29.8.20

Michala Veselá: Distanční výuka

Michala Veselá komentuje na sociální síti Facebook novelu školského zákona: "Na našich velkých seminářích, které v těchto dnech probíhají, jsem zdůrazňovala, jak nesmírně problematická je novela školského zákona, která nařizuje učit/učit se neakreditovaně distanční formou (tj. formou, pro kterou nemá škola formu vzdělávání akreditovanou), a jak naprosto zhůvěřilé je tvrzení, že tato novela nepřinese žádné nároky na veřejné rozpočty, protože jestliže učíte přímo nebo na dálku, je vlastně jedno. Je to asi tak jedno, jako jestli žijete v Severní nebo Jižní Koreji."Celý komentář:

Na našich velkých seminářích, které v těchto dnech probíhají, jsem zdůrazňovala, jak nesmírně problematická je novela školského zákona, která nařizuje učit/učit se neakreditovaně distanční formou (tj. formou, pro kterou nemá škola formu vzdělávání akreditovanou), a jak naprosto zhůvěřilé je tvrzení, že tato novela nepřinese žádné nároky na veřejné rozpočty, protože jestliže učíte přímo nebo na dálku, je vlastně jedno. Je to asi tak jedno, jako jestli žijete v Severní nebo Jižní Koreji. Včera v Ústí nad Labem padl dotaz, co se bude z hlediska zákona dít, až budou v karanténě učitelé.

Moje odpověď byla, že nevím, že se musíme nechat překvapit. Nemuseli jsme na to čekat nijak dlouho. Krajské hygieny poslali do karantény již některé sborovny - celé. V médiích se můžeme dočíst v souvislosti s jednou z nich, že POVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA ZAČNE 7.září. To je hodně odvážný výklad novely zákona! Žák je povinen se distančně vzdělávat tehdy, má-li k tomu podmínky a jsou-li splněny podmínky zákonné. Ty jsou tyto (§184a) odst. 1): "Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným vzdělávání distančním způsobem." Pouze za těchto podmínek má škola povinnost vzdělávání poskytovat a pouze za těchto podmínek má žák povinnost se vzdělávat. Jestliže je v karanténě učitelský sbor, nejsou podmínky zákona splněny. Budovu může NĚKDO vydezinfikovat a NĚKDO může jít žáky učit, protože oni způsobilí jsou a mají (ústavní) právo se vzdělávat v takové vzdělávací formě, která je pro povinnou školní docházku jediná akreditovaná, tedy ve formě denní docházky.

U středoškoláků platí, že mají právo a povinnost se vzdělávat v takové formě, ke které se DOBROVOLNĚ přihlásili. Zákonné podmínky vynuceného distančního vzdělávání sborovna v karanténě nesplňuje, nehledě na to, že jestliže je učitel - zaměstnanec v karanténě, tak je nejspíš na nemocenské a nemá co koho vzdělávat. Takže asi takové ŘEŠENÍ a VYJASNĚNÍ ta novela představuje a asi tolik jsme jí potřebovali. Jsme přesně tam, kde jsme byli na jaře a do školy už zřejmě v nejbližších letech nikdo nikdy.

Žádné komentáře:

Okomentovat