5.6.20

Štěpán Kment: Logický model britských vědců přehledně ukazuje všechny dopady uzavření škol

Uzavření škol mělo mít především vliv na snížení míry přenosu nemoci COVID-19, která po světě zasáhla snad každou sféru lidské činnosti. Na přesnější hodnocení, jak moc ponechání dětí doma pomohlo při mírnění nákazy, je zatím brzy. Na základě zkušeností z předchozích pandemií vědci nedocházejí k jednoznačným závěrům(BBC). Jisté ovšem je, že ukončení prezenční výuky mělo velký vliv na řadu skupin lidí a odvětví. Vědci z University College London proto vytvořili logický model(F1000Research), v němž se pokusili zmapovat všechny důležité oblasti, které souvisí s uzavřením škol. Jejich práce je v recenzním řízení a předpokládá se rozšiřování modelu.


Cílem logického modelu je pomoci osobám ve vládě a politikům, kteří by měli v ideálním případě proaktivně (nikoliv reaktivně) připravovat a prosazovat ve školách opatření, která reagují na pandemickou situaci. Jinými slovy, ne hasit požár, jako je třeba nevybavenost dětí technikou nebo péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale předvídat, co je nezbytné ošetřit a minimalizovat tak dopad. Britští vědci získali podklady pro svůj model metodou tzv. sněhové koule a vycházeli z analýzy akademických textů, které se zabývaly dopady uzavření školy jako epidemiologického opatření při předcházejících epidemiích a pandemiích (např. H1N1 nebo chřipkovou). Při sestavování modelu použili také vládní dokumenty nebo články z médií.

Náhled logického modelu(zobrazit logický model v interaktivní podobě)

Logický model pojmenoval sedm hlavních oblastí, na které má uzavření škol vliv. Jejich seznam naleznete níže. Síla vlivu v jednotlivých oblastech se ovšem liší na základě povahy uzavírání škol. Konkrétně jde o míry farmaceutických (např. vakcína) a nefarmaceutických (např. omezení MHD nebo právě škol) intervencí, územních omezení (celostátní X lokální uzavírky škol), uzavření v rámci škol (celá škola X třída) a znovuotevírání ve vlnách.

Domény, které uzavírání škol ovlivní (rozvedení domén v odkazu výše)

  • Veřejné zdraví
  • Širší ekonomické dopady
  • Rodiče a domácnosti
  • Zdraví děti a jejich duševní pohoda
  • Vzdělání dětí, hodnocení a výsledky
  • Vliv na učitele a další školní pracovníky
  • Školní organizace

V rámci jednotlivých oblastí pak tvůrci modelu identifikují kritická místa, kde jsou dopady uzavření škol nejzávažnější. Upozorňují například na různý dopad omezení na otce a matky (kdo s dítětem zůstane doma /Washington Post/), zhoršený přístup ke školním podpůrným službám pro děti se speciálními potřebami (týká se např. dětí, které potřebují pomoc asistenta pedagoga /Člověk v tísni/) nebo přechod mezi jednotlivými stupni vzdělávání (v ČR např. kritizovaná organizace jednotných přijímacích zkoušek). Logický model také poukazuje na otázky, které nejsou v popředí veřejné diskuse. Jde namátkou o udržení zaměstnání pro externí pracovníky ve školách (např. vyučující odborných předmětů) či zatížení škol zvýšenou komunikací s rodiči při výuce na dálku.

Všechny zanalyzované články nějak pracovaly s mediátory, tedy prvky, které ovlivní míru úspěchu uzavření škol na snížení šíření viru. Autoři studie pojmenovali několik skupin mediátorů, které nevložili pro přehlednost přímo do vazeb logického modelu, ale uvádí je jako důležité pro pochopení vztahu mezi zavřenými školami a požadovanými výsledky. Jde o vlastnosti pandemie (infekčnost, typ viru, dostupnost léků…), dětí (věk, možnost scházení se vně školy…) a sociální a politické faktory (charakteristiky domácností, míra skepse k nařízením, schopnosti řídících školských pracovníků, místo, typ školy…). V neposlední řadě autoři také prozkoumali etické a implementační otázky, tedy jak probíhá rozhodování, jeho komunikace a zapojení různých skupin.

Mapa konceptů ukazuje spoustu zjevných i skrytých důsledků uzavření škol, které vedou k prohlubování vzdělávacích nerovností. Že se ani české školy neuzavírají v izolaci od zbytku společnosti, ukazuje i nová česká studie k datům o pandemii a nerovnostech (IDEA). Naopak, ukazuje se, že jde o otázku řady oborů – a potažmo resortů – a je důležité ji chápat v celé šíři.

Štěpán Kment, analytik EDUin

// Tento text vyšel v pondělním bEduinu. Sledujte pravidelně novinky ze světa vzdělávání. Každý týden do vaší emailové schránky: http://www.eduin.cz/beduin/.

Žádné komentáře:

Okomentovat