29.7.20

MŠMT: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2020

Materiál MŠMT č.j.: MSMT-18873/2020-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2020.

Normativy jsou jednotlivými krajskými úřady stanoveny na základě vyhlášky č 310/2018 Sb., o krajských normativech, která navazuje na systémové změně financování regionálního školství od ledna 2020. Rozpočty škol a pedagogické práce školních družin jsou pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji stanovovány přímo z úrovně MŠMT, a tak škála jednotek výkonu pro jednotlivé krajské normativy se oproti předchozím rokům značně zúžila.

Zdrojem dat jsou krajské normativy pro rok 2020, které jsou krajské úřady na základě § 7 odst. 1 vyhlášky o krajských normativech povinny zveřejnit nejpozději 30 dnů od obdržení rozpisu rozpočtu z MŠMT. Číselné údaje v tomto materiálu jsou platné k 10. březnu 2020
a nezahrnují změny, ke kterým došlo případnými úpravami rozpisu rozpočtu v jednotlivých krajích v průběhu roku.

Porovnání krajských normativů MP a ONIV navazuje na obdobné materiály z předchozích let. Podává kompletní a ucelený přehled o výši finančních normativů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro dané jednotky výkonu pro rok 2020 a je především důležitým podkladem MŠMT pro stanovení normativů neinvestičních výdajů pro soukromé školství na rok 2020.

Jednotlivé přílohy materiálu obsahují tabulky a grafy s výší krajských normativů mzdových prostředků bez odvodů a ostatních neinvestičních výdajů a hodnotami závazných ukazatelů pro stanovení krajských normativů.

Porovnani_KN_MP_ONIV_2020_.docx (41,11 KB)

Materiál obsahuje porovnání krajských normativů:

  • školních družin (příloha č. 1)
  • školního stravování ve školních jídelnách (přílohy č. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e)
  • domovů mládeže (přílohy č. 3a, 3b)
  • školních klubů (příloha č. 4)
  • stravovaných vzdělávající se v mateřské škole – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 5)
  • stravovaných vzdělávající se v základní škole – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 6)
  • stravovaných vzdělávající se ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 7)
  • celodenně stravovaných – porovnání let 2018 až 2020 (příloha č. 8)
  • domovů mládeže – porovnání let 2018 až 2020 (přílohy č. 9 a 10)

Soubory ke stažení:1 komentář:

Silvie A. řekl(a)...

Takhle je to jen bezvýznamná halda tabulek o ničem.
Zajímavé to začne být, až budou kraje určovat výši PLATÚ učitelů.

Připomíná to známý výrok o volbách: kdyby volby mohly cokoli změnit, už by je dávno zakázali.
Kdyby krajské normativy měly na něco rozumného vliv, už dávno by je kraje neměly v pravomoci.

Okomentovat