4.6.20

Webinář Digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu

Odbor řízení a rozvoje vzdělávací soustavy MŠMT uspořádal dne 1. června 2020 webinář s názvem „Rozvíjení digitální kompetence učitelů dle DigCompEdu“. Webinář byl určený pro krajské vzdělávací instituce a proběhl v rámci realizace Strategie digitálního vzdělávání MŠMT.Webinářem provázeli Daniela Růžičková, garantka oboru informatika a informační a komunikační technologie z Národního pedagogického institutu, a Ondřej Neumajer, konzultant MŠMT pro digitální vzdělávání.

Na úvod byla představena chystaná revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti ICT. Ta bude pro učitele představovat tři hlavní výzvy– být sám digitálně gramotný, být schopen využívat digitální technologie v pedagogickém procesu a být schopen rozvíjet digitální kompetence dětí a žáků. Z mezinárodního srovnání totiž vychází, že digitální kompetence českých učitelů je výrazně podprůměrná.

Proč jsou ale digitální kompetence učitelů tak důležité? Motivací nám je především zlepšit nejen digitální kompetence učitelů, ale i digitální gramotnosti žáků, která jim umožní kriticky a tvořivě využívat technologie nejen při učení, ale i při práci nebo při zapojení do občanského života.

Daniela s Ondřejem pak představili i spektrum podkladů jednak pro potenciální lektory a popularizátory rozvíjení digitálních kompetencí učitelů, ale také nástroje pro samotné učitele, které slouží ke zhodnocení a zmapování vlastních digitálních kompetencí. Webinář se pak věnoval aplikaci „Profil Učitel 21“, což je autoevaluační portál, ve kterém učitel může ohodnotit své vlastní kompetence dle struktury rámce digitálních kompetencí DigCompEdu a poté je odkázán na další zdroje k rozvíjení svých kompetencí.

Na závěr průvodci webinářem připomněli, že Rámec digitálních kompetencí učitele je aktuální, propracovaný, komplexní a lze využít přímo při práci s jednotlivými učiteli nebo i při plánování nabídky vzdělávacích programů realizovaných v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Online aplikace „Profil Učitel 21“ pak umožňuje snadné porozumění tomuto rámci i vlastní hodnocení učitelů.

Důležité odkazy:

Záznam webináře

Prezentace z webinářeAplikace/Portál Profil Učitel

Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu

Schválený Rámec digitálních kompetencí učitele


Článek: Workshop – Jak pracovat s rámcem digitálních kompetencí učitele

Seznam příjemců výzvy ISDV II

Databáze výstupu projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzděláváníŽádné komentáře:

Okomentovat