28.8.20

Otevřený dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy: Nerušte žákovské soutěže, říkají jejich organizátoři

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Poskytnutí této podpory těm nejnadanějším jim umožňuje plně se soustředit na studium a urychlit jejich zapojení do výzkumných projektů, odborných stáží či jiných aktivit. To pomáhá zvýšit celospolečenské uplatnění i konkurenceschopnost naší mladé elity v globálním měřítku."

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako pořadatelé a organizátoři žákovských soutěží, profesionální pedagogové, středoškolští studenti a širší odborná veřejnost se zájmem o podporu a rozvoj nadaných žáků v České republice. V úterý 18. srpna dostali ředitelé škol manuál MŠMT reagující na aktuální epidemiologickou situaci. V dokumentu se mimo jiné píše, že ministerstvo nebude ve školním roce 2020/2021 vyhlašovat soutěže celostátního charakteru. Obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, abyste toto své rozhodnutí přehodnotil. Uvědomujeme si, že současná situace je náročná, a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat.

Soutěže vyhlašované či spoluvyhlašované MŠMT dlouhodobě tvoří důležitou součást vzdělávání nadaných žáků v České republice. To je podpořeno jak strategickými dokumenty českého vzdělávání, tak odbornými výzkumy. Možnost či nemožnost účastnit se soutěží může zásadním způsobem ovlivnit budoucí život žáků. Mnohé vysoké školy úspěchy v soutěžích zohledňují ve svých přijímacích řízeních, některé přijímají úspěšné řešitele celostátních kol bez přijímacích zkoušek či jim dokonce poskytují výrazná stipendia během jejich studia.

Poskytnutí této podpory těm nejnadanějším jim umožňuje plně se soustředit na studium a urychlit jejich zapojení do výzkumných projektů, odborných stáží či jiných aktivit. To pomáhá zvýšit celospolečenské uplatnění i konkurenceschopnost naší mladé elity v globálním měřítku.

Celostátní kola soutěží též v některých případech slouží k výběru studentů, kteří se následně účastní mezinárodních soutěží. Naši studenti v konkurenci z mnoha států pravidelně dosahují významných úspěchů a mnohdy se vyrovnají i světové špičce. Úspěch v mezinárodních soutěžích následně otvírá našim studentům dveře na přední světové univerzity, čímž šíří dobré jméno a prestiž naší země.

Mnohé soutěže, které jsou tímto opatřením dotčeny, ani nevyžadují sociální kontakt. Například soutěže základních uměleckých škol v sólové hře na hudební nástroje jsou individuální záležitostí, kdy jsou soutěžící, kteří se během soutěže ani nemusí potkat, od poroty izolováni velkou vzdáleností mezi pódiem a hledištěm. Během celostátních předmětových olympiád se nehromadí více jak nižší desítky studentů, mezi nimiž lze zachovat rozestupy v průběhu teoretických i praktických částí soutěže.

Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že mnohé soutěže ani nepředstavují významnější epidemiologické riziko. Považujeme za neuvážené plošně rušit soutěže nyní, když vývoj epidemiologické situace během školního roku nedokážeme předvídat. Navíc má rušení celostátních kol soutěží pouze diskutabilní dopad na zlepšení celkové epidemiologické situace.

Jsme připraveni průběh jednotlivých soutěží přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci. Mezi možnostmi, jak lze soutěže přizpůsobit, může být minimalizace kontaktu, zajištění odstupu mezi soutěžícími, snížení kapacity soutěží, souběžná organizace národních kol na více místech a v nejhorším případě i jejich konání zcela distančním způsobem.

Pokud by nakonec došlo k naplnění rozhodnutí z manuálu pro provoz škol, a tedy k plošnému zrušení soutěží celostátního charakteru, mělo by to silný a nevratný nežádoucí dopad na výsledky dlouholeté systematické práce a úsilí stovek lidí z řad organizátorů a vzdělávacích institucí a univerzit. Tato práce je vykonávána v rámci neziskového sektoru a akademického prostředí především dobrovolníky z řad studentů a středoškolských a vysokoškolských pedagogů.

Vážený pane ministře, tímto dopisem si Vás dovolujeme vyzvat k opětovnému zvážení situace, podniknutí kroků vedoucích k zachování podpory práce s talentovanou mládeží a komunikaci všech rozhodnutí přímo organizátorům soutěží. Věříme, že se podaří nalézt způsob, jakým se budou moci celostátní soutěže konat a jak bude zajištěno jejich financování.

Kontaktní osoba: Ing. Jan Hrubeš, DiS.; tel. +420 608 825 687, e-mail: janhrubes@outlook.com

Instituce připojené pod otevřený dopis (v abecedním pořadí)


Asociace debatních klubů, z.s

Asociace učitelů klasických jazyků

Astronomická olympiáda

Biologická olympiáda

Bioskop

Cambridge University Czech and Slovak Society

Česká lingvistická olympiáda

Česká matematická společnost

Česká středoškolská unie

Ekologická olympiáda

Fluorescenční noc

FYKOS

Fyzikální náboj

Fyzikální olympiáda

Fyziklání

Chemická olympiáda

Chemiklání

Jednota českých matematiků a fyziků

Kasiopea

Klasická hudba mladým, z. s.

Korespondenční seminář Biozvěst

Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou (KSICHT)

Korespondenční seminář M&M

Korespondenční seminář z programování

Korespondenční seminář z informatiky

Logická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická soutěž MaSo

Matematický korespondenční seminář PraSe

Náboj

Matematický korespondenční seminář BRKOS

Olympiáda v českém jazyce

Pikomat MFF UK

Prague EPS Young Minds

Trinity College Science Society

Turnaj mladých fyziků

Učená společnost České republiky

Umělecká rada ZUŠ

Výfuk

Zeměpisná olympiáda

Zlatý list
Dopis podpořilo vedení těchto škol

ZUŠ Karla Malicha

Gymnázium Teplice

Gymnázium Blovice

Gymnázium Rokycany

Gymnázium a ZUŠ Šlapanice

ZUŠ R. Schumanna Aš

Gymnázium a SOŠPg Liberec, Jeronýmova

ZUŠ Teplá

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze

Gymnázium a SOŠPg Čáslav

ZUŠ Ostrov

ZŠ Opava, Otická

OA T. Bati a VOŠ Zlín

Gymnázium Václava Beneše Třebízského v Slaném

ZUŠ Hronov

Gymnázium Brno, Vídeňská

Gymnázium a SOŠ Rokycany

Gymnázium Václava Hlavatého, Louny

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Gymnázium Pardubice, Dašická 1083
Dopis podepsali též

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc., místopředseda Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti, emeritní rektor Univerzity Pardubice

prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Fakulty informatiky MU, emeritní rektor MU

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., emeritní rektor ČVUT

prof. Ivan Klánský, Hudební a taneční fakulta AMU, děkan

prof. Ing. Jiří Máca, CSc., Fakulta stavební ČVUT, děkan

prof. Ing. Igor Jex, DrSc., Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, děkan

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, Přírodovědecká fakulta UK, děkan

prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D., Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze, děkan

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., Přírodovědeecká fakulta UJEP, děkan


prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., Fakulta informatiky MU, předseda akademického senátu, emeritní děkan

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., Katedra věd o výchově, emeritní děkan, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice

Bc. Markéta Gregorová, europoslankyně

RNDr. Luděk Niedermayer, europoslanec

Ing. Tomáš Martínek, poslanec

PhDr. Olga Richterová, Ph.D., poslankyně

Ondřej Profant, poslanec

Hana a Dalimil Dvořákovi, Nadace Experientia, zakladatelé

Ondřej Vrtiška, časopis Vesmír, šéfredaktor

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., prezident České geografické společnosti, proděkan pro studijní záležitosti PřF UK

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D., VŠCHT Praha, Ústřední komise chemické olympiády

prof. RNDr. et Bc. Petr Slavíček, Ph.D., VŠCHT, pedagog, člen Učené společnosti ČR

RNDr. Lenka Libusová, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK, předsednictvo Mezinárodní biologické olympiády

doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, předseda Matematické olympiády ČR v letech 2000-2020

Dr. Pavel Tomančák, Research Group Leader, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics

prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., Česká kartografická společnost, prezident

MgA. Pavel Svoboda, Komorní filharmonie Pardubice, ředitel

Petr Škovroň, Ph.D., Google Switzerland – programátor; bývalý účastník předmětových olympiád

doc. Ing. Petr Voznica, CSc., velvyslanec (ve výslužbě), generálmajor (ve výslužbě)

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., emeritní ředitel Ústavu pro jazyk český

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., VŠCHT Praha, vedoucí Ústavu chemického inženýrství, nositel Ceny Siemens pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Zdroj: Alumni Scientiae Bohemicae, z.s.

1 komentář:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nerušte žákovské soutěže

Veškeré soutěže vedou k nežádoucímu porovnávaní mezi dětmi, což není v souladu s jedním z principů formativního hodnocení!!!

Okomentovat