28.7.20

Usnesení senátního výboru k situaci v mateřských školách

Na základě kulatého stolu, který uspořádala paní senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL), přijal dne 24. července 2020 školský výbor Senátu usnesení k situaci v mateřských školách. Prvotním impulzem byl Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání, který iniciovala Pedagogická komora, z. s.


SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

128. USNESENÍ


přijaté per rollam dne 24. července 2020

k závěrům kulatého stolu k Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol – situace v předškolním vzdělávání

VÝBOR

I. d o p o r u č u j e  M Š M T

- iniciovat změnu zařazení ředitelů/ředitelek MŠ do platových tříd s cílem jejich lepšího
ohodnocení za odvedenou práci,
- připravit seznam priorit v oblasti předškolního vzdělávání řešitelných do konce roku 2020 a o výsledcích naplnění těchto priorit informovat Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nejpozději do 31. ledna 2021,
- připravit návrh pro vedení MŠ, jak snížit počet dětí ve třídě, aniž by to mělo negativní vliv
na finance pro školní jídelny,
- zlepšit přístup k získávání vyššího vzdělávání pedagogů MŠ s ohledem na jejich časové
možnosti;

II. d o p o r u č u j e  M F

připravit společně s MŠMT legislativní návrh na financování dalšího pracovníka ve třídě MŠ z národních zdrojů;

III. d o p o r u č u j e


zřídit „Stálou mezirezortní skupinu“ složenou z pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, s možností účasti dalších odborníků;

IV. p o v ě ř i l


předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni financí a ministryni práce a sociálních věcí.

Jiří Drahoš v. r.
Ladislav Chlupáč
Václav Chaloupek
Zdeněk Papoušek v. r.
Přemysl Rabas v. r.
Pavel Štohl
David Smoljak v. r.
Jan Tecl v. r.
Jaromíra Vítková v. r.

Ke stažení:
Žádné komentáře:

Okomentovat