4.5.20

MŠMT: Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné od 11. května 2020 ve středních školách a konzervatořích realizovat přípravu žáků posledních ročníků středních škol a 4. ročníků konzervatoří na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky, dále pak žáci posledních ročníků konzervatoří a studenti posledních ročníků vyšších odborných škol na vykonání absolutoria. Tento materiál se vztahuje na základní provozní podmínky domovů mládeže a internátů, které poskytují školské služby pro výše uvedené žáky. V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem. Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
Žádné komentáře:

Okomentovat