4.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky základních uměleckých škol. Provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020. V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.


Žádné komentáře:

Okomentovat