21.6.20

Štefan Klíma: Zoufalé MŠMT má máslo na hlavě - Evoluce ve školství 3

Stát by se měl postarat o to, aby učební obory byly atraktivnější. Měl by do nich investovat daleko více financí i energie. Nebo je snad normální, že MŠMT podporuje žáka v učebním oboru částkou 160,- Kč na jeden školní rok?


V prvních dvou dílech jsem se věnoval mateřskému a základnímu školství. Dnes se zaměřím na střední školství.

Než se však žáci usadí v lavicích středních škol, musí ti, co chtějí na maturitní obory, projít sítem písemných jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky. Myšlenka vytvoření přijímacích zkoušek nebyla špatná. Provedení je však zoufalé. Testy se nedaří a každým rokem přibývá připomínek a stížností z řad učitelů. Co je ještě horší, základní školy se přestávají v devátých třídách věnovat svým povinnostem. Mění výuku a připravují žáky na přijímací zkoušky. Důvod? Pochybný. Kdyby totiž byly testy řádně připravené, nebyla by tato činnost vůbec potřeba.

Osobně mi vadí na JPZ ještě více to, že zavírá dveře ke středoškolskému vzdělání některým rodinám. Cílem společnosti by přeci mělo být zvyšování vzdělanosti. A co udělal náš stát? Ve snaze dostat více dětí do učebních oborů, zavírá jim dveře do těch maturitních. Opak by měl být pravdou. Stát by se měl postarat o to, aby učební obory byly atraktivnější. Měl by do nich investovat daleko více financí i energie. Nebo je snad normální, že MŠMT podporuje žáka v učebním oboru částkou 160,- Kč na jeden školní rok = 16,- Kč na žáka a jeden měsíc? Kolik za takto směšnou částku asi nakoupíme nožů, válečků, plechů, misek, surovin a dalších potřeb pro vyučení takového cukráře? Pokud chceme zatraktivnit učební obory, musím jejich žákům nabídnout daleko více než dnes. Díky bohu, mnohé školy již dnes umí dělat zajímavé učební obory, ale je to díky nezměrnému úsilí jejich vedení a učitelů odborného výcviku, kteří doslova kouzlí. Naši učni díky učitelům vyhrávají celou řadu mezinárodních soutěží! Stát má však rozhodně máslo na hlavě.

Dalším problémem JPZ je jejich neopodstatněnost u řady oborů. Z tohoto důvodu bych se přikláněl k tomu, aby byly dobrovolné. Abychom tak zbytečně nevyautovali nadějné sportovce, hudebníky či například malíře ze středoškolských studií. Nezavírejme brány středních škol budoucím specialistům a virtuosum. Dejme pravomoc ředitelům rozhodovat. Oni vědí, jaká je jejich škola, a kdo studium zvládne. Stát od zeleného stolu to moc dobře ani vědět nemůže.

Stejně jako u základních škol je třeba u těch středních upravit RVP. V mnoha oborech jsou zastaralé a ve většině je třeba i jejich redukce. U učebních oborů bych se přikláněl k redukci počtu hodin, které musí žáci strávit s lavicích. Uvědomme si, že ze ZŠ přichází na učební obory povětšinou žáci neúspěšní, žáci s četnými poruchami učení i žáci ze sociálně méně podnětného prostředí. A takový žák má udržet pozornost a sedět nad učebnicemi od osmi hodin ráno mnohdy až do šestnácté hodiny odpolední. To je opravdu masakr. Věřte mi. Následuje k tomu velmi často hodinová cesta domů (připočtěme i hodinu ráno do školy) a následně ještě plnění domácích úkolů, které zaberou další hodinu. Kolik takovému žákovi zbývá času na odpočinek a na záliby? Jaká efektivita výuky může následovat? Pokud bychom ubrali celkově pět hodin týdně, věřím, že bychom dokázali zkvalitnit vzdělávací proces. Pojďme se i bavit o tom, jestli by nebylo prospěšné část výuky převést na distanční. Samozřejmě ne tu klíčovou. Ale pokud bychom dokázali do výuky zařadit více projektů či skupinových prací, byla by distanční výuka vyloženě přínosem.

Již nyní je jasné, že celá středoškolská výuka potřebuje daleko větší podporu státu. Vidím to u nás ve škole na výuce odborného výcviku či praxí. Daleko efektivnější je výuka na našich školních dílnách, kde jsme schopni zajistit prvotřídní kvalitu. Provoz školních dílen je však nejen finančně náročný, ale ztěžují nám ho různá neskutečně přísná nařízení státu. O tom však na MŠMT „nemají ani páru“.

Závěrem bych se rád věnoval maturitě. Dospěli jsme do stádia, kdy by bylo potřeba jasně definovat maturitu pro gymnázia, obchodní akademie a podobné „všeobecné střední školy“ a jinou pro střední odborné školy. Přikláněl bych se k tomu, aby na „všeobecných SŠ“ byla zaměřena v teoretické rovině (stávající stav) a aby na SOŠ byla ještě více zaměřena na odbornou rovinu. Aby zde žáci museli vykonat z odborných předmětů projekt, praktickou maturitu i ústní maturitu. Nechť například budoucí paní učitelky studia SPgŠ předvedou při praktické maturitě celý jeden den s dětmi v MŠ a ukáží tak svoji připravenost na své budoucí povolání. Současná „jednotná“ maturita pro všechny je už myslím jaksi za zenitem.

Pěkné dny všem.

Převzato z autorova blogu na iDNES.cz.

22 komentářů:

Eva Adamová řekl(a)...


Pan Klíma se nám nějak rozkecal, což o to s financováním učebních oborů má možná pravdu, ale níže uvedené plky na adresu základních škol si mohl nechat od cesty. Jsou to typické názory středoškolského učitele, který vůbec neví, co se na základkách děje.

"Myšlenka vytvoření přijímacích zkoušek nebyla špatná. Provedení je však zoufalé. Testy se nedaří a každým rokem přibývá připomínek a stížností z řad učitelů. Co je ještě horší, základní školy se přestávají v devátých třídách věnovat svým povinnostem. Mění výuku a připravují žáky na přijímací zkoušky."

Nikde jsem si nevšimla, že by si učitelé základek na testy stěžovali, a to dokonce ani na ČŠ nebo na PI. Ba naopak, po totální anarchii, kdy polovina středních škol SCIOtestila, čtvrtina vymýšlela svoje testy mnohdy nic moc úrovně a čtvrtina škol nedělala přijímačky vůbec, učitelé základek jednotné přijímačky přivítali. Jediný, kdo má pořád nějaké potíže je Botlík, a ten není a v podstatě nikdy nebyl učitel. No a pak se na něho lepí Svatá trojice středoškolských kantorů - Tajný, Šnirch a Keršláger, kteří si myslí, že zrušením přijímaček zachrání lidstvo a jeho vzdělanost. A o nějakém měnění výuky v 9. ročníku nemůže být ani řeči, žádný češtinář a matikář si nedovolí neprobrat vše, co má podle ŠVP probrat. PAN KLÍMA BY SE MĚL OKAMŽITĚ A STŘELHBITĚ VŠEM UČITELŮM ZÁKLADNÍCH ŠKOL OMLUVIT!!!

"Osobně mi vadí na JPZ ještě více to, že zavírá dveře ke středoškolskému vzdělání některým rodinám. Cílem společnosti by přeci mělo být zvyšování vzdělanosti. A co udělal náš stát? Ve snaze dostat více dětí do učebních oborů, zavírá jim dveře do těch maturitních."

A mně zas vadí, že středoškolský učitel nevidí, že jelikož neexistuje cut off score, tak se na maturitní obory dostávají i propadlíci, no prostě, kdo jenom trochu chce, tak na maturitním oboru je. A když se mu rozsvítí později, tak může nastoupit na dálkařinu. Ten Klíma je slepý a hluchý nebo co?

Krucinálfagot už, zameťte si na středních školách napřed před vlastním prahem, máte tam pěkný nepořádek.

Nicka Pytlik řekl(a)...

zameťte si na středních školách napřed před vlastním prahem, máte tam pěkný nepořádek

Spíš by to chtělo poklidit si ten bordel v hlavě.
Je to tam samá tupě nabiflovaná floskule. A ještě napřeskáčku. Měli by si je seřadit podle abacedy, očíslovat a pak už jen vypisovat ta numera.

Pepouš řekl(a)...

Provedení je však zoufalé. Testy se nedaří a každým rokem přibývá připomínek a stížností z řad učitelů. Co je ještě horší, základní školy se přestávají v devátých třídách věnovat svým povinnostem. Mění výuku a připravují žáky na přijímací zkoušky. Důvod? Pochybný. Kdyby totiž byly testy řádně připravené, nebyla by tato činnost vůbec potřeba.

Mě by hlavně zajímalo, na čem pan Klíma staví uvedená tvrzení. Možná se najdou učitelé, kteří mají s přijímacími zkouškami z matematiky problém, moje zkušenost je ale přesně opačná. Úlohy dobře pokrývají základní témata matematiky na ZŠ a velmi často vyžadují více než jeden postup a tak k jejich řešení je nutné přemýšlet a nestačí jen nabiflované postupy.

V čem nejsou testy řádně připravené? Jak by tedy měly řádně připravení testy vypadat? Jak střední školy využívají svých 40 % u přijímaček?

Také naprosto nesouhlasím s tvrzením, že se ZŠ v devátých třídách přestávají věnovat svým povinnostem. To je nehorázné tvrzení. V situaci, kdy se naopak velká část učitelů snaží vyjít svým žákům vstříc a nad rámec svých povinností jsou žákům nápomocni v jejich snaze o přípravu, bychom měli těmto učitelům poděkovat. Pokud to vezmu za sebe, tak v rámci výuky se na přijímací zkoušku z matematiky připravujeme v řádu několika hodin. Ukážeme si vyplňovací formuláře, vysvětlíme si "taktiku" vyplňování, ukážeme si umístění minulých zadání, připomeneme zásadní témata k opakování a to je tak na dvě až tři hodiny max. Zbytek už je na žácích.

Ačkoli s panem Klímou v mnoha věcech souhlasím, měl by se vyvarovat takovýchto výkřiků.

Ámos Kl řekl(a)...

Mé zamyšlení vůbec nebylo namířené proti učitelům ZŠ, ale proti systému. Osobně si všech učitelů velmi vážím a za mnohá léta na ZŠ jsem poznal, jak se věci mají. Nepíši ani nic o tom, že by učitelé na ZŠ vše neprobrali, jak tvrdíte. Píši o tom, že současný systém přináší prohlubování sociální nerovnosti.
Klíčové je, že současné přijímací zkoušky jsou možná dobré pro všeobecné střední školy, ale nikolive pro střední odborné. Proto volám po dobrovolnosti JPZ. Pokud by byly dobrovolné, věřte, že je budeme dělat také. Ale jejich výsledky pro nás budou doplňkové kritérium. Pak budou takové přijímací zkoušky mít větší smysl. I tak se ale domnívám, že úpravy JPZ by stály za zvážení. Co místo matematiky zvolit všeobecný přehled.
Pokud jsem se dotkl učitelů ZŠ, omlouvám se jim. Rozhodně text není namířen proti nim.

Radek Sárközi řekl(a)...

Všeobecný přehled rozhodně do přijímacích zkoušek nepatří. Něco jiného jsou obecné studijní předpoklady. Ale ty vlastně částečně zjistí právě testy z češtiny a matematiky...

Eva Adamová řekl(a)...

Mohl byste pane Klímo uvést, jakým způsobem využíváte oněch 40 %, které vám jako doplněk JPZ zákon umožňuje?

Mohl byste vysvětlit, proč si myslíte, že všeobecný přehled by byl vhodnější než matematika? Myslíte si snad, že zkoumání všeobecného přehledu by zahladilo sociální nerovnosti?

Říkáte, že Vám vadí systém. Tak nám sdělte, jaké mají žáci, které na svou střední odbornou školu přijímáte na maturitní obory, výsledky u přijímacích zkoušek.
Hořekujte nad tím, že systém zlikvidoval učební obory. A nejste vy sami součástí tohoto systému? Nezlikvidovali jste si tak zcela náhodou učební obory sami? Žáky, kteří by byli na učebním oboru šikovní, dusíte na oborech maturitních, ačkoliv na jejich zvládnutí nemají předpoklady, a na učebních oborech máte jen žáky, kteří byli dříve jen na éčkových oborech, tedy žáky, kteří nejsou v podstatě schopni řemeslo samostatně vykonávat. Ano, něco je špatně, ale ryba smrdí vždy od hlavy.

Ámos Kl řekl(a)...

Vážená paní Adamová, odpovím vám:
Těch 40 % je bohužel málo. Viděl bych to na obrácený poměr - alespoň u odborných maturitních oborů. Na České škole vám vysvětluji proč - potřebujeme větší váhu pro hudební sluch a sportovní nadání u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. To je jeden příklad.
Proč všeobecný přehled? Ne u všech maturitních oborů je matematika tak podstatná. Nic ve zlém.
Jak píši i jinde, letos neuspěli žáci s horším prospěchem než je 1,53. Žáky se čtyřkou nebereme.
Přijímací zkoušky děláme v naší škole dávno předtím, než byly zavedeny JPZ.
Nehořekuji nad tím, že systém zlikvidoval učební obory. Píši o tom, že je stát velmi bídně podporuje. Místo toho, aby je učinil atraktivními. Nikoho nedusíme. Naopak, naše škola má velkou výhodu. Mnoho lidí vidí integrované střední školy jako méněcenné. Ale ono je to naopak. V naší škole totiž existuje prostupnost mezi učebními a maturitními obory. Prostupnost je obousměrná. A ještě dovětek. V naší škole máme tolik zájemců o učební obory, že výuku musíme dělit na ranní a odpolední směny. A jsme šťastní, že ten zájem takový je. :)

Eva Adamová řekl(a)...

"Prostupnost je obousměrná."
Vy si opravdu myslíte, že my na základkách nevíme, jak to na středních školách vypadá?

A já jsem se Vás neptala, zda 40 % je moc nebo málo, ale na to, jak je využíváte. Vypadá to, že stejně jako ostatní střední školy, vezmete známky ze základek a máte vystaráno. Jinak byste se nevyhýbal odpovědi. Až budete těch 40 % využívat ke zjišťování nadání a všeobecného přehledu, tak se teprve rozohňujte na svém blogu nad "nekvalitou" JPZ. A zveřejněte na stránkách školy výsledky přijímaných žáků v JPZ, abychom Vám těch 1,53 mohli uvěřit alespoň ve snu.

Ámos Kl řekl(a)...

Výsledky na webu samozřejmě zveřejněné máme. Vy stále - bez znalostí - "melete" svou. Tak tedy konkrétně:
60 bodů z JPZ český jazyk a matematika.
40 bodů dále dělíme na 10 za sportovní dovednosti, 8 bodů za hudební sluch, 2 body VV a dále z dvaceti bodů jsou body za pohovor, logopedii, olympiády a úspěchy a za průměrný prospěch.
Mějte lepší dny. :)

Eva Adamová řekl(a)...

"Výsledky na webu samozřejmě zveřejněné máme."

Máte zveřejněna pouze čísla přijatých a čísla nepřijatých žáků. Pokud tam někde máte tabulku s dosaženými body, tak prosím o odkaz.

A jinak vidím, že na pedagogickém oboru jste stejně matematiku v podstatě vyautoval, tak proč si stěžujete.

"Maximální počet bodů – 100 bodů - výsledek písemné přijímací zkoušky z ČJ 50 bodů a z Mat 10 bodů, 20 bodů z odborných dovedností (TV, HV, VV, čtenářské dovednosti), 20 bodů z pohovoru (při pohovoru se zohledňují i výsledky v olympiádách a dalších soutěžích a průměrný prospěch ze ZŠ). Podmínkou přijetí je zisk nenulového počtu z jednotlivých odborných dovedností."

Na ČŠ píšete, že na vaši školu mají problém se dostat žáci s průměrem 1,53. Tak u pedagogického oboru Vám to věřím, ale na oboru informatika máte skoro 30 % nezmaturovaných a na oboru obchodník Vám jich v prvním termínu nezmaturovalo přes 60 %. Tam těch vyznamenaných asi moc nepřijímáte, že?

Ámos Kl řekl(a)...

Zveřejněné body jsou dle zákona, prosím už nepište nepravdy. Zveřejnit mohu to, co mi GDPR umožňuje. Úspěšnost u maturity máme u oboru PG 98 % a u ostatních maturitních oborů nad 85 %. Nevytrhávejte prosím čísla z kontextu.

Eva Adamová řekl(a)...

Tak sem šoupněte ten odkaz se zveřejněnými body a nemlžte. Vykrucujete se, až to není pěkné.

85 %?

Vy pane Klímo nevíte, co máte ve výroční zprávě? Ve školním roce 2018/2019 vám na škole v prvním termínu na oboru Informatika nezmaturovali 4 žáci ze 15 a na oboru Obchodník, což tedy asi budou dálkaři, ale to nikoho neomlouvá, příšerných 10 žáků ze 16.

Jo a to úžasné osekání matematiky máte i u Informačních služeb a i u Obchodníka. Nu tak, u předškolní pedagogiky bych to pochopila, ale zde?

Vzhledem k vašemu evidentně "kladnému" postoji k matematice se ani nedivím, že v JPZ vidíte nepřítele.

Ámos Kl řekl(a)...

www.issmb.cz :D - v článku přijímací zkoušky. Vy jste neskutečná.
Možná, když vše víte, měla byste vědět, že obor Obchodník není maturitní obor.
Co vy víte o mém postoji k matematice??? Já měl z matematiky vždy za jedna! Nikdy jsem nenapsal, že matematika nemá být součástí JPZ. Vy bohužel nechápete psaný text. To mi je opravdu líto. Měla byste vědět, že rozhodující jsou celková čísla. Je to jako byste tvrdila, že pokud po první třetině hokejisté prohrávají, jsou ničemní. A dále, vůbec netušíte okolnosti.

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Klímo.

1. Článek máte nazván přijímací řízení, nikoliv přijímací zkoušky.

2. V článku máte uvedena pouze čísla přijatých a nepřijatých studentů a počet bodů nejlepšího a nejhoršího přijatého, z čehož vůbec bohužel není vůbec jasná struktura získaných bodů, takže je docela možné, že ten poslední přijatý získal z těch 55 bodů 40 za pohovor.

3. Všichni dobře víme, že z těch přijatých Vám na školu donese zápisový lístek díky dvěma prihláškám reálně polovina, takže nakonec vezmete i žáky s podstatně horšími výsledky. Vždyť máte maturitní obory naplněny zhruba z poloviny.

4. Obchodník je učební obor s maturitní zkouškou. Máte ho mezi maturitními obory uveden jak na webu, tak i ve výroční zprávě, a to i u výsledků MZ. Nevím, proč se shazujete lhaním.

5. A k tomu Vašemu, že jste nikde nenapsal, že matematika nemá být součástí JPZ, a k mému údajnému nechápání textu, kdo tedy za Vás v jednom z výše uvedených komentářů napsal "Co místo matematiky zvolit všeobecný přehled."

6. Ti Vaši hokejisti bohužel neprohrávají jen po první třetině, ale i na konci zápasu (viz 10 nezmaturovaných z 16). A ničemní nejsou oni hokejisté, ale ti, kteří je do hry, kterou vůbec nezvládají, nutí.

7. Okolnosti chápu velice dobře a raději po mě nechtějte, abych je zde uvedla.

8. V jediném máte pravdu, a to v tom, že jsem "neskutečná".

9. Vy si opravdu myslíte, že se každý nechá vodit za nos?

Ámos Kl řekl(a)...

S vámi a s vašimi nesmysly je ztráta času diskutovat. Tak naposledy jeden vašich dalších nesmyslů. ZL nám odevzdali až na tři, všichni přijatí.
Další nesmysly už nemám chuť ani čas komentovat. Raději se budu věnovat svým žákům.
S pánem Bohem....

Nicka Pytlik řekl(a)...

Nu, hezky se nám odkopali ti ámosklové. Moc hezky...

Eva Adamová řekl(a)...

Tak moje nesmysly, říkáte, pane Klímo?

Na obor Informatika jste přijali 33 žáků, na obor pedagogický 56 žáků. Obor Obchodník, u kterého máte pocit, že není maturitní, pro malý zájem vůbec neotvíráte. Tvrdíte tedy, že zápisový lístek Vám odevzdalo 86 z 89 žáků? Hmmmm, tak to je těžký kalibr. Opravdu jen stěží uvěřitelné, protože ...

1. se to zcela vymyká realitě ostatních škol vašeho typu. Takovéto procento odevzdaných zápisových lístků nemají snad ani nejprestižnější gymnázia z nejprestižnějších

2. se to zcela vymyká počtu žáků, které máte na těchto oborech v současnosti na škole.

COŽ SI UŽ BOHUŽEL NEOVĚŘÍME, PROTOŽE JSTE V PRŮBĚHU DNEŠNÍHO ODPOLEDENE Z WEBU ŠKOLY, ZE SLOŽKY DOKUMENTY ŠKOLY SMAZAL VÝROČNÍ ZPRÁVU 2019, ČÍMŽ JSTE OPRAVDU PODSTATNĚ ZVÝŠIL SVOU DŮVĚRYHODNOST.Ámos Kl řekl(a)...

Přestaňte lhát!

Nicka Pytlik řekl(a)...

Lhát je přirozené.
Zvláště pak mezi odborníky na vzdělání, konzultanty, auditory, analytiky...
Pravdomluvnost je výmysl lhářů.

Eva Adamová řekl(a)...

Pane Klímo, já nelžu, já jen čerpám informace z z webových stránek vaší školy.

Eva Adamová řekl(a)...

A haťa paťa, výroční zpráva 2019 se Vám na webu znovu objevila. Nu, zázraky se furt ještě dějí. Nezlobte se na mne pane Klímo, ale mne by opravdu zajímalo, kolik takových všehoschopných ředitelů středních škol, kteří rádi pindají, nám po školách pobíhá. Kristepane, pánbůh s námi a zlé pryč.

Jirka řekl(a)...

"Kdyby sem to byl býval věděl, tak bysem sem nechodil!"

Okomentovat