáků a 60 zaměstnanců. Scházíme se v hlavní budově. Máme však ještě dva domovy mládeže a ve městě školní obchod.

Od září ještě více omezíme pohyb žáků po škole. Naši žáci se nestěhují z učeben, mají kmenové třídy. Z nich odchází pouze na odborné předměty. Od září jim vyčleníme toalety a chodby tak, aby se co nejméně křížili s jinými žáky. Nápad epidemiologů, aby různé třídy začínaly výuku v jiný čas považuji za nesmyslný. To lze zrealizovat na prvním stupni, pokud se ve třídách nestřídají učitelé (ale i tam se v současnosti učitelé střídají). Není přeci možné, aby učitel XY začal učit v jedné třídě například v 8.15, když druhou hodinu by měl odučit již v 8.00 ve třídě, která začínala v 8.00 hodin.
Dalším opatřením je rozložení lavic. Již dříve jsme v mnoha učebnách měli lavice rozmístěné tzv. do „účka“ (do podkovy). Toto rozmístění budeme od září praktikovat ve všech učebnách. Samozřejmostí bude daleko intenzivnější větrání všech prostor školy.

Dezinfekční dávkovače máme již z jara u každé učebny a v každém sociálním zařízení. Stejně tak máme ve všech dávkovačích na mýdlo variantu dezinfekčních mýdel.

Nesmíme však zapomenout na personál školy. Zatím se mi zdá, že na učitele i na ostatní personál škol všichni na MŠMT i epidemiologové zapomínají. Opět máme připravené roušky, nano filtry, štíty a rukavice. Tentokrát se mi ale podařilo zajistit i respirátory. Ty budou připravené pro rizikové učitele. Navíc jsem si dlouho lámal hlavu, ale nakonec se mi podařilo vyřešit i to, aby se učitelé nesetkávali ve velkém množství v jednom prostoru. Proto jsme upravili prostory školy tak, že rozložíme velké kabinety do menších. Tímto opatřením dosáhneme toho, že v jednom kabinetě budou maximálně 4 učitelé. Snad i toto opatření, které je organizačně hodně náročné, bude prospěšné a napomůže v provozu školy.

I nadále budeme většinu porad asi realizovat formou on-line video přenosů. Setkávat se v celkovém počtu pedagogických pracovníků budeme pouze při pedagogických radách.

Provoz školní jídelny nejsme schopni ovlivnit, neboť naše škola má již řadu let soukromou školní jídelnu. Je to pro školu velmi špatná varianta, což se ukazuje i v současnosti. Našich 500 osob by se v této jídelně mělo naobědvat podle pravidel jídelny za pouhých 30 minut. Přitom v prostoru je místo přibližně pro 80 – 100 strávníků. V tomto segmentu se budeme muset spolehnout na „manuály“ z MŠMT.

Školní obchod jsme „zajistili“ ihned na jaře, aby mohl být od června otevřený. Tam jsem klidný, udělali jsme vše, co se dalo.

Největší problém, který osobně neumím vyřešit, vidím na domovech mládeže. Zařídili jsme dezinfekci, přístroj na dezinfekci prostor, dávkovače mýdel do koupelen. Pokoje máme pro dva až tři žáky. Co víc ale nevím.

Zpátky do školy. Jsem připraven rozhodnout, že pro příchozí školní rok omezíme mnoho aktivit, které by mohly přinést problémy (koncerty v halách, divadla, sportovní klání…). Pravděpodobně odložíme i různé kurzy (lyžařský), protože hrozí, že by rodiče v nynější ekonomicky nedobré situaci mohli přijít o další finance. Za důležitou považuji i komunikaci s žáky a vysvětlování situace, aby žáci pochopili, jak se chránit a jaká opatření jsou rozumná, která nedostatečná a která nepřiměřená.

Prvního září žáci každým rokem dostávají základní informace, GDPR a různé souhlasy. Letos jsem k tomu připsal základní dotazník, ve kterém zjišťujeme, jak jsou žáci doma vybaveni IT technologií a připojením na internet. Dotazník ihned zpracujeme, abychom byli lépe připraveni na případnou distanční výuku.

Aktuálně asi posledním krokem bude zřízení recepce u vchodu do školy, a to z důvodu evidence pohybu osob (zavádějí v některých spolkových zemích SRN). To pro případ, že by bylo potřeba vytrasovat styk nakažené osoby. Na recepci bude možné i v případě nutnosti měřit teplotu. Pro tyto účely máme již 5 bezkontaktních teploměrů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, co víc rozumného se dá ještě vymyslet? Pište prosím svoje názory pod tento článek. Předem děkuji za všechny konstruktivní názory. Očekávám, že pro mnoho čtenářů mohou být naše opatření příliš. I to je možné. Ale podle mého názoru je lépe býti připraveni a pokud to půjde, ubrat.

Krásné dny všem.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy – ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz.


14 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

pro příchozí školní rok omezíme mnoho aktivit

A tak by konečně mohlo být dost času na běžné zkompetentňování...

Unknown řekl(a)...

Nicka Pytlík

"Učit se, učit se, učit se! On to Lenin sice myslel trochu jinak, ale já se omezím jen na učit se.

ema řekl(a)...

Konečně rozumný manuál. Škoda, že nepřichází nikdy z ministerstva.
K tomu prvnímu stupni: U nás na prvním stupni učí jazykáři, výtvarkáři, hudebkáři a tělocvikáři. Protože paní učitelky z prvního stupně občas učí jazyky (ruština, španělština atd.) a další předměty i na druhém stupni.
Nejhorší je samozřejmě jídelna, k částečnému rozdělení na ZŠ dochází přirozeně. Prvňáci oběd po čtvrté vyučovací hodině, zbytek prvního stupně nejčastěji po páté a druhý stupeň po šesté. Ale i tak je to doslova masakr. Neřešitelný. Možná vypustit třídy končící některou z výchov na oběd o 5 minut dříve.
Výdaje za topení budou díky intenzivnějšímu větrání vyšší, školy budou muset dělat nákupy, které nikdy nedělaly. Tak snad to shánění peněz zase naši milovaní úředníci v nejvyšších patrech nehodí úplně na bedra ředitelů.
Ještě bych připomněla hned na začátku roku rodičům, že pokud dojde opět na distanční výuku, tentokrát nebude dobrovolná. Aby se některé spící berušky nedivily, až jim u dveří bude stát někdo ze sociálky.
Na druhé straně, já to vnímám jako pozitivní věc, školy si budou muset odpustit aktivity typu cestovní a kulturní agentura a dělat to, kvůli čemu vlastně existují. Vzdělávat.

Knut Klapka řekl(a)...

"Tak snad to shánění peněz zase naši milovaní úředníci v nejvyšších patrech nehodí úplně na bedra ředitelů."

Tomu přece nevěříte, že?

"...školy si budou muset odpustit aktivity typu cestovní a kulturní agentura..."

Záleží na řediteli. Ředitel, kterému jde zejména o to, aby "jeho" škola plula po progresivistickém větru, a byla tudíž pozitivně hodnocena aktivistickou inspekcí, se ničeho se vzdávat nemusí a nebude. Ví totiž, že výhledově je vzdělání to poslední, co se bude po školách chtít.

Nicka Pytlik řekl(a)...

výhledově je vzdělání to poslední, co se bude po školách chtít

Vycházejíc ze zkušenosti minulých pětadvaceti let.

ema řekl(a)...

Pánové, bohužel souhlasím. Vzdělaný volič je nebezpečná havěť, hlavní líheň třídního nepřítele je víceleté gymnázium a peníze ať si zase říďa sežene sám, my na ministerstvu máme důležitější úkoly. Tak vpřed k světlejším zítřkům. :)))

Jana Wallis řekl(a)...

"školy si budou muset odpustit aktivity typu cestovní a kulturní agentura a dělat to, kvůli čemu vlastně existují. Vzdělávat."

Cestování a kulturní aktivity jsou jeden z nejlepších způsobů vzdělávání. Sezení ve škole jeden z nejhorších.

"hlavní líheň třídního nepřítele je víceleté gymnázium"

Proč se o tom bavit politicky, proč ne pedagogicky? Víceleté gymnázium je hlavní líheň špatného vzdělávání nejtalentovanější části žákovské populace.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Cestování a kulturní aktivity jsou jeden z nejlepších způsobů vzdělávání.

Toť!
Cestování za trojčlenkou nebo kultura písemného projevu. To by šlo.
Možné jsou i antikulturní aktivity. Namátkou, jak na mykózu podle našich babiček, kde bižule se snoubí s dějákem.

Unknown řekl(a)...

Jana Walis

Minule mně nebylo odpovězeno. Napsala jste už do nějaké diskuze na České škole odkaz na Pedagogické info. To jen tak pro přehled.

Všiml jsem si, že opět nastala z jistých aktivistických kruhů kampaň s tématem rušení víceletých gymnázií.

ema řekl(a)...

Cestování a kulturní aktivity jsou jeden z nejlepších způsobů vzdělávání.

Ano, například neurochirurg by měl být přiměřeně zkulturněný a zcestovalý.

Nicka Pytlik řekl(a)...

kampaň s tématem rušení víceletých gymnázií

No jistěěě!
Je nutno vytvořit dostatečně velký prostor pro zkompetentňovací byznys štefflovského a kaniovského typu, přecééé! Gymnázia jako trn v patě.
Zájem je o ně až k neuvěření, když se tam jenom biflují nazpaměť samé nepotřebné věci...

Josef Soukal řekl(a)...

Osmiletá gymnázia vzdělávají tak špatně, že je z nich dnes hlavní líheň vzdělaných elit.

Jana Wallis řekl(a)...

"Osmiletá gymnázia vzdělávají tak špatně, že je z nich dnes hlavní líheň vzdělaných" elit.

Jmenujte prosím několik těch "elit" a definujte, co to ta "elita" podle vás je. A kde berete data pro to své tvrzení. Nneí to zase jen nějaká vaše dojmologie?

"neurochirurg by měl být přiměřeně zkulturněný a zcestovalý"

Ano, neurochirg nebo kdokoli jiný bez přehledu o reálném světě nebude dobrý, jako ten, kdo vyleze ze školní třídy na svět. Obrazně i doslovně.


ema řekl(a)...

Jana Wallis:
Ať si klidně neurochirurg nad mou rozvrtanou lebkou cituje pasáže z Evžena Oněgina, pokud bude erudovaný ve svém oboru. Do toho jak relaxuje mi nic není. A úpřimně, jeho obecný přehled mi je v podstatě ukradený.
Teď jdu hledat odpověď na otázku, jak zcestovalí byli vynálezci integrovaných obvodů a jestli vůbec chodili do té trapné a na nic nepřipravující instituce s názvem "Škola".

Okomentovat