7.5.20

Petr Zídek: Chaos ve školách

V květnu by měla být ve dvou etapách částečně obnovena výuka na základních školách. Od 11. května mohou zpět do lavic žáci devátých tříd a od 25. května děti z prvního stupně. Mohou, ale nemusí. Docházka nebude do konce školního roku povinná.


Z komentáře v deníku Lidové noviny vybíráme:

K organizaci školní výuky vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) rozsáhlý manuál nazvaný „Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení“, který vyvolal oprávněnou kritiku ředitelů škol a učitelů. Přestože se materiál tváří autoritativně, není vyhláškou ministerstva ani nařízením vlády, takže všechny „pokyny“, které obsahuje, nejsou ničím víc než nezávazným doporučením. Školy se těmito doporučeními řídit mohou, ale nemusí.

Existuje řada argumentů, proč by se školy těmito pokyny řídit neměly. Právních i věcných. Materiál MŠMT se totiž pohybuje na samé hranici platných právních předpisů, možná i za ní. Například když píše, že se „lze“se zaměstnanci školy, kteří patří do některé rizikové skupiny a není možné jim zajistit „efektivnější ochranné pomůcky“nebo je vyčlenit pro vzdělávání na dálku, dohodnout na poskytnutí neplaceného volna. To samozřejmě lze, ale pouze za předpokladu, pokud by o to případný zaměstnanec sám požádal – a proč by to dělal?

Věcně je manuál plný nesmyslů a těžko proveditelných opatření. Například hned v úvodu se píše, že škola je povinna „minimalizovat velké shromažďování osob před školou“a „zajistit organizaci pohybu osob před školou“. Ředitel školy ale nemá žádné pravomoci, jak by mohl ovlivňovat shromažďování osob mimo budovu a pozemek školy. Může pouze apelovat na žáky a jejich rodiče, nic víc.

1 komentář:

Eva Adamová řekl(a)...

Jedna věc je vyhláška a druhá věc jsou zmatky, které "vyrábějí" rodiče a ředitelé.

Tak jen namátkou:

- na jedné ze škol zmatený tatínek chtěl zapsat do přípravy na přijímačky dceru, jejíž sestra má rakovinu a prochází chemoterapií

- na další škole zase operuje paní ředitelka pojmem "neměnná skupina" tak, že nelze učinit to, že se deváťák do skupiny k 11.5. nechá zapsat, ale nastoupí až o týden později, protože má nohu v sádře (jsem zvědavá, jak se bude tvářit, až se chlapec na školu nedostane a otec začne dělat bububu)

- náš ředitel se chystá otevřít družiny

A podle zpráv ze škol se děti do škol pohrnou asi proudem, bo rodiče jich už mají plné zuby, takže předpokládaných 50 % zřejmě nebude pravdou a školy budou mít problém to personálně a prostorově zvládnout.

Okomentovat