4.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz vyšších odborných škol v období do konce školního roku 2019/2020

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky vyšších odborných škol v souvislosti s přípravou studentů posledních ročníků na vykonání absolutoria, která je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. Pro účely konání absolutorií na vyšších odborných školách bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Žádné komentáře:

Okomentovat