30.8.20

Ondřej Neumajer: Inovativní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

Publikace se věnuje problematice inovací ve vzdělávání. V dnešní době vznikají inovace nejčastěji na pomezí etablovaných vědních oborů, v tomto případě pedagogiky a digitálních technologií. První část publikace je zaměřena na rozvíjení dovedností pro 21. století u žáků, představuje jeden z možných nástrojů (21st Century Learning Design Rubrics), který popisuje charakteristiky výukových aktivit vedoucích k rozvoji zmíněných dovedností. Ve své druhé části se věnuje hodnocení vzdělávacích inovací, zabývá se hodnotícím nástrojem (Mapping Framework of ICT-enabled Innovation for Learning), pomocí kterého je možné posuzovat, porovnávat a zjednodušeně vizualizovat inovace ve vzdělávání založené na využívání digitálních technologií. Na příkladu úspěšné aktivity iniciované Evropskou komisí eTwinning a české Státní informační politiky ve vzdělávání ilustruje, jaké charakteristiky jsou pro šíření inovací důležité. Nejrozsáhlejší, třetí, část přibližuje deset inovativních výukových aktivit a nástrojů, které svým charakterem a za použití dnes běžně rozšířených digitálních technologií směřují k dosahování výukových cílů nejvyšších pater Bloomovy taxonomie výukových cílů. Jedná se o podcasting, digitální vyprávění příběhů, lip dub, geocaching, akční on-line výzkum, školní wiki, eTwinning, časové osy, měření chytrými telefony, modelování a simulace.


1 komentář:

Silvie A. řekl(a)...

Jedná se o podcasting, digitální vyprávění příběhů, lip dub, geocaching, akční on-line výzkum, školní wiki, eTwinning, časové osy, měření chytrými telefony, modelování a simulace.

Líbí se mi, jaké starožitnosti musí páni inovátoři vydávat za plody svého inovátorského úsilí. Školní wiki je samozřejmě nesmysl, leda že by šlo o hodně malou školu. Rozumná velikost je třídní wiki. Každopádně princip wiki je nejméně 20 let starý.

Co do délky fousů vede simulace (předpokládám, že modelováním je míněno totéž). Ten slavný jazyk se jmenoval Simula 67, a hádejte, co to číslo znamenalo.

Okomentovat