11.6.20

Otevřený dopis Základní školy a Mateřské školy Kroměříž, F. Vančury, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robertu Plagovi, Ph.D.

Z otevřeného dopisu vybíráme: "Následující den, kdy jsme v dopoledních hodinách obdrželi manuál datovou schránkou, jsme mohli s touto informací začít pracovat a kontaktovat rodiče. Pouhé dva dny na přípravu školy a vzdělávání žáků za mimořádných podmínek! Základní školy běžného proudu měly na přípravu měsíc. Zdůrazňuji, nebránili jsme se otevřít školu, bráníme se ale postojům, které vůči nám ministerstvo jako státní instituce použila. Nehlídáme děti, my je pomáháme rodičům vychovávat a vzdělávat. A přitom jsme nedostali stejné podmínky jako ostatní základní školy."

Vážený pane ministře,

v následujících řádcích vám nabízíme malou rekapitulaci uplynulého covidového období z našeho pohledu - pohledu speciálních pedagogů, působících na základní škole zřízené podle $16 odst. 9 pro děti a žáky s mentálním postižením včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem. Od 11. března se uzavřela i naše škola, vzdělávající aktuálně 66 žáků. Týmy speciálních pedagogů (učitel, asistent pedagoga) po celou dobu trvání uzavření školy aktivně spolupracovaly s rodinami žáků, vytvářely výukové, interaktivní materiály na míru každému žákovi podle jeho individuálních možností a schopností. Rychle jsme se přizpůsobili dané situaci a všichni jsme se napojili na své žáky a jejich rodiny, s cílem pokračovat v rozvoji osobnosti každého našeho žáka i na dálku.

Jsme učitelé základní školy, byť se specializací vzdělávat a podílet se na výchově žáků s handicapem. Role speciálního pedagoga v dnešní vzdělávací soustavě má své nezastupitelné místo, intenzivně prostupuje do proudu základního vzdělávání, ale naše pevné místo je zejména u dětí, které byly obdařeny svou jinakostí, a které potřebují pro svůj další rozvoj vytvoření specifických podmínek, skupinu sobě rovných vrstevníků, individuální přístup a odborný přístup profesionálních speciálních pedagogů.

Po celou dobu pandemie jsme se z médií, z webu ministerstva zdravotnictví a následně ministerstva školství dozvídali informace, podle kterých jsme se řídili a akceptovali je, přestože byly často rozporuplné.

O to víc se za současné situace nabízí otázka: „Kde se pozice a role speciálního pedagoga v našem školství nachází?" Jak je vnímána odbornou veřejností, Vámi?

Naše otázky se vracejí do uplynulých dní, kdy 25. května se k nám pouze formou médií dostala informace, že od 1. června máme otevírat školu. O dva dny později se na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v souboru hygienických pokynů pro školy a školská zařízení, objevil Manuál podmínek pro otevření základní školy speciální a školy a třídy zřízené podle §16 odst. 9.

Následující den, kdy jsme v dopoledních hodinách obdrželi manuál datovou schránkou, jsme mohli s touto informací začít pracovat a kontaktovat rodiče. Pouhé dva dny na přípravu školy a vzdělávání žáků za mimořádných podmínek! Základní školy běžného proudu měly na přípravu měsíc. Zdůrazňuji, nebránili jsme se otevřít školu, bráníme se ale postojům, které vůči nám ministerstvo jako státní instituce použila. Nehlídáme děti, my je pomáháme rodičům vychovávat a vzdělávat. A přitom jsme nedostali stejné podmínky jako ostatní základní školy.

Vážíme si práce svých kolegů, je velmi náročná, ale obohacující a smysluplná. Školy zřízené podle $16 odst. 9, ředitelé škol, speciální pedagogové na všech úrovních, ti všichni si zaslouží od Vás především rovný a férový přístup, systematické vedení a pevné postoje. Teprve pak nás zahřejí vaše slova díků.

Mgr. Ludmila Kočí, ředitelka školy

Mgr. Ivana Baštincová, zástupkyně ředitelky školy

Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury

Žádné komentáře:

Okomentovat