20.7.20

Anna Brzybohatá: Mužů za katedrami pravidelně ubývá. Učitele odrazují od školství stereotypy

Mužů ve školství rok od roku ubývá. Vidět je to především na nižších stupních škol. Učitele-muže potkávají děti a studenti často až ve vyšších ročnících, přitom na konzervatořích je jich ale víc než učitelek. Ve školkách je jich zase minimum. „Potřebujeme zbourat stereotypní vnímání mužů ve školství,“ říká Josef Vošmik z neziskové organizace Gender Studies.


Z článku v iDNES.cz vybíráme:

Učitelé-muži by se také neměli „lákat“, ale vytvořit pro ně takové podmínky, aby se do školství chtěli hlásit sami a neměli obavy z nízké prestiže profese, malého ohodnocení, které nebude dostatečné pro rodinu nebo posměšků od okolí, že muži ve školství jsou divní.(...)

Mužů je víc hlavně na středních školách, kde jsou především v učňovských oborech. Situace je ale podle ministerstva podobná ve všech evropských zemích. Především na úrovni primárního a sekundárního školství vládnou ženy.

Učitelé jsou více zastoupení v odborných předmětech nebo ve vyšších stupních školy - na středních a vysokých školách či konzervatořích. Tam v pedagogických sborech dokonce často převládají. Příčin nízkého početního zastoupení mužů na nižších úrovních vzdělávacího systému je řada.

„Důvodem skutečně může být genderově stereotypní vnímání role ženy a muže, kdy učit, zejména v mateřské a základní škole, je i nadále často vnímáno jako ‚ženská práce‘,“ říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podle ní skutečnost, že podíl mužů stoupá se stupněm školy, je způsobena z části tím, že hodně středních, vyšších a vysokých škol je odborně zaměřených a muži ve větší míře než ženy vyučují právě odborné a praktické předměty. Což by mohl změnit právě přístup ke stereotypům.


2 komentáře:

arrra řekl(a)...

Dobrý den. Učím na prvním stupni více jak třicet let. Pokud jsem měl někdy "zaječí úmysly" ze školství utíkat (asi třikrát), nikdy to nebylo kvůli platu nebo rodičům žáků. Ale vždycky kvůli tomu, že o českém školství rozhodují úředníci (nebo politici) - a ne lidé, kteří za katedrou aspoň pět let stáli. Na nejnižší úrovni úředníci a politici měst, na nejvyšší úředníci ministerstva - lidé, kteří hájí zájmy politických stran a jsou průkopníci nesmyslných rozhodnutí "od zeleného stolu". Mnohdy jsem se setkal s tím, že jim o vztah učitel - žák jde až úplně v poslední řadě, jestli vůbec. Důležitější pro ně je jak ušetřit, jak čerpat peníze do školství jinak než od státu (projekty), jak vyhovět známým a kamarádům. Jak učitelům "poradit", jak je zkritizovat a jak jim ještě naložit jinou než pedagogickou práci... Takovým menším důvodem k přemýšlení o odchodu bývalo i zjištění, že si toto všechno čeští učitelé nechávají líbit (ovečky).

Jana Karvaiová řekl(a)...

Ještě jste zapomněl jednu !důležitou" věc, co si jako podmínku kladou na městech - co by tomu řekli lidi!

Okomentovat