23.7.20

S distanční výukou v Praze 11 byli rodiče spokojení, ukázalo dotazníkové šetření

Pandemie nového typu koronaviru zasáhla snad všechny myslitelné oblasti a výjimkou není ani školství. Pedagogové museli přejít na různé formy distanční výuky, často bez předchozích zkušeností. Průběh a kvalitu výuky měli možnost zhodnotit rodiče žáků základních škol v Praze 11 v rámci dotazníkového šetření. Podle jeho výsledků panovala mezi rodiči spokojenost, na digitalizaci a větší otevřenosti vzdělávacího systému je však stále nutné pracovat.

Omezení prezenční výuky v souvislosti s koronavirovou pandemií přineslo do školství celou řadu nových výzev. Rychlost uzavření škol překvapila úplně všechny - ředitele, učitele, žáky i rodiče. Řešila se vybavenost žáků a pedagogů digitální technikou, ale i schopnost a ochota učitelů využívat k distanční výuce nejrůznější informační a komunikační kanály.

Radní Městské části Praha 11 pro školství Zuzana Ujhelyiová (Piráti) proto iniciovala sestavení dotazníku, jehož cílem bylo získat na průběh a kvalitu distanční výuky zpětnou vazbu od rodičů: „Rozhodli jsme se ověřit průběh učení na dálku na všech devíti základních školách zřizovaných naší městskou částí. Za tímto účelem jsme sestavili dotazník, který jsme v polovině května rozeslali ředitelům škol s prosbou o jeho distribuci mezi rodiče. Celkem jsme obdrželi 2784 vyplněných dotazníků, šetření se tedy zúčastnila třetina oslovených rodičů, což je skvělý výsledek. Jim všem tímto děkuji za ochotu a spolupráci,“ dodala Ujhelyiová.

Rodiče v rámci šetření hodnotili různé aspekty distanční výuky známkami na stupnici od 1 (souhlasím) do 4 (nesouhlasím) s další možností „nedokážu posoudit“. Sběr dat probíhal od 18. do 24. května, jejich následnou analýzu pak provedla společnost Operátor ICT. Jak dopadla?

Přehled nástrojů využívaných pro distanční výuku

Ukázalo se, že nespornou výhodu měly školy, které ke komunikaci s rodiči běžně používají online systém (např. Bakaláři, Škola OnLine). Z šetření vyplynulo, že k nejpoužívanějším komunikačním nástrojům patřil systém Bakaláři (24, 97 %), dále e-mailová komunikace (22, 4 %) a oblíbené aplikace WhatsApp (14, 3 %) či Skype (12,02 %). Informační systém Škola OnLine využilo 9,74 % dotázaných, na čemž se však výrazně podílí fakt, že většina jihoměstských škol používá jako elektronickou žákovskou systém Bakaláři. Z dalších komunikačních kanálů si své příznivce našly aplikace ZOOM (7,55 %), Microsoft Teams (5,12 %) nebo Google Classroom (3,08 %). Sociální síť Facebook skončila na posledním místě (0,8 %).

Pozitivní hodnocení komunikace mezi školou a rodiči

Důležitým ukazatelem kvality distanční výuky je hodnocení komunikace mezi školou a rodiči. Respondenti měli možnost provést jej bodováním, přičemž nejvyšší možný počet přidělených bodů
byl 4. Neutrálním hodnocením je skóre 2.5, veškeré vyšší hodnocení je tedy pozitivní. Právě pozitivní vnímání komunikace se školou u rodičů převládalo, ať už se jednalo o otázku, zda s nimi učitelé komunikují dostatečně (3.37), zda komunikaci považují za efektivní (3,26), zda učitelé používají pro komunikaci stejný nástroj (3,05) či zda se mají rodiče na koho obrátit v případě nejasností (3,57).

Zaostřeno na způsob výuky

Stejný systém hodnocení byl zvolen i v případě dotazů na způsob výuky. Rodiče dostali možnost vyjádřit se k tomu, zda výuka probíhá komplexně (2,83) nebo zda se omezuje pouze na zadávání úkolů, zda je zadáváno i doplňkové a rozvíjející učivo (2,98) a zda existuje možnost individuálních konzultací (3,35). Důležitou zpětnou vazbou byly také informace o tom, zda školy respektovaly časové možnosti rodičů při domácí výuce (2,41) a zda výuka probíhala komplexně, tj. včetně zadání úkolů, vysvětlení učiva, předání výukových materiálů (2,83). Rodiče rovněž odpovídali na to, zda byly pedagogy hodnoceny veškeré zadané úkoly (2,74) a zda byli žáci hodnoceni slovně (2,73) nebo známkami (2,58).

Data jako základ budoucí strategie

Z analýzy dat získaných v dotazníkovém šetření vyplynulo, že je do budoucna nutné poskytnout školám a učitelům větší podporu při používání online výukových nástrojů a zaměřit se na sdílení dobré praxe. Dalším cílem by mělo být zlepšení dostupnosti digitální techniky pro žáky ze všech sociálních skupin. „Chceme revidovat vybavenost škol digitální technikou a možnosti případného zapůjčení notebooků žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pečlivě vyhodnocujeme rozdíly mezi školami v komunikaci se žáky a budeme prosazovat cílenou podporu školám i žákům. V neposlední řadě je potřeba posilovat kontakt mezi školou, žákem a jeho rodiči. Uvědomujeme si, jak složitou výzvu představovala distanční výuka, souhrnné informace z dotazníkového šetření proto mimo jiné vnímám jako užitečný podklad pro to, aby se český vzdělávací systém mohl posunout směrem k digitalizaci a otevřenosti,“ uzavřela Ujhelyiová.

Podrobné výsledky dotazníkového šetření naleznete zde.

5 komentářů:

Nicka Pytlik řekl(a)...

v Praze 11 byli rodiče spokojení

Hele, nemají tam nějaké rodiče na export?
Říkal jeden známý pytlíků spolužáka ze základní školy, že děda švagra jeho sestřeníce znal polesného, který orý zahledl stopy posledního spokojeného rodiče v zimě roku 1958 tři kilometry severně od Kubovy Hutě.

RP řekl(a)...

Bůh bude spokojen, kolem mě jsou jen rodiče, kteří se upřímně modlí za to, aby v září škola normálně začala....

Tomáš Barták řekl(a)...

A víme, co děti umí?

Nicka Pytlik řekl(a)...

co děti umí?

Jsou-li rodiče spokojeni, pak určitě vše potřebné pro život.
Například...
rozpoznat, co právě frčí v té naší překotně se měnící době, nabiflovat se k tomu pár floskulí a důrazně a důsledně to prosazovat všude, kam jen se dá vecpat.

mirek vaněk řekl(a)...

Ti rodiče, kteří na online vzdělávání kašlali a děti nechali osudu prostě dotazník nevyplnili. Takže všechno je OK a online vzdělávání můžeme vnucovat všem.

Okomentovat