11.6.20

MŠMT plánuje tvorbu nového školského portálu EDU.CZ

Pamětníci si možná ještě pamatují na INDOŠ a tehdy připravovaný školský portál či na následně vytvořený Evaluační web. Další vývoj portálu EDU.cz pod hlavičkou Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) byl bezesporu zajímavý a byl pro vysoké náklady kritizován. Po zrušení ÚIV došlo k migraci školského portálu do open source redakčního systému Drupal a poté jsme už jen registrovali jeho tichou smrt... V březnu 2005 byl totiž spuštěn pilotní provoz portálu RVP.CZ, který nabízí řadu služeb a funguje například přes nepřízeň ministra Dobeše dodnes. V projektu PPUČ se dokonce připravuje jeho inovace. Nyní ale chce paralelně MŠMT postavit na zelené louce centrální portál EDU.CZ s podtitulem Odborný komunitní portál vzdělávání.


MŠMT pro přípravu portálu EDU.CZ organizuje pracovní skupinu, jejímž cílem je vlastní návrh, realizace, provoz a obsahové partnerství na nově připravovaném svodném portálu za účelem vytvoření jednotného místa zaměřeného na metodickou podporu ve vzdělávání včetně zavádění technologií do výuky zejména v regionálním školství. Připravovaný portál EDU.CZ by měl podle MŠMT integrovat oblast často roztříštěné metodické podpory, nebo dotační informace včetně nástrojů přímé komunikace. Portál by se měl také soustředit na metodickou podporu ředitelů v řízení školy.

K tvorbě portálu se MŠMT rozhodlo přistoupit komunitně, a to z toho důvodu, aby byl obsahově bohatý a plnil očekávání na něj kladená. Partnerem přípravy portálu je Česko.digital, která poskytne nezbytné know how, spolu se Smíchovskou průmyslovou školou v čele s panem ředitelem Radko Sáblíkem, za participace dalších škol a partnerů z řad neziskových organizací.

Je potřeba ještě dodat, že MŠMT uzavřelo před třemi lety dvě smlouvy se společností AION CS, s.r.o., na vytvoření "Interaktivního multimediálního portálu MŠMT" a "interaktivního portálu OPVVV" v celkové hodnotě přes 1,7 milionu Kč. Stále padající web MŠMT ale stále běží na letitém redakčním systému QCM, s.r.o., za který naposledy zaplatilo v prosinci 2016 154 tisíc korun.

Záměr je nečekaný a vzhledem k tomu, že kódování má začít dle publikovaného harmonogramu již počátkem července, tedy za čtyři týdny, a testování již koncem července, i poněkud uspěchaný...

Přinášíme prezentaci MŠMT k záměru tvorby EDU.CZ:


1 komentář:

ToBene řekl(a)...

Jenom melete, je to nesmysl. Zase výstřel do prázdna. Nás nikdo neslyší NEXTTwenties.

Okomentovat