2.6.20

Deváťáci: ZŠ zvládly on-line výuku dobře. Chybí však osobní kontakt a vadí zmatky ohledně přijímaček

Dle celostátního průzkumu mezi deváťáky si základní školy s on-line výukou poradily nad očekávání dobře. Na domácí výuce žáci oceňují především časovou flexibilitu, více času na učení a klid. Problém naopak vidí u přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a ve zmatcích ohledně termínů a podoby přijímaček. Průzkum mezi 1204 deváťáky vypracovala společnost Než zazvoní.

Aktuální průzkum mezi deváťáky ukázal, že i přes počáteční potíže zvládly základní školy distanční výuku podle 77 % žáků dobře. “Výsledky nás mile překvapily. Výjimkou nebyly ani zprávy od žáků, ve kterých své školy doslova chválili,” říká k průzkumu analytička Než zazvoní Aneta Košíková. Jako největší výhody dálkového vzdělávání vidí deváťáci možnost rozvrhnout si práci dle uvážení a pracovat vlastním tempem v klidu domova.

I přesto pouze 35 % deváťáků vyhovuje stávající forma distančního vzdělávání. Jako velkou nevýhodu uváděli především chybějící fyzický kontakt, nejen se spolužáky, ale především s učiteli. Žákům chybí také možnost se učitelů ptát na doplňující otázky a názorné vysvětlení.

Sami žáci také přiznávají, že často nemají dostatek motivace pro učení. “Část škol látku žákům pouze zadává. Někteří respondenti uváděli, že se nedokážou příliš soustředit a místo aby se něco skutečně naučili, tak pouze plní povinnosti. Žáci navíc přišli o možnost okamžité interakce, a tak vzniká řada prodlev, pokud potřebují pomoci,” doplnila Košíková.

Deváťákům vadí jeden pokus u přijímaček a zmatečné informování

Tři čtvrtiny deváťáků oceňují, jak je v průběhu dvou a půl měsíců nejistoty jejich škola informovala o tom, jak se vyvíjí aktuální situace ohledně přijímacího řízení. Naopak střední školy, na které respondenti podali své přihlášky, v hodnocení informovanosti dopadly o poznání hůře – pouze 48 % deváťáků je spokojených s tím, jak je jejich vybraná střední škola informovala o průběhu, termínech a formě přijímaček.

“Existuje řada pozitivních výjimek, ale většina středních škol nedokázala na vzniklou situaci dostatečně zareagovat. Tyto školy promarnily jedinečnou příležitost navázat bližší vztahy s budoucími žáky ještě před začátkem školního roku,” dodává analytička.

Právě nedostatek informací a zmatky ohledně termínů a podoby přijímaček jsou z pohledu deváťáků jedním z nejvíce kritizovaných míst letošního přijímacího řízení – nedostatečná informovanost vadí 63 % z nich. Ještě více jsou deváťáci rozladěni ze snížení počtu pokusů u přijímacích testů na jeden, což vadí 82 % deváťáků. Více než polovina je pak nespokojena s odsunutím přijímacích testů o měsíc a 39 % z nich si myslí, že nebudou na přijímačky dostatečně připraveni kvůli domácí výuce.


O studii

Studie Deváťáci a přijímačky v době zavřených škol a on-line výuky se zúčastnily základní školy ze všech krajů České republiky. Dotazování probíhalo online během května. Po očištění dat vzorek činil 1204 respondentů. Studie je součástí dlouhodobé výzkumné činnosti společnosti Než zazvoní v oblasti základního a středního školství a jejím cílem bylo doplnit oficiální průzkumy mezi školami o pohled přímo dotčených – žáků.

Souhrnná zprávy z těchto i dalších výzkumů ke stažení na http://www.nezzazvoni.cz/studie-o-vyberu-skoly/.

O Než zazvoní

Než zazvoní od roku 2011 pomáhá vedoucím pracovníkům škol s komunikací a marketingem. Zaměřuje se na proces náboru na střední školy, poskytuje poradenství, výzkumy a školení marketingu středních škol.


1 komentář:

Vít Tomis řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat