10.6.20

CERMAT: Vyjádření k výchozímu textu k úlohám 19–24: název Nerudovy povídky

Součástí maturitního didaktického testu z českého jazyka a literatury byl výchozí text, který se týkal díla Povídky malostranské od Jana Nerudy. Ve výchozím textu je mj. analyzována jedna z povídek, jejíž název se stal předmětem diskusí. Existují dvě varianty názvu diskutované povídky: Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku a Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku. Druhá varianta, k níž jsme se přiklonili, je v úzu obvyklejší (zřejmě i vzhledem k neutrálnímu slovosledu) a v sekundární literatuře (včetně středoškolských učebnic) se běžně vyskytuje. Jako příklad odborné publikace lze uvést renomovaný literární slovník: Dějiny české literatury. III, Literatura druhé poloviny devatenáctého století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1961, s. 159.

Neutrální slovosled v názvu povídky bývá uváděn i ve středoškolských učebnicích, např.:

• NEZKUSIL, Vladimír. Česká a světová literatura 19. století pro 2. ročník středních škol. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1998, s. 100. Literatura. ISBN 80-7168-581-x;

• BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury: [do devadesátých let 19. století]. Vyd. 5., Ve Fortuně 3. Praha: Fortuna, 2000, s. 179. ISBN 80-7168-717-0;

• PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče). Sokolov: O. K. Soft, 2000, s. 39;

• HRABÁKOVÁ, Jaroslava. Literatura II: výklad, interpretace, literární teorie. 2. vyd. Praha: Scientia, 2001, s. 56. ISBN 80-7183-228-6;

• SOCHROVÁ, Marie. Kompletní přehled české a světové literatury. Havlíčkův Brod: Fragment, 2007. ISBN 978-80-253-0311-5;

• SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce: pro střední školy. 2. vyd. Praha: Fragment, 2008. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0652-9.

Z výše uvedeného vyplývá, že změnu slovosledu (navíc zcela zanedbatelnou) nelze považovat za chybu. Jak již bylo uvedeno, používají se obě varianty názvu této povídky. (Mimochodem v ČNK nalezneme 5 výskytů varianty Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku a 11 výskytů varianty Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku.) Navíc diskutovaná povídka je ve výchozím textu podrobněji analyzována: je zde uvedena citace z povídky („v patře nad námi“), je zde analyzován Nerudův autorský styl, je zde zcela jasně popsána pointa povídky. Z těchto indicií jednoznačně vyplývá, o jakou povídku jde.

Odchylky ve slovosledu v názvech literárních děl (zejména těch starších) nejsou zcela výjimečné, příkladem je koneckonců i samotný Nerudův slavný povídkový soubor, který byl poprvé vydán v roce 1878 (NERUDA, Jan. Povídky malostranské. V Praze: Grégr a Ferd. Dattel, 1878. 269 s.). Od té doby byla kniha vydána mnohokrát: někdy pod názvem Povídky malostranské, někdy pod názvem Malostranské povídky (např. NERUDA, Jan. Malostranské povídky. Praha: F. Topič, 1902. 244 s.). Stejně jako v případě diskutované povídky jde o dvě varianty názvu knihy, obě jsou správné.

1 komentář:

krtek řekl(a)...

A pan Feřtek má po žížalkách. Ještěže Senát pokračuje v destrukci maturitní zkoušky, jinak by letos kritici splakali.

Okomentovat