31.5.20

Nepravdivé tvrzení tiskové mluvčí MŠMT o termínech maturit aneb Vyhláška hovoří jasně

 Ve včerejším pořadu Události České televize tisková mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mylně informovala veřejnost o možnostech stanovení náhradního termínu společné části maturit.

Maturitní vyhláška však stanoví pravidla pro bezpečnostní a organizační incidenty:

§ 56

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení

(1) Bezpečnostním incidentem se rozumí událost, kdy se s informací označenou za veřejně nepřístupnou podle § 80b odst. 1 školského zákona seznámí osoba, která k tomu není oprávněna. Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky, nebo v době, po kterou je ve škole uložena bezpečnostní schránka se zkušební dokumentací, nebo je-li známa skutečnost nasvědčující tomu, že k bezpečnostnímu incidentu v tomto období ve škole došlo, ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.

(2) Pokud je bezpečnostním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky, Centrum předloží jinou verzi zadání zkoušky nebo dílčí zkoušky, případně ministerstvo určí termín pro odložení či opakování zkoušky nebo dílčí zkoušky tak, aby se zkouška nebo dílčí zkouška, jíž se bezpečnostní incident týká, uskutečnila nejpozději do 30 dnů od stanoveného termínu.

(3) Organizačním incidentem se rozumí událost, která brání řádnému konání zkoušky nebo dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky ve škole a není bezpečnostním incidentem ve smyslu odstavce 1. Dojde-li k organizačnímu incidentu v průběhu zkoušek společné části maturitní zkoušky ve škole, komisař nebo ředitel školy tuto skutečnost neprodleně oznámí Centru.

(4) Pokud je organizačním incidentem ohrožen řádný průběh společné části maturitní zkoušky ve škole, Centrum po projednání s ředitelem školy stanoví další postup, kterým řádný průběh zkoušek zajistí. V případě potřeby stanoví mimořádný termín konání zkoušek nebo dílčích zkoušek, kterých se organizační incident týká, tak, aby se zkouška v dané škole uskutečnila bez zbytečného odkladu.


Zvýrazněná část je na situaci na orlovském gymnáziu, kde jsou maturanti v karanténě, jednoznačně aplikovatelná.

Je podivuhodné, že tuto vyhlášku nezná ani vedení kraje...

3 komentáře:

Eva Adamová řekl(a)...

A onu Jobovu zvěst sdělovala tisková mluvčí postiženým studentům s tímto zářivým úsměvem na tváři?

mirek vaněk řekl(a)...

Pořád lepší když se mýlí mluvčí než ministr.

Co když do pondělí onemocní zadavatel? Bude pozitivně testován učitel. Zavřou školu? Je na to Cermat připraven?

Ve vyhlášce je náhradní temín do 30 dnů. Dá se to vůbec v případě karantény stihnout?

Vít Tomis řekl(a)...

30 dnů je pro bezpečnostní incident.
Pro organizační je "bez zbytečného odkladu."

Okomentovat