2.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol a konzervatoří pro období přípravy na maturitní a závěrečnou zkoušku a absolutorium v konzervatoři v období do konce školního roku 2019/2020

Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky středních škol a konzervatoří v souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři, kterou je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 možné realizovat od 11. května 2020. V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Pro účely konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií v konzervatoři a přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách bude připraven samostatný materiál reagující na aktuální epidemiologickou situaci. Samostatný materiál je připraven také pro související provoz domovů mládeže. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.1 komentář:

martina řekl(a)...

Mám dotaz, naše vedení školy nám řeklo, že na školní zahradě nemusíme my ani žáci nosit roušky. Je to prý na dobrovolnosti. Připadá mi to v rozporu s nařízením vlády. Děkuji za odpověď.

Okomentovat