26.7.20

Události ČT: KDU-ČSL navrhne uzákonění on-line výuky na základních školách. Resort školství ale chystá vlastní návrh

Poslanci KDU-ČSL navrhli, aby se možnost učit na dálku on-line stala součástí školského zákona. Ministerstvo školství ale s návrhem nesouhlasí a chystá vlastní úpravu. Výuka na dálku přes internet nahradila v době uzavření většiny základních škol klasickou docházku.Video na webu České televize.

Z doprovodného článku na webu České televize vybíráme:

Po uzákonění distanční výuky však volají i samotné základní školy, které během koronavirové krize improvizovaly. Tvrdí, že se pohybovaly v právním vakuu. „Může se stát v tom velkém množství žáků, které tady máme, že nás postihne nějaká karanténa. V tu chvíli bychom měli mít my sami vypracovaný krizový plán a mělo by to být posvěcené i nějakým zákonem,“ domnívá se ředitelka Ema Smažíková.

Někteří žáci totiž brali situaci po uzavření škol jako předčasné prázdniny a on-line výuku jako dobrovolnou. Přijetím novely by se tomu podle Asociace ředitelů základních škol předešlo a výuka na dálku by se stala povinnou. Ministerstvo školství by chtělo svůj návrh projednat ve zrychleném řízení, aby mohla platit už na podzim.
19 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...

Miholo, Miholo, tak prý novela zákona má rozpoutat diskuzi.... .

Tak samozřejmě, že v parlamentu se o návrhu novely diskutuje a podávají se pozměňovací návrhy, ale diskutovat a promýšlet je potřeba také předtím než se novela podá, aby se nenavrhlo něco, co nemá hlavu ani patu a co může vést k totální anarchii. A v tomto případě bych si na to promýšlení dala tolik času, po jehož uplynutí budeme schopni posoudit, jaké znalosti a dovednosti si žáci ze tříměsíční online výuky odnesli, a posoudit, zda a a jakém rozsahu je vůbec online výuka v praxi realizovatelná. Vždyť i v té několikrát zmiňované Březové poskytují jen podpůrnou online výuku, protože jinak se o vzdělávání svých dětí na domácí výuce starají rodiče, a jsou schopni ji poskytovat jen v hlavních předmětech.

Takže, shrnu-li to, potřebujeme schválit možnost online výuky v krizovém stavu, a to co nejdříve, tedy souhlas s vládou. To ostaní má čas a je potřeba to promyslet a odpilotovat, a ne plácnout z mosta doprosta novelu, kterou je schopna ta sebranka v parlamentu bez znalosti školního prostředí a jeho možností schválit.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Zpravidla to bývá tak, že když vyjde najevo, že se plácají hloupostě, snaží se z té prapárny vypruslit věšením bulíků, že se chtěla tak nějak rozpoutat ta diskuse, vlasněěě...

Radek Sárközi řekl(a)...

Novela lidovců dává prostor MŠMT specifikovat pravidla pro distanční výuku ve vyhlášce. Nemá smysl vše dávat přímo do zákona.

Nicka Pytlik řekl(a)...

specifikovat pravidla pro distanční výuku ve vyhlášce

Ve vyhlášce se dá pak leccos ušmrdlat podle aktuální libovůle expertních poradců.
I když ono to v parlamentu vyjde nastejno. Jen to déle trvá...
To se například zakáže neklasifikace, aby se pak halasilo, že bez nějakých postihů to údajně nejde. K maturitě se pustí kdekdo, aby se pak snížená kvalita obrazu hodila na nedistančně předpotopní učitele. A končí to třeba tím, že místo do pomůcek se cpou miliardy na reklamu, kterak lépe učit.

Eva Adamová řekl(a)...

To, co navrhují lidovci, je nepromyšlená kravina. Žádná vyhláška zprzněný zákon nezachrání.

Radek Sárközi řekl(a)...

V tom zákoně ale nebude nic víc, že podmínky určí vyhláška. Doporučuji si tu novelu lidovců přečíst...

Vít Tomis řekl(a)...

Žádný podstatný zákon, jehož praktické užití určí vyhláška, by neměl být schválen, dokud nebude předem známo "konečné" znění prováděcí vyhlášky.

Eva Adamová řekl(a)...

Je potřeba důsledně rozlišit dvě věci

1. dálkovou online výuku v době krizového stavu - toto je v návrhu vlády
2. dálkovou online výuku za normálních okolností - toto je v návrhu lidovců

O kterou z obou možností se bude jednat musí být dáno zákonem.

A už jsem několikrát psala, že v tom druhém případě jede vůz před koňmi, a to nikdy nekončí dobře.

Eva Adamová řekl(a)...

Na návrhu zákona není co číst, ale zajímavější jsou některé body ze stanoviska vlády.

1. Vláda obecně vítá snahu řešit problematiku vzdělávání na dálku v základních školách ........, který bude uceleně upravovat problematiku vzdělávání na dálku při mimořádných situacích. Některé s tím spojené povinnosti bude však nutné vymezit přímo v zákoně a nikoliv v prováděcím právním předpisu, jak navrhují předkladatelé. Prováděcí vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy může pak upravovat pouze dílčí detaily a problematiku dále rozvádět.

2. Navrhovaná úprava by tím umožnila, aby základní škola měla v rejstříku zapsanou denní, distanční nebo kombinovanou formu vzdělávání. Záleželo by však pouze na konkrétní základní škole, zda by podala žádost o zápis příslušné formy vzdělávání. Žáci by pak základní vzdělávání uskutečňovali v té formě, kterou by si zvolili. Ve výsledku by základní vzdělávání mohlo probíhat na některých školách zcela bez osobní přítomnosti žáků, v jiných by zůstala situace nezměněna oproti současnému stavu, což zřejmě nebylo cílem předkladatelů.

4. Nelze souhlasit s tvrzením uvedeným v odůvodnění návrhu zákona, že změna nebude mít žádný finanční dopad. Z dlouhodobého hlediska lze finanční dopady zcela jistě očekávat. Pokud bude škola paralelně v jedné třídě vést pro část žáků denní vzdělávání a zároveň pro jinou část žáků distanční vzdělávání, vzniknou dopady na vyšší počet hodin přímé pedagogické činnosti, a tedy nárůst počtu pedagogů a výdajů na platy. Návrh zákona by zcela jistě přinesl i další sociální dopady. Zejména u žáků prvního stupně základní školy si nelze představit, že by se dálková výuka neuskutečňovala za účasti alespoň jednoho z rodičů. Navrhovaná úprava tedy klade zvýšené nároky i na život rodin.

Nelze jinak než souhlasit, vláda správně vytušila, že právní úpravou, kterou bez jakéhokoliv rozmyslu navrhují lidovci, by se otevřela Pandořina skříňka.

Tomáš Barták řekl(a)...

V zákoně může být schváleno cokoliv, důležité je, aby to bylo smysluplné, užitečné a realizovatelné (a tudíž i vymahatelné). Splňuje toto lidovecký návrh? Nebo je to jen politické plácání a snaha se zviditelnit a získat politické body, protože toto je momentálně často diskutované téma? Blíží se polovina prázdnin a blíží se i doba, kdy se školství stane mediálně vděčným tématem. To je tradice, nic nového pod sluncem. Vážení politici napříč politickým spektrem, co kdybyste přišli s něčím opravdu koncepčním? A když to nedokážete, raději nic nevypouštějte do mediálního prostoru. Mi

Tomáš Barták řekl(a)...

Mi na konci je překlep, omlouvám se.

Jana Karvaiová řekl(a)...

...Žádný podstatný zákon, jehož praktické užití určí vyhláška, by neměl být schválen, dokud nebude předem známo "konečné" znění prováděcí vyhlášky....

Tak to na 1000%.

Eva Adamová řekl(a)...

Jenže ta prováděcí vyhláška se pak na rozdíl od zákona dá poměrně snadno změnit, jak jsme koneckonců viděli u inkluze. Ono sice probíhá připomínkové řízení, ale na připomínky se moc ohled nebere. Takže si myslím, že dálková výuka se skutečně nedá v zákoně spláchnout jen prostým doplněním toho, že základní školy mohou volit ne jen denní ale i distanční a kombinovanou formu vzdělávání.

V současnosti je distanční forma vzdělávání na základní škole v podstatě vázána na domácí vzdělávání s povinným přezkoušením ve škole(takto to mají na ZŠ v Březové), takže tíha celé té švancparády leží na rodičích, kterým škola poskytuje jen určitý servis. A toto je zrovna věc, kterou bych v zákoně nechala.

Eva Adamová řekl(a)...

Jen dodám, že tím mám na mysli zavedení dálkové výuky na základkách za normálních okolností.

Radek Sárközi řekl(a)...

Stanovisko vlády k lidoveckému návrhu lze použít i pro Plagův návrh. Takto se odmítají opoziční poslanecké návrhy vždy...

Eva Adamová řekl(a)...

Víte co, přetaňte furt blbnout a přiznejte si, že potřebujeme nyní rychle vyřešit dálkovou výuku při krizové situaci, protože to vypadá, že v některých oblastech se prostě školy nebudou moci otevřít.

Na zavedení dálkové či kombinované výuky na základkách, která by mohla probíhat i za normálních okolností, bude dost času až po koronavirové hrůze, kdy bude ale napřed potřeba dopady dálkové výuky vyhodnotit a vzít si z ní to přínosné. Fakt nevidím důvod se do toho hrnout po hlavě, zvláště v situaci, kdy, jak je vidno na příkladu školy v Březové, se to dá ošéfovat přes domácí výuku už teď. Doporučuji Vám ale zajímat se o školu v Březové nebo ji i navštívit. To, abyste viděl, že zavedení dálkové výuky není nic jednoduchého, něco, co by se dalo zvládnout mávnutím kouzelného proutku. Ta bohapustá improvizace, kterou většina škol na jaře předváděla totiž nemá s plnohodnotnou výukou nic společného.

Radek Sárközi řekl(a)...

MŠMT záměrně lidovecký návrh manupuluje někam, kam vůbec nesměřuje.

Eva Adamová řekl(a)...

Já mám spíš pocit, že ani sami lidovci netuší, k čemu by to v konečném důsledku mohlo vést. A úkolem vlády a pak i parlamentu při projednávání zákona je mj. předvídat, co by mohlo nastat. A jestli je to opravdu to, co chceme, aby nastalo.

No nezbývá než doufat, že v parlamentu tentokrát zvítězí zdravý rozum.

Nicka Pytlik řekl(a)...

doufat, že v parlamentu tentokrát zvítězí zdravý rozum

Že rozum? A zdravý?
To dřív, slovy moudrého klasika, opadá listí dubu.
Pytlici vždycky říkávali žákům... klidně se ve škole flákejte, ale počítejte s tím, že do parlamentu se vejde jen 281 pitomců či trdel.
Nezbude vám tedy, než se šmrdlat někde po ministerstvech.

Okomentovat