8.6.20

Jaroslav Mitlener: Maturita z matematiky aneb Tereza Povolná je další, kdo chce mít maturitu, ale nechce maturovat

K polemice mě vyprovokoval fejeton paní Terezy Povolné Maturita z matematiky, kde se jasně a možná i bezelstně přiznává k tomu, že se jí nechce učit. Uvádí i další nematuritní návrhy. Předpokládám, že se nejedná o slohovou práci do školy na téma humorný fejeton ani o provokující obhajobu určitého krajního názoru, ale že se jedná o názor člověka určitého věku a životních zkušeností reprezentující nikoli nevýznamnou část naší mládeže.

Z článku na webu Neviditelný pes vybíráme:

Jo, rozčílil jsem se, možná zbytečně, určitě jsou také studenti lační vědění. Tak ještě ta matematika. Tento vznešeně znějící název, používaný už snad i v mateřských školkách, by se měl rozdělit na počty, základy matematiky a matematiku pro příslušné vysoké školy. Sami asi nahlížíte, že počty patří na základní školu, která je povinná, nikdo se jí nemůže vyhnout, a proto nemá smysl všem nakládat iracionální čísla. Stačí velká násobilka, dělení, záporná čísla, obvody a obsahy čtverců a kruhů, procenta, možná ještě trojčlenka a dost. Kéž bychom to uměli všichni.

Pro studenty na střední škole základy matematiky, nahlédnutí do přírodní vědy - operace se zlomky, rovnice až po kvadratické, složitější geometrie, základy logiky, pravděpodobnosti atd. Sice jen základy, ale s maturitou. Střední školy, kde se učí matematika, by měly mít vždy maturitu ze základů matematiky. Střední školy, kde se dál učí a procvičují počty, tam ať z toho nematurují. A že je těchto škol dostatek. Všichni si vyberou.

Žádné střední školy u nás nejsou povinné, ale nejsou ani nárokové. Kdo jde studovat na školu, kde se učí matematika, a přitom se ji učit nechce, tak prokazuje defekt logického myšlení a skutečně by měl zůstat u počtů a studovat někde jinde.
Žádné komentáře:

Okomentovat