3.6.20

Jaroslav Mašek: 10 způsobů, jak se o žáky zajímat online

O žáky se nestačí zajímat jen ve škole. Je potřeba se o ně zajímat také online. A tento zájem je mnohdy ještě důležitější než ten, který projevujeme při osobních setkáních s nimi. Jak konkrétně jej projevovat, se dozvíte v tomto článku.

Zajímá se o mě tak málo, že neumí vymyslet pochvalu, která by byla pravdivá. 
Malin Persson Giolito, Tekutý písek

Zajímáte se o své žáky, když chodí do školy? Co dělají, co je baví, o co se zajímají, co prožívají nebo co je trápí?

A co když v ní právě nejsou nebo do ní nechodí?

Zajímáte se o ně i online? Co právě dělají, co prožívají, o co se zrovna zajímají nebo co je trápí a s čím se potýkají?

Stěží můžeme dosáhnout personalizace ve výuce bez toho, aniž bychom se více nezajímali o naše žáky, aniž bychom se o ně nezajímali také online. A stěží pak, bez tohoto dostatečného zájmu, můžeme dosáhnout spravedlivého prostředí, o kterém psal minulý týden Bořivoj Brdička v článku Mýtus meritokracie podle Education Elements.

Zaměřme se nyní na to, jak naše žáky lépe poznat v online světě. Protože právě přes něj k nim můžeme najít cestu, získat jejich důvěru a pomoci jim rozvinout jejich jedinečnost. [1]
Zde je můj výčet 10 způsobů, jak se můžete o své žáky zajímat online. Ani jeden se nevztahuje přímo k vaší výuce. Může ji však následně pozitivně ovlivnit a utvářet. Přestože je cílen převážně na třídní učitele, mohou jej stejně tak využít i ostatní učitelé.
 1. Pravidelně komunikujte s každým svým žákem pomocí chatu 1:1.
  Napište čas od času přes chat každému ze svým žáků a zeptejte se jich, jak se jim daří a jestli něco nepotřebují. 
 2. Umožněte svým žákům konzultaci přes video, kdykoliv si o ni řeknou.
  Konzultaci nikoliv nad vaším předmětem, který potřebují vysvětlit, tu vypište jindy, ale pro řešení jejich problémů.  
 3. Pravidelně komunikujte se svou třídou pomocí uzavřeného, třídního chatu.
  Vaše třída si již společnou online chatovací místnost určitě vytvořila, jen vás do ní záměrně nepozvala. V této, o které mluvím, jste i vy a přestože v ní často půjde o jednostrannou komunikaci od vás směrem k žákům, může přispět k lepšímu poznání celého kolektivu.
 4. Pravidelně organizujte online třídnické hodiny prostřednictví videa.
  Ani při nich, podobně jako ve škole, ovšem neřešte výhradně záležitosti spojené s výukou a povinnostmi žáků. Bavte se neformálně, ptejte se žáků podobně jako ve třídě. A když na videu mluví, trvejte na tom, aby si zapnuli kameru. Dokonce by ji mohli mít zapnutou stále, abyste se všichni navzájem viděli a znali bezprostřední reakce.
 5. Uspořádejte společné online třídní aktivity. 
  Ty mohou být součástí již zmíněné třídnické online hodiny nebo mohou být samostatné. Cílem je především posílení vztahů ve třídě a zlepšení třídního klima. Takovou aktivitou může být např. to, že si budeme sdílet, co se nám v minulém týdnu podařilo, co zajímavého jsme viděli, nebo si každý vybere jednoho spolužáka a poděkuje mu za něco, co pro něj udělal. 
 6. Dejte žákům prostor vymyslet a realizovat vlastní online aktivity či projekty pro vás a další učitele a žáky.
  Vůbec zde tentokrát nejde o to v nich něco druhé naučit, ale spíš pro ně vymyslet nějakou online činnost, do které se budou mít ostatní chuť zapojit, např. fotografickou výzvu apod. 
 7. Vyzvěte žáky, aby vás naučili něco nového v online světě.
  Můžete jim navrhnout, že společně natočíte klip na Tiktoku. Nebo je nechte představit vám novou platformu, kterou používají.  
 8. Sledujte tvorbu svých žáků na sociálních sítích.
  Záměrně zde mluvím o tvorbě. Nejde o to sledovat, jak si vyměnili profilovou fotku na Facebooku nebo jak sdíleli akci v nejbližším klubu, o kterou mají zájem. Myslím teď jejich vlastní tvorbu, psané příběhy na Wattpadu, inspirativní fotky v 500 px nebo EyeEm nebo svá videa na YouTube. 
 9. Pravidelně komunikujte s rodiči, individuálně i se všemi naráz.
  Použijte k tomu e-mail, chat nebo si volejte telefonem nebo tyto způsoby kombinujte, např. 1x měsíčně společný informační e-mail, pro okamžité zprávy skupinový chat, ze kterého se pak můžete přesunout do individuální komunikace 1:1. Rodiče mých žáků na mě mají mobilní telefon a mohou mi na něj zavolat kdykoliv.
 10. Pořádejte pravidelné tripartitní i společné online třídní schůzky.
  Tak, jako se potkáváte 2x do roka s rodiči a ideálně i se žáky na třídních schůzkách ve škole, potkávejte se s nimi i online. Vypište online třídní, tripartitní schůzky a pozvěte na ně rodiče s jejich dětmi. Společné online setkání s rodiči pomocí videa může být také přínosné. Rodiče navíc zažijí to, co jejich děti při online výuce, což pro mnohé z nich může být užitečné.
Ve výše uvedených způsobech se velmi často opakuje slovo pravidelně. Není to náhoda. Právě pravidelnost zde hraje klíčovou roli, stejně jako celkový výčet těchto způsobů. Mohl bych vás teď vyzvat, abyste aplikovali alespoň polovinu z nich, ale bylo by to ode mne laciné. Myslím si totiž, že je potřeba realizovat všechny. A možná i některé další. Ano, bude vás to stát hodně času a energie a možná si říkáte, že se to nevyplatí. Já věřím, že ano.

Pokud se o své žáky zajímáte při osobních setkáních ve škole, zajímejte se o ně také online. Ne stejnou měrou, ale v míře mnohem větší. V online světě se často pohybují více než v tom reálném, a tak je máte šanci mnohem lépe poznat.

A je tu ještě jedna věc. Projevovaný zájem, ať už ten osobní, nebo online, nesmí být předstíraný. Předstíraný zájem je horší než žádný zájem. Nejenže jej žáci poznají (a nejen žáci), ale nakonec se odrazí i ve vašich vztazích s nimi.

Zdroj:

 1. BRDIČKA, Bořivoj. Mýtus meritokracie podle Education Elements. Spomocník. [online]. 25. 5. 2020 [cit. 2020-05-25]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22497/MYTUS-MERITOKRACIE-PODLE-EDUCATION-ELEMENTS.html
Převzato z RVP.cz pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ).

MAŠEK, Jaroslav. 10 způsobů, jak se o žáky zajímat online. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2020, [cit. 2020-06-03]. Dostupný z WWW: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22517/10-ZPUSOBU-JAK-SE-O-ZAKY-ZAJIMAT-ONLINE.html. ISSN 1802-4785.

Obrázek: pch.vector – www.freepik.com.

7 komentářů:

Silvie A. řekl(a)...

Pravidelně komunikujte s každým svým žákem pomocí chatu 1:1

Volejte doktora Chocholouška!

spravedlivého prostředí, o kterém psal minulý týden Bořivoj Brdička v článku Mýtus meritokracie

Připomínám, že dotyčný článek vycházel z vylhané terminologie. A že v článku nabízená "spravedlnost" byla IMO ukázkovou nespravedlností.

Ygrain řekl(a)...

když na videu mluví, trvejte na tom, aby si zapnuli kameru. Dokonce by ji mohli mít zapnutou stále, abyste se všichni navzájem viděli a znali bezprostřední reakce.

Like hell. Absolutně nemám zájem narušovat něčí soukromí, a zrovna tak chráním svoje. Žádné kamery. Na discordu se slyšíme fajn.

arrra řekl(a)...

Teď jsem to psal k jinému článku: Učitelé mají hlavně vzdělávat. Vychovávat mají primárně zákonní zástupci. Nenutí nás zase někdo, abychom suplovali povinnosti druhých? Až tu bude uzákoněná výuka on-line (na ZŠ pokud vím není), tak by se tam zase mělo převážně vzdělávat. Kam nás to ti "odborníci" proboha tlačí?

Eva Adamová řekl(a)...

Mám otázku. Kolik má den hodin? 24? Fakt? Já myslela, podle představ pana Brdičky, že nejméně sto.

Proboha, trochu s rozumem kolegové, s rozumem.

Nicka Pytlik řekl(a)...

Pytlici se úplně tetelí nedočkavostí, až si budou moci onlajn pohovořovat se svým lékařem, lékárníkem, právníkem, úředníkem, prodavačem, instalatérem, holičem, zastupitelem, policistou, školním inspektorem, partnerem, hrobníkem...

Václav Maněna řekl(a)...

Vážené kolegyně a vážení kolegové, mně se k tomu vůbec nechce nic psát, protože už jsem podle mého názoru už všechno napsal. Ale protože by tento článek mohl v někom budit dojem že je špatný učitel když tyto zásady nedodržuje, zopakuji jen stručně, že takto se to vůbec dělat nemusí a výsledný efekt může být v mnohých případech dokonce opačný.

Navíc v této době není vůbec navrhovaný režim reálný z technických i organizačních důvodů, ale to jsem psal již mockrát a nechci vás s tím otravovat.

Snad možná jen něco k tvrzení o webové kameře, které se v poslední době mnohokrát opakuje i v jiných článcích a vychází nejspíš z předpokladu, že online výuka je přenesení klasické výuky do online prostředí. Opravdu není nutné nutné mít kameru zapnutou, je to zkrátka jiná situace a vyžaduje jiný přístup. Učím výhradně online několik let a na situaci že děti nevidím jsem si dlouho zvykal a nyní s tím dokážu pracovat tak, že mi to ani nepřijde. Ale to je na dlouhé povídání a já se nechci vykecávat. Tak jen zakončím větou, kterou jsem už také mockrát psal: hodně dětí si kameru nemůže zapnout, nedělají vám to naschvál.

Josef Soukal řekl(a)...

Drobně doplním kolegu Maněnu: Distanční výuka mi o žácích řekla spoustu věcí bez toho, že bych se musel angažovat způsoby uvedenými v článku. A podtrhuji větu o opačném efektu.
Na druhé straně: Pro mě je asi největším kladem minulých týdnů fakt, kolik učitelů píše o tom, jak je tahle situace přivedla k pozornějšímu vnímání žáků jako jednotlivců.

Okomentovat