4.5.20

Ze sociálních sítí: Dlouholetá paní ředitelka a nyní učitelka píše poslancům a senátorům

Kateřina Valachová zveřejnila na sociální síti dopis poslancům a senátorům s komentářem: "Podle mne její mail obsahuje spoustu velmi důležitých otázek, které MUSÍ být S PŘEDSTIHEM zodpovězeny před tím, než děti dorazí do škol. Mail považuji za důležitý, proto ho dávám na sítě. (Jméno paní učitelky neuvádím. Není zase tak podstatné, protože důležité jsou právě a především ony položené otázky.) Je to delší, ale hodně zajímavé. nejen pro učitele, ale určitě i pro rodiče - je důležité si uvědomit, jaká je zde situace a že učitelé i ředitelé jsou postaveni před volby, které nemají dobré řešení."

Vážení poslanci a senátoři,

chtěla bych reagovat na pokyn MŠMT k otevírání škol, zejména, co se týká ZŠ. Jsem bývalá ředitelka školy, tuto funkci jsem zastávala 20 let na málotřídní škole a 3 roky na plně organizované ZŠ. Nyní jsem řadová učitelka. Mohu tedy říci, že ve školství mám docela bohaté zkušenosti.
Pokyn MŠMT mne docela vytočil.

Po pravdě, vůbec se mi to nelíbí. Nechtěla bych být teď rozhodně v kůži ředitele, takhle přehazovat zodpovědnost státu na školy. Je tam spoustu věcí, se kterými nemohu souhlasit. Všechno jsou jen doporučení, opora v zákoně veškerá žádná. To jsem zvědavá, jak se to bude řešit, až se něco stane - onemocní nějaké dítě nebo jeho rodinný příslušník nebo učitel a budou si třeba stěžovat. Následně to bude řešit nějaká kontrola nedej bože, když se to dostane až k soudnímu řízení. Pak se všichni budou držet striktně zákona a jsem moc zvědavá, kdo se z toho bude zodpovídat. Mluvila o tom i bývalá ministryně školství a právnička Valachová a napadá to např. i pedagogická komora zde:
https://www.ceskenoviny.cz/…/pedagogicka-komora-kri…/1886564 už se k tomu vyjádřily i naše odbory zde: https://skolskeodbory.cz/skolske-odbory-upozornuji-na-rizik… a zde: https://skolskeodbory.cz/povinnost-konat-prace-v-pripade-za….

Pokud se tedy přestanu vztekat nad tímto polovičatým pokynem našeho ministerstva a budu se snažit racionálně uvažovat, napadá mne v této souvislosti mraky otázek a jsem zvědavá, kdo mi na ně dokáže pořádně odpovědět.

První moje otázka, podle mne dost zásadní, je - co je tohle za dokument? Jakou má právní váhu? Je to závazný předpis - tedy nařízení vlády, zákon nebo vyhláška? Obávám se že ve Sbírce to nevyšlo, takže asi ne. Je to tady nějaké doporučení či metodický pokyn MŠMT, které ovšem není závazné a tedy ani vymahatelné?

A druhá neméně zásadní otázka je - ví vůbec rodiče a učitelé, do čeho jdou? Co je čeká a jaké jsou k tomu podmínky? A jsou schopni dohlédnout veškerých důsledků a kompetentně se v této věci rozhodnout?

Další moje otázky už se vážou k samotnému obsahu dokumentu, budu ho označovat jako metodický pokyn:

Např. - Děti před školou se nemají shlukovat, mají dodržovat 2 m vzdálenosti, mají mít nasazené roušky, má se vše organizovat tak, aby se stanovené skupiny nemísily a nejlépe se ani nepotkaly. A ve třídě už mohou být rozestupy menší a roušky mít nemusí? Co to je? Venku se na 2 m a s rouškou mohou nakazit a ve třídě na 1,5 m bez roušky ne? Já jako učitel rozhodnu, zda roušku budou mít nebo ne? A když se někdo nakazí, kdo za to bude zodpovídat? Já jako učitel? Nebo ředitel školy, který tuto organizaci umožnil? Nebo rodič, který dítě do školy poslal?

V šatnách a v jídelně se skupiny nesmí potkat, na toaletách se má minimalizovat styk žáků z různých skupin a dokonce i jednotlivců i učitelů? Jak se to bude organizovat? Budeme všichni chodit na toalety na povel po skupinách a třeba podle abecedy? Bude někdo trvale, jako regulovčík, stát na chodbě a organizovat provoz?

O přestávkách se doporučuje pobyt venku, doporučuje se např. střídat podle sudých a lichých ročníků? Co to je? Mohou se venku mísit skupiny nebo ne? Mohou se mísit jen skupiny sudých či lichých ročníků nebo vůbec? Takže vymezíme venku území pro pobyt jednotlivých skupin tak, aby se nám tam ve 2 metrových rozestupech vlezli?

Skupiny jsou neměnné - takže, když se do 18.5. nahlásí např. jen 15 žáků napříč všemi ročníky, vznikne nehomogenní skupina, která tak už zůstane až do konce školního roku. Co když si to rodiče později rozmyslí a budou si chtít nechat dítě radši doma, mohou ho ze skupiny odhlásit? To jsem z textu taky nevyčetla. Nemluvě o tom, když se rodiče do 18.5. nerozhodnou dát dítě do školy, později už tuto možnost nemají.

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Bude-li skupina nehomogenní - tzn. napříč ročníky, budeme tomu učiteli, který bude skupinu dopoledne učit, předávat všechny úkoly, které posíláme žákům, kteří se nadále budou vzdělávat doma? Jak bude takto vzdělávat 15 dětí naráz skrz všechny ročníky (může to být přeci asistent, vychovatel, učitel druhého stupně, prostě kdokoli, kdo nemá s výukou spojených ročníků žádnou zkušenost)?

Pokud se nám ve škole objeví někdo s příznaky covid a následně se jeho diagnóza potvrdí, jdeme všichni - učitelé i žáci včetně jejich rodinných příslušníků do 14 denní karantény?

Roušky nejsou pro nás osobní pracovní ochranný prostředek, ale jen osobní ochranný prostředek, tzn., že si každý zajistí sám, co si sežene, takže zaměstnavatel nemá povinnost učitele vybavit rouškou. Tomu bych ještě rozuměla. Pokud však patří učitel do rizikové skupiny a bude se podílet na práci se skupinou ve třídě, MŮŽE jej ředitel vybavit efektivnější ochrannou pomůckou. A to je co - respirátor FFP2, FFP3, ochranný štít, ochranný oblek - co člověka z rizikové skupiny při práci s dětmi ve třídě bezpečně ochrání před možnou nákazou?

Budeme schopni dodržet uspořádání ve všech třídách podle doporučené přílohy, kdyby se nám nahlásili všichni žáci? Máme na takový provoz dostatek pracovníků a odpovídajících prostor? Na naší málotřídce s cca 40 dětmi a 10 pedagogickými pracovníky, pokud nebude nikdo v rizikové skupině, asi ano. Ale budou i na jiných školách mít tyto možnosti? A pokud ne, tak na některých školách budou školní skupiny a na některých ne? Tedy některé děti se do školní skupiny nemusí dostat a některé ano? Není to potom diskriminační? A podle jakého klíče mají ředitelé děti do skupin zařadit a některé z této možnosti vyřadit, když nedokáží zřídit skupiny pro všechny přihlášené děti?

Jestli jsem dobře pochopila do školy jde, kdo chce, kdo nechce zůstává doma. Ve škole je jen dětská skupina, která se vzdělává podle toho, jak organizaci stanoví ředitel školy a měla by se dopoledne vzdělávat v rozsahu, jaký budou mít žáci, kteří zůstávají doma a vzdělávají se vzdáleně. Odpoledne potom mají mít zájmové aktivity. Hlavní vzdělávání zůstává stále na vzdálené výuce. Takže učitel dopoledne bude učit dětskou skupinu a odpoledne bude vzdělávat nebo kontrolovat vzdělávání těch, kteří zůstali doma?

Když se podrobně podívám na učitele, kteří jsou z rizikové skupiny, tak v metodickém pokynu se píše - Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní své pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu - chápu-li to správně, tedy mají pracovat. A možnosti, jak mohou pracovat, jsou v metodickém pokynu popsané v podstatě tři - učitel:
  1. bude pracovat se školní skupinou ve třídě, jako ostatní. Sám bude podle pokynu věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Nevíme přesně jak - bude mít roušku a bude si mýt ruce a dětem nařídí, aby měly roušku taky, aby ho náhodou nenakazily? Ředitel může podle pokynu vybavit takového učitele účinnější ochranou. Nevíme sice, co to je, ale když nám to pan ředitel dá, možná nás to ochrání a my budeme učit - dopoledne ve třídě a možná, podle složení skupin i odpoledne vzdáleně doma.
  2. pan ředitel takového učitele nechá pracovat jen vzdáleně, jako dosud, aby se možné nákaze úplně vyhnul - a bude učit pouze z domova. Ideální z hlediska zdraví pro učitele a z hlediska práva pro ředitele. Pokud se však všechny děti nahlásí do školy, tak ovšem nebude mít co učit a musel by dostat od ředitele nějaké jiné náhradní práce, ale o této možné variantě tento metodický pokyn nemluví.
  3. pokud takováto organizace není možná, praví pokyn, tak by měl zaměstnanec doložit, že patří do rizikové skupiny (potvrzením od lékaře), a v návaznosti na to se lze se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna (pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu) - tedy nepracuje vůbec ani dopoledne ve škole ani odpoledne z domu a jeho povinnosti musí převzít někdo jiný, kdo ho zastoupí. V tomto případě to však odporuje také té tučně vytištěné větě výše z metodického pokynu. Navíc učitel nedostává plat, a pokud bude více jak měsíc na neplaceném volnu, doplatí si zdravotní pojištění za daný měsíc. Pokud se stane, že v době čerpání neplaceného volna náhodou onemocní, nevznikne mu nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dnů nemoci. A dny neplaceného volna se mu také nezapočítávají do doby pro nárok na důchod.
Vůbec nechápu, jak může MŠMT ve svém pokynu doporučit nějakou dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o neplaceném volnu? Myslím si, že je to jak proti zákoníku práce, tak proti Ústavě (článek 2 odstavec 4) a Listině základních práv a svobod (několik odstavců). Navíc o neplacené volno žádá vždy jedině sám zaměstnanec a nikdo jej k tomu nemůže nutit. Nevím, který zaměstnanec na to, za podmínek uvedených výše, sám o své vůli přistoupí. A naopak, který ředitel si vezme na triko, že takovému učiteli přidělí práci ve třídě s dětskou skupinou a bude riskovat, že se tento pracovník nakazí a jako ředitel teoreticky potom může čelit případné žalobě zaměstnance za to, že se v práci nakazil.

Učitel, který patří do rizikové skupiny, by za normálních okolností mohl bez problémů vykonávat své pracovní povinnosti. Není jeho vinou, že situace je pod vlivem pandemie a on by při práci mohl být ohrožen na zdraví. Vždyť povinností zaměstnavatele je zajistit zaměstnanci bezpečné pracovní prostředí a není povinností zaměstnance, aby se takové práci svou žádostí o neplacené volno raději vyhnul, jak mu radí tento metodický pokyn.

Navíc stále je i podle ministerstva důraz kladen zejména na pokračování výuky na dálku, tzn. že by takový učitel pracovat měl.

Ještě jsou samozřejmě možné i další alternativy, které už metodický pokyn neuvádí, že takový učitel bude čerpat např. dovolenou nebo se domluví s lékařem a ten mu napíše neschopenku - i v těchto dvou případech ovšem nepracuje vůbec a jeho povinnosti musí převzít nějaký jeho zástup.
Takže otázek opravdu spoustu a odpovědí se jaksi nedostává. A to jsem se dotkla jen základního školství a ještě jen toho, co se týká prvního stupně, neboť jsem učitelka na málotřídní škole.
To co vláda teď dělá v oblasti školství, je podle mne čirý amatérismus. Proč nejedná s odborníky z oblasti školství, máme několik asociací, pedagogickou komoru, je tu spoustu právníků, kteří se specializují na školské právo? V poslanecké sněmovně i v senátu školský výbor plný odborníků. Opravdu to nechápu.

15 komentářů:

arrra řekl(a)...

Dobrý den. Děkuji. Všechny tyto otázky a NEJASNOSTI se mi také honí hlavou. S paní učitelkou-ředitelkou plně souhlasím. Pan ministr a jeho poradní sbor nemá nejmenší znalost, jak to na prvním stupni funguje. To radši doučit do prázdnin distančně. Ještě bych doplnil, že po hlavních prázdninách se děti vždy tak měsíc znovu adaptují na školní režim. No a než se teď zadaptují, budou zase prázdniny... (Učím 31 let 1.-3.ročník)

arrra řekl(a)...

A přeci ještě douška: zajímalo by (určitě nejen) mne stanovisko PPP (poraden - tam jsou odborníci na dětskou psychiku), inspekce a dalších institucí, které se mají k průběhu výuky taky vyjadřovat.

Ygrain řekl(a)...

Jinými slovy: všichni tyhle problémy vidíme, ale ten, kdo nás má řídit, o nich nemá ani páru.

Eva Adamová řekl(a)...

Tak hlavně, ať některého učitele nenapadne pobývat mezi dětmi bez roušky. Zkuste si všichni, kteří o tom, že budete učit bez roušky, uvažujete, představit, co se bude dít, když se nakazíte někde mimo školu a nákazu mezi děcka a do jejich rodin přenesete.

Lucy řekl(a)...

Naopak, roušky by měly mít děti a ne učitelé, kteří musí celou hodinu mluvit.

Beny řekl(a)...

Trochu nechápete význam roušky - částečně zachytí kapénky potenciálně nesoucí viry, které vydává její nositel ale nechrání před infekcí z okolí. Takže učitel bude trochu chráněn před dětmi, ale naplno bude bez roušky šířit kapénky směrem k dětem.
Takže všichni roušky, to je minimum hygienické ochrany. Problém je ale v uzavřeném prostoru, kde bude 15 + 1 člověk, kde se bude potenciálně zvyšovat koncentrace infekce.

Učitel by měl mít respirátor minimálně FFP2 a nejlépe FFP3, jako ti co jsou v první linii.
Těch si nesmírně vážím.

Lucy řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Lucy řekl(a)...

Jestli to bylo na mne, tak funkci roušky chápu velmi dobře. To co jsme psala byla reakce na paní Adamovou. 15 lidí může ohrožovat jednoho a ten by jako jediný ( děti podle MŠMT nemusí)
měl nosit roušku, aby je náhodou neohrozil - zvláštní logika. Učitel je bezcený jen se nic nesmí stát mému dítěti.

Beny řekl(a)...

To byla reakce na p. Adamovou, ale nesměřoval jsem to konkrétně spíše obecně. Aby se rouška nepřeceňovala.

Doporučil bych ji doplnit ochranným štítem ať na vás neprskají (zajímavé je, že tuto kombinaci mají povinně kadeřníci). A mít roušku i když budete mluvit.

Rouška učitele v uzavřeném prostoru moc neochrání (kvalitní 5-vrstvá zachytí až cca 85 %). Měli bychom fasovat respirátory jako zdravotníci. Nejvíce je nakažených zdravotníků, pak lékařů a pak učitelů (někde jsem četl - ale je to neověřené - učitelek MŠ), teprve potom jsou řidiči!

Takže MŠMT se na nás slušně řečeno vybodlo. FFP2 seženete (zachytí až cca 95 %), ale FFP3 (zachytí až přes 99 %), kterou by měli mít k dispozici zdravotníci neseženete. Dle virologů reakce imunitního systému záleží na dávce.

Unknown řekl(a)...

A učitelky nikdo chránit nemusí?? Roušky by měly mít i děti, které jsou neustále unudlaný a praskají na všechny okolo.

Unknown řekl(a)...

Nanoroušky a respirátory vyšších tříd jsou bezpodmínečně nutnou ochranou pomůckou pro učitele při procesu vzdělávání. To je zamyšlení pro MŠMT, zřizovatele škol, odbory, právníky zabývající se školskou problematikou a vedení škol samotných. Ještě poznámka: roušky šité někde na koleně z různých podružných materiálů mají skutečně velmi nízký stupeň ochrany a pro školství a zdravotnictví naprosto nevhodné.

old pratavetra řekl(a)...

Konec učitelů, někomu na MZ totálně vyzkratovalo.
"Všem osobám se s účinností ode dne 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
a) dětí do dvou let věku,
b) dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole a pečujících osob v dětské skupině,
c) dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
d) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou ...

Pepouš řekl(a)...

Tohle je přeci úspěch ministra Plagy. Snažil se pro učitele tuhle výjimku s ministerstvem zdravotnictví vyjednat a nakonec se mu to podařilo. Takže pro všechny ostatní jsou ochranné prostředky povinné, jenom učitelů a dětí se to týkat nebude. Ochranné pomůcky zajistit nedokážu, tak zkusím vyjednat výjimku! Skvělá práce! Děkujeme pane ministře, že se dokážete učitelů zastat a myslíte na jejich zdraví!

Knut Klapka řekl(a)...

Jasně že je to úspěch ministra Plagy. Roušku už přece tím pádem nemusí nosit ani on.

Beny řekl(a)...

No a mohl by zajít obhájit své kroky a doporučení mezi učitelskou zvířenu do auly škol s žákovským diváctvem a bez roušky. Na důkaz toho, že za svým slovem stojí. To by bylo, abychom ten koeficient nedostali na těch 5,6 :-o.

Okomentovat