2.7.20

Ladislav Šustr: Omezit víceletá gymnázia je špatně. Je jich ale velké množství, říká Růžička

Původní myšlenka brát nadané děti na osmiletá gymnázia devalvovala, přesto by nemělo docházet k jejich omezování. Myslí si to Jiří Růžička, který je místopředsedou Senátu a dlouholetým pedagogem a ředitelem pražského Gymnázia Jana Keplera. Reaguje tak na záměr ministra školství Roberta Plagy omezit do roku 2030 víceletá gymnázia a naopak spíše zkvalitnit výuku na druhém stupni základních škol.

Z rozhovoru v Echo24.cz vybíráme:

Asi každý zná příběh nějakého rodiče, kteří velmi dbají u svých dětí na prvním stupni, aby se speciálně připravovaly na přijímačky na víceletá gymnázia. Podstupují různé testy a ve výsledku z toho je tlak rodičů na děti, které potom mohou při studiu totálně vyhořet. Není naopak tato strategie omezovat víceletá gymnázia správným krokem?

Odpovím na příkladu. Máme jednu třídu osmiletého gymnázia a tři třídy čtyřletého gymnázia. Každoročně se k nám asi 30 procent studentů hlásí na čtyřleté gymnázium z kvart jiných osmiletých gymnázií. Znamená to, že nejsou na svých školách úplně spokojení. Jestli nám po kvartě za těch 28 let odešlo 10 – 15 lidí dohromady, tak je to moc. Proč to ale říkám. Myšlenka vybírat opravdu nadané děti devalvovala, i když se to začíná v poslední době napravovat. Ne všude se tuto myšlenku podařilo naplnit. Navíc se z toho stává prestižní záležitost spíše rodičů, k tomu se zavedl institut jednotných testů, které podporují drcení se učiva. Nemůžeme se tedy divit, že děti ve školách selhávají, nerozvíjejí svůj talent a ve výsledku chtějí v kvartě odejít či přejít na jiný typ studia. Za mě je to jasné, pěstujme talenty, držme si je, ale dělejme i jiné věci. Talent se dá rozvíjet i na základní škole, když se k němu přistupuje zodpovědně. Nelze říci dopředu, omezme gymnázia. To je špatně a myslím si, že je to naprosto politicky neprůchodné.

Pokud ale zjednoduším vaši předchozí odpověď, tak se domníváte, že osmiletých gymnázií je velké množství.

Je jich hodně. Celostátně je průměr žáků, kteří nastupují na osmiletá gymnázia pod deseti procenty žáků 5. tříd, což je správný poměr. Vysoký poměr dětí, které odcházejí na víceletá gymnázia, se udržel pouze ve velkých městech, zejména v Praze. Je otázka, zda zrovna v Praze to není pochopitelné. Je to centrum ekonomické, vědecké, kulturní, společenské…


2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

Omezit víceletá gymnázia je špatně. Je jich ale velké množství, říká Růžička

Růžička?
To je ten senátor, který řediteluje na elitním gymnáziu, kde se matematika uči tak mizerně, že nabyl přesvědčení, že to tak je na všech školách v celé republice?
Takže... jsme tlustí, ale omezovat se v přejídání je špatně.
Což o to, logiku to má.

Pepa řekl(a)...

Už to čtu v několikátém článku - že na víceletá G nastupuje necelých 10 procent páťáků. Všichni musejí projít jednotnými přijímačkami a jejich výsledek musí být ze zákona zohledněn nejméně 60 procenty. A přijímání musí být podle pořadí. Z toho tedy plyne, že se na G dostane těch 10 procent nejlepších. Pochybnosti mohou být možná u spodní hranice bodového zisku, když připustím, že někdo se nadriluje a přeskočí toho, kdo z jakéhokoliv důvodu nedělá přípravné testy. Rozhodně ale odmítám připustit, že bychom se takto připravili o opravdu výborné (budoucí) studenty. Ti totiž přípravu skrzevá vlastní IQ nepotřebují...
Z toho všeho pro mě plyne, že původní myšlenka víceletého G pro ty chytřejší je pořád dodržena, pokud je 10 procent přijatelná část horního intervalu Gaussovy křivky.
Pokud to ovšem mělo být 5 procent, tak tedy ať nejvyšší úředník MŠMT ty nadbytečné zruší, jestli na to má odvahu :-).

Okomentovat