8.5.20

Petr Fischer: Povinná maturita z matematiky je mrtvá. A my stále neumíme napočítat do pěti

Paradox matematiky asi nejpřesněji shrnul Albert Einstein: odkazují-li její zákony k realitě, jsou nepřesné. A když jsou přesné, neodkazují zase k realitě. Jak ukazuje celý spor o maturity, spočívá v tom její největší síla i prokletí.

Z komentáře v Aktuálně.cz vybíráme:

Matematika je podstatným rozšířením světa každodennosti, jeho prohloubením, zvrstvením, které je důležitou branou k poznání smyslu.

Navíc svou schopností idealizace překonává umělou propast mezi humanitními a přírodními vědami. Matematika je v jistém smyslu obojím - o čemž svědčí i vyznání velkých vědců, kteří ji často spojovali s krásou a poezií.

Možná by i studenti středních škol k matematice a maturitě z ní přistupovali jinak, kdyby mohli prožívat ony vhledy do geometrického světa, spojené se slavným "citoslovcem" prozření "heuréka!". A kdyby poznávali všechny ty důležité souvislosti, které matematika od antiky po moderní svět s sebou nese. Včetně těch poetických.

"Matematika se popravdě řečeno nepyšní pouze pravdivostí, ale také svrchovanou krásou," napsal filozof, matematik a logik Bertrand Russell, který zemřel přesně před půlstoletím. "Krásou chladnou a strohou, jakou nalézáme u soch; krásou, jež se neodvolává k žádné slabé stránce naší přirozenosti; krásou bez zbytečného pozlátka, které je běžné v hudbě či malířství - a přesto vznešeně čistou a stroze dokonalou, takovou, jíž se pyšní jen největší umělecká díla."


2 komentáře:

Nicka Pytlik řekl(a)...

stále neumíme napočítat do pěti

Učitelé dokonce ani nesmějí.
Škála hodnocení práce žáka musí končit u hodnoty čtyři!

mirek vaněk řekl(a)...

Pytlík to vystihl.

Prostě objektivita, přesnost a jednoznačnost se nenosí.

Jednak nedovoluje plané diskuze a usnadňuje řešení problémů tak, že se blbě čerpá a vydělává oblbováním jiných.

Okomentovat