4.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz školských poradenských zařízení v období do konce školního roku 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky školských poradenských zařízení (ŠPZ) po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Žádné komentáře:

Okomentovat