28.7.20

Lucie Jarkovská, Martina Kampichler: Konec dětským skupinám, zpátky do jeslí!

Novela, podle které by měly jesle úplně nahradit dětské skupiny, nás vrací do pedagogického pravěku. Budou na vzdělávání dětí opět dohlížet zdravotníci?

Z článku v a2larm.cz vybíráme:

Novela vyžaduje, aby v jeslích napříště pracovaly pouze osoby se zdravotnickou kvalifikaci nebo tzv. chůvy pro jesle, přičemž kvalifikace těchto chův dosud není definována. Existuje pouze chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, což je rekvalifikační kurz skládající se z osmdesáti výukových hodin a osmdesáti hodin praxe. Zatímco v zahraničí se pro práci v systému rané péče a vzdělávání kvalifikují lidé v pedagogických oborech na vysokých školách, v Česku budou moct o děti pečovat například porodní asistentky nebo záchranáři, ale osoba s pedagogickým vzděláním nikoli. Aplikace novely by znamenala, že osoby, které v dětských skupinách dnes pracují a mají například vysokoškolské vzdělání v oboru speciální či sociální pedagogika, budou pro tuto práci dále nezpůsobilé.

Novela je tedy v tomto ohledu krokem zpět a neodpovídá na problémy, s nimiž se současná společnost potýká. Pokud stát stojí o zlepšení systému rané péče a vzdělávání, měl by řešit jeho kapacitní dostatečnost a především jeho kvalitu. Ukazuje se totiž, že kvalitní rané vzdělávání má obrovský potenciál ve snižování sociálních nerovností. Děti, které přicházejí v současnosti do prvních tříd ze znevýhodněného prostředí, mají na základních školách už poměrně malou šanci své handicapy dohnat. Výzkumy dokládají, že v čím ranějším věku se jim dostane kvalifikovaného a citlivého pedagogického přístupu, tím pravděpodobnější je, že náskok zvýhodněných vrstevníků doženou. To ovšem znamená dostupnost kvalitních institucí pro všechny a především to, že nebudou hlídány pouze zdravotními sestrami. Ty by sice dokázaly kvalifikovaně zakročit, kdyby děti dostaly záškrt, ale ve svém profesním vzdělávání prostě nebyly vytrénovány k tomu, aby uměly rozvíjet dítě po sociální, emocionální i kognitivní stránce, což je to, co se v jeslích po většinu času dělá.(...)

Novela jednoduše reprodukuje medicínské pojetí instituce jeslí a pojímá je spíše jako hlídárny s lékařským dozorem. V Česku se jen velmi pomalu a ztuha formuje odborný diskurs o tom, jakou formu péče a vzdělávání bychom pro nejmenší děti chtěli. I pedagogická obec jen s váháním překonává odpor vůči institucím pro děti do tří let, který se usídlil v českých veřejných debatách a je živen utkvělou představou, že dítě musí být do tří let jedině u mámy, s mámou a zase u mámy, která jediná ho umí správně opečovávat, vychovávat i rozvíjet. Teď, když stát konečně uznává, že instituci, jako jsou jesle, přeci jen potřebuje (a náhodou se mu finančně i vyplatí), vrací se zpět k historicky překonané koncepci.

4 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

"Novela vyžaduje, aby v jeslích napříště pracovaly pouze osoby se zdravotnickou kvalifikaci nebo tzv. chůvy pro jesle, přičemž kvalifikace těchto chův dosud není definována. Existuje pouze chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, což je rekvalifikační kurz skládající se z osmdesáti výukových hodin a osmdesáti hodin praxe."

Nic nového pod sluncem. Stačí se podívat na inkluzi. Asistenti ve školách se začali běžně objevovat před deseti lety, jejich počet neustále roste, ale nikdo neřeší jejich vzdělávání ani platy. Přestože pracují s dětmi se SVP, se kterými je velmi obtížná práce jak po stránce pedagogické tak po stránce psychologické, a to zejména s těmi LMP a třeba autisty, stačí velmi krátký kurz. Dříve s těmito dětmi pracovali speciální pedagogové s magisterským vzděláním. Pro asistenty by bylo potřeba zřídit bakalářské studium, jenže neočekávám, že by se tak v dohledné době stalo.

Ostatně představa, že dětské skupiny, které nezřizuje stát ani obce, se po schválení zákona samovolně přemění v jesle, je naivní. Stejně tak je naivní představa, že třídy jeslí budou samovolně vznikat ve školkách. Tak v přeplněných školkách, kam nejsou schopni přijmout ani všechny tříleté děti ,nevzniknou určitě. Se systémovým řešením péče o děti mladší tří let to prsatě nemá nic společného.

Radek Sárközi řekl(a)...

Stát by se měl zaměřit hlavně na místa pro děti starší tří let. A ten pedagog si holt udělá 160hodinový kurz pro chůvu, když chce vzdělávat v jeslích děi od půl roku do tří let...

Eva Adamová řekl(a)...

Většina těch, kteří si zřídili dětské skupiny, nemá ani pedagogické vzdělání, ani zdravotnické vzdělání, ale má právě jenom ten kurz.

Radek Sárközi řekl(a)...

Myslím si, že tu novelu málokterý novinář, který o ní píše, opravdu četl...

Okomentovat