21.6.20

Pavel Roubal: Hybridní učebnice informatiky (nejen) pro školy

Dlouholetý učitel informatiky a autor mnoha učebnic Pavel Roubal připravil sadu výukových mikrolekcí a pracovních sešitů pro první ročníky SŠ a 8. a 9. třídy ZŠ s nyní posílenou a časem běžnou výukou IT. Jednotlivé kapitoly odkazují na cloudové složky s jednotlivými lekcemi - prezentacemi. Lekce si můžete prohlížet online nebo si je můžete stáhnout do počítače a prohlížet pomocí prezentačního programu ve svém počítači.


Projekt Hybridní učebnice informatiky nabízí přes 70 výukových mikrolekcí. Lekce zahrnuje:
 • Výukovou prezentaci dostupnou on-line
 • Pracovní list ke každé prezentaci. Pracovní listy tvoří tištěný pracovní sešit
 • Součástí je také teachers book s řešeními a s metodikou
Lekce pokrývají kompletně část DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE nového RVP vzdělávací oblasti (předmětu) Informatika (a digitální technologie), který bude platit od roku 2021.

Podívejme se na přehled kapitol učebnice:
 1. Fungování počítače, programy a dokumenty, význam operačního systému
 2. Lokální síť a Internet
 3. Web, prohlížeče, bezpečnost a soukromí
 4. Vyhledávače a cloudové služby
 5. Bezpečný počítač
 6. Bezpečné digitální prostředí
 7. Kódování a komprese dat, HW a SW
 8. Zlomové okamžiky vývoje hardware a software
 9. Umělá inteligence (AI)
 10. Současnost a budoucnost IT
Ke každé lekci je v pracovním sešitu k dispozici pracovní list, který si žák během studia lekce sám vyplňuje.Webové výukové materiály (ve kterých jsou se zahrnutím studia materiálů tisíce hodin práce) budou:

 • Zdarma pro školy, které si objednají min. 10 pracovních sešitů.
 • K deseti PS bude metodický sešit obsahující také řešení všech úkolů zdarma.
 • Pro ostatní školy bude roční licence stát Kč 500,-.
 • Licence pro podnikatelské subjekty bude stát 2 000 Kč/rok.

Tištěný pracovní sešit – cca 90 stran, černobílý, kvalitní papír, barevná obálka, bude stát 150 Kč (ke stažení nebude k dispozici). Pracovní list s výukovou lekcí tvoří provázaný komplet, jeho vyplnění vede žáka k samostatné práci, umožňuje mu individuální práci s lekcí. Žáci si vlastně vytvoří svoji vlastní učebnici. Učiteli pracovní sešit umožní velmi rychlou a efektivní výuku.


6 komentářů:

Zuzana Š. řekl(a)...

Vyzkoušela jsem v období online výuky, k materiálům jsem se dostala asi až koncem dubna, ale i tak jsem využila kapitolu s kódováním dat. Na podzim plánuji vyzkoušet na osmiletém gymnáziu i pracovní sešity. Dobrý počin, určitě pomůže.

Silvie A. řekl(a)...

Informace v "učebnici" jsou mírně řečeno nepřesné, případně jednostranné. Pokusím se to domluvit s autorem, než začnu používat sprosté výrazy.

Pavel řekl(a)...

Informace v učebnici jsou na mnoha místech i podle mne zjednodušující/nepřesné.
Cílovou skupinou jsou však všichni žáci prvních ročníků SŠ, případně i žáci posledních ročníků ZŠ.
S ohledem na cílovou skupinu a zejména na hodinovou dotaci jsem nucen ke stručnosti a tedy občas ke zjednodušením až k nepřesnostem. Cílem učebnice je pochopení principů práce, fungování, zabezpečení, kódování dat apod. žáky. Je to základ, který samozřejmě učitel podle zaměření školy a úrovně záků rozvíjí a doplňuje.
(Autor učebnice.)

Silvie A. řekl(a)...

jsem přesvědčen, že i mnou uvedený rozsah bude pro mnoho žáků obtížně zvládnutelný

mi odpověděl pan autor, a za tu odpověď mu děkuji. Chápu jeho důvody pro stručnost. Avšak nejméně na jednom místě (bezpečnost) bylo v rámci stručnosti vynecháno to podstatné a ponechány podružnosti.

Oč jde: na rozdíl od pana autora totiž tvrdím, že tím hlavním prostředkem, který brání spouštění škodlivých kódů, NENÍ antivirový program, ale bezpečný operační systém. Což samozřejmě Windows nejsou ani vzdáleně.

Tak, jak je hybridní učebnice napsána, by se studenti (a možná i nezkušení učitelé) mohli domnívat, že to hlavní, čím mohou ochránit svůj počítač, je naistalovat antivirový program, a pak dvakrát denně aktualizovat ten antivir, a případně ještě dvakrát denně aktualizovat OS. Ve skutečnosti tímto pinožením pouze vytvářejí iluzi bezpečí v systému, jehož tvůrci vlastně ani o bezpečný (o skutečně bezpečný!) systém nestojí.

Jirka řekl(a)...

Ještě je třeba dodat, který je ten bezpečný OS. Pak se rozvine diskuze, jak použít stávající programové vybavení a propojit reálný svět oken s tím bezpečným.
To mne napadalo i při čtení článku pana Maněny a zmínce o Chrombucích.

Unknown řekl(a)...

Také by mě velice zajímalo, který OS je podle autorky příspěvku bezpečný. Doufám jen, že se autorka nedomnívá, že Linuxy mají nějaký vyšší stupeň zabezpečení. Ono i když si napíšete svůj vlastní Linux, tak bude bezpečný jen do té doby, než to, co se na něm provozuje, začne být obchodně zajímavé. Tolik zcela praktická zkušenost z velké firmy,

Okomentovat